Poznámky k vydaniam aplikácie Keynote pre iCloud

Aplikáciu Keynote pre iCloud neustále aktualizujeme. Aktualizácie sú kumulatívne, takže vždy, keď na stránke iCloud.com otvoríte aplikáciu Keynote, bude obsahovať všetky najnovšie funkcie. Nižšie sú uvedené všetky funkcie zahrnuté v jednotlivých vydaniach.

September 2020

                 

Nové tvary

Prezentácie je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.

 

Júl 2020

 • K obrázkom, videám, tvarom a iným objektom môžete jednoducho pridávať titulky a názvy. Ďalšie informácie
 • Pomocou nových funkcií môžete formátovať text ako horný alebo dolný index, upraviť kapitalizáciu, zmeniť farbu pozadia textu a vykonávať ďalšie úpravy. Ďalšie informácie

Marec 2020

 • V aplikácii sú k dispozícii rôzne pútavé témy, ktoré vám pomôžu začať.
 • Prezentáciu Keynote možno pridať do zdieľaného priečinka na iCloud Drive, kde na nej možno automaticky začať spolupracovať. Ďalšie informácie
 • Pridaním iniciály môžete text zvýrazniť veľkým ozdobným prvým písmenom. Ďalšie informácie
 • Prerobený výber tém umožňuje jednoduchší prístup k témam.
 • Nové možnosti rozloženia textu umožňujú pridať okraje, pozadie odsekov a stĺpce.
 • Prezentácie je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.
 • Pri vytváraní nových tvarov možno používať funkcie spojenia, prieniku, odčítania a vylúčenia.
 • Nový text „Klávesnica“ obsahuje vstavanú animáciu.

Jún 2019

 • Obrázky, tvary a rovnice je možné vnoriť do textu v textových poliach, aby sa hýbali spolu s ním. Ďalšie informácie
 • Na prechody medzi snímkami je možné použiť nové efekty Trblietanie a Iskrenie.
 • Prechod Čarovný presun sa teraz medzi obrázkami alebo objektmi mení bezproblémovo.

Marec 2019

 • Pomocou panela Formát možno presne meniť veľkosť riadkov a stĺpcov v tabuľkách.
 • Pomocou správcu dokumentov možno zobraziť a obnoviť nedávno vymazané súbory.
 • Možnosť úpravy zoskupených objektov počas spolupráce.


September 2018

 • Rýchle pridávanie odkazov na webové stránky, e-mailové adresy a snímky.
 • Galérie obrázkov možno oživiť pomocou efektov zostáv.
 • Vylepšovanie prezentácií vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.


Jún 2018

 • Pridávanie poznámok prezentátora k snímkam.
 • Pridávanie tieňov a pozadí a používanie zaoblených rohov v stĺpcových a pruhových grafoch.
 • Vylepšovanie prezentácií vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.


Marec 2018

 • Pridaním interaktívnej galérie obrázkov do prezentácie možno zobraziť zbierku fotiek. 
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou koláčového grafu.
 • Vylepšovanie prezentácií vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.


September 2017

 • Prepracovaný správca dokumentov umožňuje otvárať prezentácie uložené kdekoľvek na iCloud Drive, jednoducho vyhľadávať zdieľané prezentácie a vytvárať vnorené priečinky.


Jún 2017

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Ďalšie informácie
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Ďalšie informácie
 • Podpora pokročilých obrázkových výplní.
 • Vkladanie a úprava prepojení objektov.
 • Funkcie Akcie a Mena teraz zobrazujú dáta z konca predchádzajúceho obchodného dňa. Ďalšie informácie


Marec 2017

 • Zjednodušený dizajn umožňuje jednoduchý prístup k potrebným nástrojom.
 • Podpora úpravy animácií Začiatok a Koniec pre objekty. 
 • Prehrávanie zostáv objektov a väčší výber prechodov počas prezentovania.
 • Do grafických prvkov možno pridávať výplne s prechodom alebo obrázkom.
 • Nové možnosti zarovnania a rozmiestnenia uľahčujú umiestňovanie objektov v prezentácii.
 • Nové funkcie na zobrazenie akcií a mien priebežne aktualizujú údaje o akciách v tabuľkách.
 • Publikovanie interaktívnych prezentácií na webových stránkach Medium, WordPress a ďalších.
 • Import prezentácií vo formáte Keynote 1.
 • Možnosť zobrazenia náhľadov starších verzií prezentácie pred výberom verzie na obnovenie. 
 • Pri vytváraní dokumentu teraz možno upraviť formát dátumu, času a meny podľa jazyka alebo oblasti.


September 2016

 • Podpora spolupráce v reálnom čase prostredníctvom aplikácie Keynote na Macu, iPade a iPhone (funkcia v beta verzii).
 • Spolupráca s konkrétnymi ľuďmi (funkcia v beta verzii).
 • Pomocou Keynote Live možno prezentáciu prehrávať tak, aby ju diváci mohli sledovať na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com.
 • Otváranie a úprava prezentácií vo formáte Keynote ’05.


Ďalšie informácie

Pozrite si poznámky k vydaniam aplikácií PagesNumbers pre iCloud.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: