Prepojenie Macu, iPhonu, iPadu, iPodu touch a hodiniek Apple Watch pomocou funkcií kontinuity

Vďaka funkciám kontinuity môžete bezproblémovo prechádzať medzi zariadeniami. Volajte a prijímajte hovory bez toho, aby ste sa dotkli iPhonu. Pomocou iPadu môžete rozšíriť pracovný priestor Macu. Keď máte na ruke hodinky Apple Watch, môžete automaticky odomykať Mac. Môžete tiež kopírovať a vkladať obrázky, video a text z iPhonu alebo iPadu do Macu v blízkosti a naopak.

Handoff: Začnite pracovať na jednom zariadení a potom pokračujte na inom tam, kde ste skončili.

Univerzálna schránka: Skopírujte obsah (napríklad text, obrázky, fotky a videá) na jednom zariadení Apple a potom ho vložte na inom zariadení Apple.

Mobilné hovory na iPhone: Volajte a prijímajte hovory na Macu, iPade alebo iPode touch, ak sú tieto zariadenia pripojené k tej istej sieti ako iPhone.

Presmerovanie správ: Posielajte a prijímajte SMS a MMS správy z iPhonu na Macu, iPade a iPode touch.

Instant Hotspot: Pripojte sa k funkcii Zdieľanie internetu na iPhone alebo iPade (Wi-Fi + Cellular) z Macu, iPadu, iPodu touch alebo iného iPhonu bez zadávania hesla.

Automatické odomykanie: Využívajte okamžitý prístup k Macu, keď máte na ruke hodinky Apple Watch, a rýchlo schvaľujte ďalšie požiadavky na zadanie hesla správcu Macu.

Kontinuita pre apku Kamera: Pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch naskenujte dokumenty alebo urobte fotku – a výsledok sa ihneď objaví na Macu. 

Kontinuita pre apku Kresba: Vytvorte kresbu na iPade, iPhone alebo iPode touch a jednoducho ju vložte do dokumentu na Macu.

Kontinuita pre apku Značky: Používajte iPad, iPhone alebo iPod touch na pridávanie kresieb, tvarov a ďalších značiek do dokumentu na Macu a ihneď zmeny na Macu sledujte.

Sidecar: Používajte iPad ako druhý displej, ktorý je rozšírením alebo zrkadlom plochy na Macu. Môžete ho tiež použiť ako vstupné zariadenie (tablet) na kreslenie ceruzkou Apple Pencil v aplikáciách na Macu.

AirDrop: Bezdrôtovo posielajte dokumenty, fotky, videá, webové stránky, miesta na mape a ďalší obsah do iPhonu, iPadu, iPodu touch alebo Macu v blízkosti.

Apple Pay: Nakupujte online na Macu a dokončujte nákupy pomocou služby Apple Pay na iPhone alebo hodinkách Apple Watch.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: