Kopírovanie a vkladanie medzi zariadeniami Apple pomocou funkcie Univerzálna schránka

Funkcia Univerzálna schránka umožňuje skopírovať obsah (napríklad text, obrázky, fotky a videá) na jednom zariadení Apple a potom tento obsah vložiť na inom zariadení Apple.

No alt supplied for Image

Nastavenie funkcie Univerzálna schránka

Funkciu Univerzálna schránka môžete používať na každom Macu, iPhone alebo iPade, ktorý spĺňa systémové požiadavky funkcií kontinuity. Funkcia funguje, keď sú zariadenia umiestnené vo vzájomnej blízkosti a nastavené takto:

Používanie funkcie Univerzálna schránka

  1. Na jednom zo zariadení skopírujte text, obrázok, súbor alebo iný obsah tak, ako to robíte bežne.

  2. Obsah sa automaticky pridá do schránky druhého zariadenia umiestneného v blízkosti. Ostane tam obmedzený čas alebo dovtedy, kým ho nenahradíte iným obsahom, ktorý budete kopírovať na jednom zo zariadení.

  3. Na druhom zariadení vložte obsah tak, ako to robíte bežne.

Dátum zverejnenia: