iPhoto a Aperture: Ikona výstrahy pri objednávaní fotografických produktov

Vedľa obrázkov, ktorých rozlíšenie môže byť príliš nízke na dosiahnutie kvalitného výtlačku pri daných rozmeroch, alebo vedľa textového popisu, ktorý presahuje okraj, sa môže zobrazovať ikona výstrahy.

Výstrahy vedľa obrázkov

Obrázky, ktoré sa zobrazujú s výstrahou, môžu byť po vytlačení zubaté alebo rozmazané (obrázky 1 až 3 nižšie). Ak chcete tento problém vyriešiť a dosiahnuť pri objednávaní výtlačkov vyššiu kvalitu, vyberte menšie rozmery výtlačku. Pri zostavovaní knihy sa zvýšením počtu fotiek na strane zmenšia rozmery obrázkov a výstraha sa môže prestať zobrazovať. Ak bola fotka orezaná, obnovením pôvodnej verzie sa zväčšia rozmery obrázka a výstraha sa môže prestať zobrazovať. 

Poznámka: Výstraha týkajúca sa nízkeho rozlíšenia sa nezobrazuje v aplikácii iPhoto '11 pri vytváraní kníh, kariet alebo kalendárov. Výstraha sa zobrazí v objednávkach tlače, ak fotky nemajú dostatočné rozlíšenie.

 

Na dosiahnutie kvalitných výtlačkov sa odporúčajú nasledujúce minimálne rozlíšenia pri zodpovedajúcich rozmeroch výtlačkov: 

Severná Amerika

Veľkosť výtlačku Rozlíšenie bitovej mapy
4 x 6 palcov 600 x 900 pixlov
5 x 7 palcov 750 x 1 050 pixlov
Malá 300 x 450 pixlov
8 x 10 palcov 1 200 x 1 500 pixlov
16 x 20 palcov 1 600 x 2 000 pixlov
20 x 30 palcov 1 600 x 2 400 pixlov

Európa

Veľkosť výtlačku Rozlíšenie bitovej mapy
10 x 15 cm 600 x 900 pixlov
13 x 18 cm 750 x 1 050 pixlov
5 x 8 cm 300 x 450 pixlov
15 x 20 cm 900 x 1 200 pixlov
20 x 25 cm 1 200 x 1 500 pixlov
20 x 30 cm 1 500 x 1 800 pixlov

Japonsko

Veľkosť výtlačku Rozlíšenie bitovej mapy
L (127 x 89 mm) 750 x 526 pixlov
KG (152 x 102 mm) 900 x 600 pixlov
2L (178 x 127 mm) 1 050 x 750 pixlov
6P (254 x 203 mm) 1 500 x 750 pixlov
A4 (297 x 210 mm) 1 754 x 1 240 pixlov
4P (305 x 254 mm) 1 800 x 1 500 pixlov

Austrália/Nový Zéland

Veľkosť výtlačku Rozlíšenie bitovej mapy
4 x 6 palcov 600 x 900 pixlov
5 x 7 palcov 750 x 1 050 pixlov
4x (2,5 x 3,5 palca) 375 x 525 pixlov
8 x 10 palcov 1 200 x 1 500 pixlov
16 x 20 palcov 1 600 x 2 000 pixlov
20 x 30 palcov 1 600 x 2 400 pixlov

Singapur

Veľkosť výtlačku Rozlíšenie bitovej mapy
4R (4 x 6 palcov) 600 x 900 pixlov
4D (4,5 x 6 palcov) 675 x 900 pixlov
5R (5 x 7 palcov) 750 x 1 050 pixlov
4x2R (2,5 x 3,5 palca) 375 x 525 pixlov
8R (8 x 10 palcov) 1 200 x 1 500 pixlov
16 x 20 palcov 1 600 x 2 000 pixlov
20 x 30 palcov 1 600 x 2 400 pixlov

Hongkong

Veľkosť výtlačku Rozlíšenie bitovej mapy
3R (3,5 x 5 palcov) 525 x 750 pixlov
4R (4 x 6 palcov) 600 x 900 pixlov
4D (4,5 x 6 palcov) 675 x 900 pixlov
5Y (5 x 7 palcov) 750 x 1 050 pixlov
4 x 2R (2,5 x 3,5 palca) 375 x 525 pixlov
8R (8 x 10 palcov) 1 200 x 1 500 pixlov
16 x 20 palcov 1 600 x 2 000 pixlov
20 x 30 palcov 1 600 x 2 400 pixlov

Použitím vyšších rozlíšení, než sú uvedené hodnoty, sa vo všeobecnosti dosiahne vyššia kvalita výtlačkov pri daných rozmeroch. 


Obrázok 1 Výstraha týkajúca sa nízkej kvality fotky

 


Obrázok 2 Ikona výstrahy v rozložení knihy

 


Obrázok 3 Výstraha týkajúca sa kvality pri objednávaní výtlačkov

Výstraha vedľa textového popisu

Ak sa vedľa textového popisu zobrazuje ikona výstrahy, znamená to, že časť textu presahuje okraj popisu. Výstraha sa zobrazí aj pri objednávaní knihy, karty alebo kalendára (pozrite si obrázky 4 a 5). Keďže veľkosť popisu v bodoch nastavuje aplikácia iPhoto (na základe vybraného rozloženia), text možno prispôsobiť dvomi spôsobmi.

 1. Skráťte text v popise. Keďže rozmery popisu sú vopred definované, nie sú k dispozícii žiadne posúvače, takže nadbytočný text nemusí byť okamžite viditeľný. Nadbytočný text sa zobrazí po odstránení viditeľného textu. Ak chcete odstrániť všetok text v textovom poli, postupujte takto:
  • Vyberte celý text v textovom poli. 
  • Vymažte text. 
  • Pridajte požadovaný text.
 2. Zmeňte písmo použité v popise. Mnohé písma majú rôzne špecifikácie medzier medzi riadkami a znakmi. Napríklad písmo Chicago s veľkosťou 11,8 bodu zaberie viac miesta než písmo Helvetica s rovnakou veľkosťou. Pred vymazaním textu skúste použiť rôzne písma a overiť tak, či nie je vhodnejšie iné písmo. Nezabúdajte, že ak zmeníte text jedného popisu, ovplyvní to všetky ostatné popisy rovnakého typu (popis, nadpis, podnadpis).
  • Vyberte celý text v textovom poli. 
  • V lište vyberte Upraviť > Písmo > Zobraziť písma.
  • Pomocou okna Písmo vyberte nové písmo alebo veľkosť textu.

Obrázok 4 Výstraha týkajúca sa nízkej kvality textu

Obrázok 5 Ikona výstrahy týkajúcej sa nízkej kvality textu je v aplikácii iPhoto '11 červená.

Dátum zverejnenia: