Prepojenie Macu, iPhonu, iPadu, iPodu touch a hodiniek Apple Watch pomocou funkcií kontinuity

S funkciami Handoff, Univerzálna schránka, Mobilné hovory na iPhone, SMS/MMS správy, Instant Hotspot a Automatické odomykanie môžete svoje zariadenia bez problémov striedať.

 

Každá z týchto funkcií, ktoré sú spolu označované ako kontinuita, vám uľahčuje prácu tým, že umožňuje spoluprácu zariadení. Volajte a prijímajte hovory bez toho, aby ste sa dotkli iPhonu. Začnite písať e-mail, upravovať dokument alebo surfovať na webe a potom pokračujte tam, kde ste skončili. Odomknite Mac bez zadávania hesla. Aktivujte zdieľanie internetu v iPhone bez toho, aby ste ho vybrali z vrecka alebo tašky.


Ak používate funkciu Handoff, môžete začať pracovať na niektorom zo zariadení a potom pokračovať na inom tam, kde ste skončili.

Nastavenie funkcie Handoff

Funkciu Handoff môžete používať s každým Macom, iPhonom, iPadom, iPodom touch a hodinkami Apple Watch, ktoré spĺňajú systémové požiadavky funkcií kontinuity. Funkciu Handoff môžete používať, ak sú zariadenia umiestnené vo vzájomnej blízkosti a nastavené takto:

 • Každé zariadenie je prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého účtu Apple ID.
  Ak chcete zistiť, aký účet Apple ID používajú hodinky Apple Watch, otvorte v iPhone aplikáciu Apple Watch a prejdite do menu Všeobecné > Apple ID.
 • Každé zariadenie má zapnuté rozhranie Bluetooth.
 • Každý Mac, iPhone, iPad alebo iPod touch má zapnuté rozhranie Wi-Fi.
 • Každé zariadenie má zapnutú funkciu Handoff:
  • Mac: Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Všeobecné. Vyberte položku „Povoliť Handoff medzi Macom a vašimi iCloud zariadeniami.“
  • iPhone, iPad, iPod touch: Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Handoff a zapnite funkciu Handoff.
  • Apple Watch: V aplikácii Apple Watch v iPhone klepnite na položku Všeobecné a zapnite možnosť Povoliť Handoff.
   Hodinky Apple Watch podporujú prechod z hodiniek na iPhone alebo na Mac so systémom OS X Yosemite alebo novším.

Používanie funkcie Handoff

 1. Na niektorom zo zariadení otvorte aplikáciu podporujúcu používanie funkcie Handoff.
  K takýmto aplikáciám patria napríklad Mail, Mapy, Safari, Pripomienky, Kalendár, Kontakty, Pages, Numbers či Keynote, ako aj množstvo ďalších aplikácií od iných výrobcov.
 2. Pomocou aplikácie začnite vykonávať požadovanú úlohu, napríklad písať e-mail alebo dokument.
 3. Ak chcete v činnosti pokračovať na Macu, kliknite na ikonu aplikácie v Docku:

Ak chcete v činnosti pokračovať v iPhone, iPade alebo iPode touch, postupujte takto:

 1. Odomknite zariadenie.
 2. Otvorte obrazovku multitaskingu rovnako, ako keby ste prechádzali medzi aplikáciami.
 3. Klepnite na banner aplikácie na spodnej strane obrazovky.


Funkcia Univerzálna schránka umožňuje skopírovať obsah (napríklad text, obrázky, fotky a videá) v jednom zariadení Apple a potom tento obsah vložiť do iného zariadenia Apple.

Nastavenie funkcie Univerzálna schránka

Funkciu Univerzálna schránka môžete používať v každom Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch, ktorý spĺňa systémové požiadavky funkcií kontinuity. Funkcia funguje, keď sú zariadenia umiestnené vo vzájomnej blízkosti a nastavené takto:

 • Každé zariadenie je prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého účtu Apple ID.
 • Každé zariadenie má zapnuté rozhranie Bluetooth.
 • Každé zariadenie má zapnuté rozhranie Wi-Fi.
 • Každé zariadenie má zapnutú funkciu Handoff:
  • Mac: Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Všeobecné. Vyberte položku „Povoliť Handoff medzi Macom a vašimi iCloud zariadeniami.“
  • iPhone, iPad, iPod touch: Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Handoff a zapnite funkciu Handoff.

Používanie funkcie Univerzálna schránka

 1. V jednom zo zariadení skopírujte text, obrázok alebo iný obsah tak, ako to robíte bežne.
  Prostredníctvom funkcie Univerzálna schránka môžete tiež kopírovať celé súbory z jedného Macu do druhého. V každom Macu sa vyžaduje systém macOS High Sierra. 
 2. Obsah sa automaticky pridá do schránky druhého zariadenia umiestneného v blízkosti. Ostane tam obmedzený čas alebo dovtedy, kým ho nenahradíte iným obsahom, ktorý budete kopírovať na jednom zo zariadení.
 3. Na druhom zariadení vložte obsah tak, ako to robíte bežne. 


Funkcia Mobilné hovory na iPhone umožňuje volať a prijímať hovory na Macu, iPade alebo iPode touch, ak sú tieto zariadenia pripojené k tej istej sieti ako iPhone.

Nastavenie mobilných hovorov na iPhone

Funkciu Mobilné hovory na iPhone môžete používať v každom Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch, ktorý spĺňa systémové požiadavky funkcií kontinuity. Funkcia funguje, keď sú zariadenia umiestnené vo vzájomnej blízkosti a nastavené takto:

 • Každé zariadenie je prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého účtu Apple ID.
 • Každé zariadenie je prihlásené v aplikácii FaceTime pomocou rovnakého účtu Apple ID.
 • Každé zariadenie má zapnuté rozhranie Wi-Fi.
 • Každé zariadenie je pripojené k rovnakej sieti pomocou siete Wi-Fi alebo ethernetu.
 • V iPhone prejdite do menu Nastavenia > Telefón > Hovory na zariadeniach a zapnite možnosť Povoliť hovory na zariadeniach.
 • V iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > FaceTime a zapnite možnosť Hovory z iPhonu.
 • Na Macu otvorte aplikáciu FaceTime a vyberte položky FaceTime > Nastavenia. Kliknite na menu Nastavenia a vyberte položku Hovory z iPhonu.

Ak váš operátor podporuje volania cez Wi-Fi na iných zariadeniach, môžete tieto zariadenia nastaviť tak, aby ste ich mohli používať na volanie a prijímanie hovorov aj vtedy, keď je iPhone vypnutý alebo nie je vo vašej blízkosti. Ďalšie informácie o volaniach cez Wi-Fi.

Používanie funkcie Mobilné hovory na iPhone

Telefonovanie z iPadu alebo iPodu touch

 • Klepnite na telefónne číslo v aplikácii Kontakty, Kalendár, Safari alebo v inej aplikácii, ktorá dokáže automaticky detegovať takýto typ údajov.
 • Prípadne otvorte aplikáciu FaceTime a zadajte telefónne číslo do vyhľadávacieho poľa. Klepnite na telefónne číslo medzi výsledkami vyhľadávania a potom klepnite na položku Zavolať.

Telefonovanie na Macu

 • Presuňte kurzor myši na telefónne číslo v aplikácii Kontakty, Kalendár, Safari alebo v inej aplikácii, ktorá dokáže automaticky detegovať takýto typ údajov. Kliknite na šípku v rámčeku, ktoré ohraničuje telefónne číslo, a vyberte položku Zavolať na číslo [telefónne číslo] cez iPhone.
 • Prípadne otvorte aplikáciu FaceTime a zadajte telefónne číslo do vyhľadávacieho poľa. Podržte kláves Control, kliknite na telefónne číslo vo výsledkoch vyhľadávania a potom vyberte z vyskakovacieho menu požadované telefónne číslo.

Prijatie hovoru

 • Na iPade alebo iPode touch možno prijímať hovory potiahnutím prsta po obrazovke.
 • Na Macu sa zobrazuje hlásenie, keď vám niekto volá na iPhone. Takýto hovor môžete prijať, odoslať na odkazovač alebo poslať volajúcemu správu.

Ak už na niektorom zo zariadení nechcete prijímať hovory, stačí na ňom vypnúť možnosť Hovory z iPhonu. Podrobnejšie informácie nájdete vyššie v časti venovanej nastaveniam.


Ak máte iPhone, textové správy odosielané a prijímané pomocou iPhonu môžete zobraziť aj v Macu, iPade a iPode touch. Potom môžete pokračovať v konverzácii na ktoromkoľvek zariadení, ktoré máte nablízku.

Nastavenie funkcie SMS a MMS správy

Túto funkciu môžete používať v každom Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch, ktorý spĺňa systémové požiadavky funkcií kontinuity. Skontrolujte, či sú vaše zariadenia nastavené nasledovne:

 • Každé zariadenie je prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého účtu Apple ID.
 • V iPhone prejdite do menu Nastavenia > Správy > Odosielanie a prijímanie. Skontrolujte, či sa účet Apple ID v hornej časti obrazovky zhoduje s tým, ktorý používate v službe iMessage na ostatných zariadeniach. Začiarknite svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu, aby ste boli pre iMessage k dispozícii na čísle aj adrese. Zopakujte tento krok aj v iPade alebo iPode touch.
 • V iPhone prejdite do menu Nastavenia > Správy > Presmerovanie správ a vyberte, ktoré zariadenia budú môcť odosielať a prijímať textové správy z tohto iPhonu. Ak nepoužívate dvojfaktorovú autentifikáciu pre účet Apple ID, na všetkých vašich ostatných zariadeniach sa zobrazí overovací kód: tento kód zadajte na iPhone.
 • V Macu otvorte menu Správy a vyberte položky Správy > Nastavenia. Kliknite na položku Účty a vyberte svoj účet iMessage. Skontrolujte, či sa zobrazený účet Apple ID zhoduje s tým, ktorý používate na ostatných zariadeniach. Začiarknite svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Používanie funkcie SMS a MMS správy

Funkciu môžete začať používať jednoducho – stačí otvoriť aplikáciu Správy na niektorom zo zariadení a začať konverzáciu tak, ako to robíte bežne. Konverzáciu však môžete začať aj tak, že kliknete na telefónne číslo v aplikácii Safari, Kontakty, Kalendár alebo v inej aplikácii, ktorá dokáže detegovať telefónne čísla. Všetky prichádzajúce a odchádzajúce správy sa teraz budú zobrazovať na všetkých zariadeniach. Prečítajte si viac o preposielaní SMS a MMS správ z iPhonu na iPad, iPod touch alebo Mac.


Funkcia Instant Hotspot umožňuje zdieľanie pripojenia na internet pomocou funkcie Zdieľanie internetu v iPhone alebo iPade (Wi-Fi + Cellular), vďaka čomu budete mať prístup na internet v Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch bez toho, aby ste museli na týchto zariadeniach zadávať heslo.

Nastavenie funkcie Instant Hotspot

Funkciu Instant Hotspot môžete používať v každom Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch, ktorý spĺňa systémové požiadavky funkcií kontinuity. Funkcia funguje, keď sú zariadenia umiestnené vo vzájomnej blízkosti a nastavené takto:

Používanie funkcie Instant Hotspot

Pripojenie na internet pomocou funkcie Zdieľanie internetu:

 • V Macu použite menu stavu Wi-Fi pripojenia a v lište vyberte názov iPhonu alebo iPadu, v ktorom chcete použiť funkciu Zdieľanie internetu .
 • V iPade, iPode touch či dokonca inom iPhone prejdite do menu Nastavenia > Wi-Fi a potom klepnite na názov iPhonu alebo iPadu, v ktorom chcete použiť funkciu Zdieľanie internetu .

Ak sa pri pokuse o pripojenie zobrazí výzva na zadanie hesla, skontrolujte, či sú zariadenia nastavené podľa vyššie uvedeného návodu. Ikona stavu Wi-Fi pripojenia v lište zobrazuje ikonu funkcie Zdieľanie internetu dovtedy, kým je pomocou tejto funkcie zariadenie pripojené na internet.


Nastavenie a používanie funkcie Automatické odomykanie

Funkcia Automatické odomykanie umožňuje okamžitý prístup k Macu, keď máte na ruke hodinky Apple Watch. Mac stačí len zobudiť a môžete ho používať – bez zadávania hesla. Prečítajte si, ako odomknúť Mac pomocou hodiniek Apple Watch.


Nastavenie a používanie Kamery v Kontinuite

S použitím Kamery v Kontinuite môžete pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch skenovať dokumenty alebo urobiť fotku, a výsledok sa ihneď objaví v Macu. Prečítajte si, ako používať Kameru v Kontinuite.Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: