Prepojenie Macu, iPhonu, iPadu, iPodu touch a hodiniek Apple Watch pomocou funkcií kontinuity

S funkciami Handoff, Univerzálna schránka, Mobilné hovory na iPhone, SMS/MMS správy, Instant Hotspot, Kontinuita pre apku Kamera, AirDrop, Apple Pay a Automatické odomykanie môžete svoje zariadenia bez problémov striedať.

Po kliknutí na funkciu kontinuity sa dozviete, ako ju nastaviť a používať.

 

Handoff: Začnite pracovať na jednom zariadení a potom pokračujte na inom tam, kde ste skončili.

Univerzálna schránka: Skopírujte obsah (napríklad text, obrázky, fotky a videá) na jednom zariadení Apple a potom ho vložte na inom zariadení Apple.

Mobilné hovory na iPhone: Volajte a prijímajte hovory na Macu, iPade alebo iPode touch, ak sú tieto zariadenia pripojené k tej istej sieti ako iPhone.

Presmerovanie správ: Posielajte a prijímajte SMS a MMS správy z iPhonu na Macu, iPade a iPode touch.

Instant Hotspot: Pripojte sa k funkcii Zdieľanie internetu na iPhone alebo iPade (Wi-Fi + Cellular) z Macu, iPadu, iPodu touch alebo iného iPhonu bez zadávania hesla.

Automatické odomykanie: Získajte okamžitý prístup k Macu, keď máte na ruke hodinky Apple Watch. Mac stačí len zobudiť a môžete ho používať – bez zadávania hesla.

Kontinuita pre apku Kamera: Pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch naskenujte dokumenty alebo urobte fotku – a výsledok sa ihneď objaví na Macu. 

AirDrop: Bezdrôtovo posielajte dokumenty, fotky, videá, webové stránky, miesta na mape a ďalší obsah do iPhonu, iPadu, iPodu touch alebo Macu v blízkosti.

Apple Pay: Nakupujte online na Macu a dokončujte nákupy pomocou služby Apple Pay na iPhone alebo hodinkách Apple Watch.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: