Modul Applebot

Prečítajte si informácie o module Applebot spoločnosti Apple, ktorý slúži na prehľadávanie webového obsahu.

Applebot je modul spoločnosti Apple na prehľadávanie webového obsahu. Modul Applebot používajú produkty ako Návrhy Siri a Návrhy Spotlightu.

Identifikácia modulu Applebot

Premávka prichádzajúca z modulu Applebot je identifikovaná jeho používateľským agentom a reverzný systém DNS ju zobrazuje v doméne *.applebot.apple.com ako pochádzajúcu zo sieťového bloku 17.0.0.0.

Overenie, že premávka prichádza z modulu Applebot

V systéme macOS je možné na určenie, či je IP adresa súčasťou modulu Applebot, použiť príkaz host. Tieto príklady ilustrujú použitie príkazu host a jeho výsledok:

$ host 17.58.101.179
179.101.58.17.in-addr.arpa domain name pointer 17-58-101-179.applebot.apple.com.

Príkaz host je možné použiť aj na overenie, či systém DNS odkazuje na tú istú IP adresu:

$ host 17-58-101-179.applebot.apple.com
17-58-101-179.applebot.apple.com has address 17.58.101.179.

Overenie používateľského agenta modulu Applebot

Reťazec user-agent obsahuje text „Applebot“ a ďalšie informácie. Má takýto formát: 

Mozilla/5.0 (Device; OS_version) AppleWebKit/WebKit_version (KHTML, like Gecko)
Version/Safari_version Safari/WebKit_version (Applebot/Applebot_version)

Príklady pre stolné počítače:

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5
(KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebot/0.1)
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/605.1.15
(KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1)

Príklady pre mobilné zariadenia:

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4
(KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B410 Safari/600.1.4 (Applebot/0.1;
+http://www.apple.com/go/applebot)
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15Z
(KHTML, like Gecko) Version/13.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 (Applebot/0.1)

Prispôsobenie pravidiel v súbore robot.txt

Modul Applebot rešpektuje štandardné direktívy v súbore robots.txt cielené na modul Applebot. V tomto príklade sa modul Applebot nepokúša prehľadávať dokumenty v priečinkoch /private/ a /not-allowed/:

User-agent: Applebot         # apple
Allow: /                     # Allow everything (also true if omitted)
Disallow: /private/          # disallow this directory
User-agent: *                # any robot
Disallow: /not-allowed/      # disallow this directory

Ak v pokynoch pre roboty nie je uvedený modul Applebot, no uvádza sa v nich modul Googlebot, robot spoločnosti Apple bude postupovať podľa pokynov pre modul Googlebot.

 

Zobrazovanie a pravidlá pre roboty

Modul Applebot môže zobraziť obsah vašich webových stránok v prehliadači. Ak sú kód JavaScript, kód CSS a ďalšie zdroje blokované prostredníctvom súboru robots.txt, nemusí byť možné obsah správne zobraziť. Týka sa to kódu XHR, JS a CSS, ktorý stránka môže vyžadovať.

Aby mohol modul Applebot indexovať najlepší možný obsah pre stránku, uistite sa, že všetko, čo používateľ potrebuje na zobrazenie stránky, je pre modul Applebot k dispozícii. Prípadne sa uistite, že sa webová stránka zobrazuje usporiadane, aj keď nie sú k dispozícii všetky zdroje. Často sa to označuje ako prijateľné zníženie kvality.

Prispôsobenie pravidiel indexovania pre modul Applebot

Modul Applebot podporuje v dokumentoch HTML značky meta pre roboty. Ak chcete v značkách meta určiť pravidlá pre roboty, umiestnite značky do sekcie <head> dokumentu. Príklad:

<html><head>
 <meta name="robots" content="noindex"/>
 ...
 </head>
 <body>...</body>
 </html>

Modul Applebot tiež podporuje nasledujúce direktívy:

  • noindex: Modul Applebot túto stránku neindexuje a stránka sa neobjaví v Návrhoch Spotlightu ani v Návrhoch Siri.
  • nosnippet: Modul Applebot negeneruje pre stránku popis ani webovú odpoveď. Všetky návrhy návštevy tejto adresy URL budú obsahovať iba názov stránky.
  • nofollow: Modul Applebot nebude nasledovať žiadne odkazy na stránke.
  • none: Modul Applebot nebude indexovať odkazy na stránke, vytvárať z nich útržky ani ich nasledovať, ako je uvedené vyššie.
  • all: Modul Applebot poskytuje dokument ako návrh a vytvára útržky obsahu, aby sa vedľa reprezentatívneho obrázka mohol zobraziť krátky popis stránky. Modul Applebot môže nasledovať odkazy na stránke a poskytnúť ďalšie návrhy.

Ak chcete do jednej značky meta vložiť viac direktív, použite zoznam s čiarkami ako oddeľovačmi alebo niekoľko značiek meta. Príklady:

<meta name="robots" content="nosnippet, noindex”>
<meta name="robots" content=“noindex">
<meta name="robots" content=“nosnippet">

Ohodnotenie výsledkov vyhľadávania

Funkcia vyhľadávania Apple môže pri ohodnocovaní výsledkov vyhľadávania na webe zohľadniť tieto skutočnosti:

  • Agregovaný vzťah používateľov k výsledkom vyhľadávania
  • Relevantnosť a zhoda hľadaných výrazov s témami a obsahom webovej stránky
  • Počet a kvalita odkazov z iných stránok na webe
  • Signály založené na lokalite používateľa (približné údaje)
  • Charakteristiky návrhu webových stránok 

Vo výsledkoch vyhľadávania sa uvedené faktory môžu použiť bez (vopred stanovenej) významnosti ohodnotenia. Používatelia funkcie vyhľadávania podliehajú zásadám ochrany osobných údajov v Návrhoch Siri, pri vyhľadávaní a v rámci ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo pripomienky, kontaktujte nás na adrese applebot@apple.com.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: