Poznámky k vydaniam aplikácie Keynote pre iCloud

Aplikáciu Keynote pre iCloud neustále aktualizujeme. Aktualizácie sú kumulatívne, takže vždy, keď na stránke iCloud.com otvoríte aplikáciu Keynote, bude obsahovať všetky najnovšie funkcie. Nižšie sú uvedené všetky funkcie zahrnuté v jednotlivých vydaniach.

September 2021

                 

Ikona zobrazenia prezentátora

Zobrazenie prezentátora

Počas svojej prezentácie môžete v samostatnom okne zobraziť aktuálnu snímku, nasledujúcu snímku a poznámky.

Ďalšie informácie

ikona grafu

Radarové grafy

Vizualizácia a porovnávanie viacerých premenných na zobrazenie podobností a rozdielov v dátach.

Ďalšie informácie

Ikona spolupráce

Flexibilnejšia spolupráca

Možnosť účastníkov pridávať do prezentácie založenej na spolupráci ďalších používateľov.*

Ďalšie informácie

Podrobné informácie a pokyny ku všetkým funkciám apky Keynote pre iCloud.

* Vyžaduje sa systém iOS 15, iPadOS 15 alebo macOS Monterey.


September 2020

 • Prezentácie je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.


Júl 2020

 • K obrázkom, videám, tvarom a iným objektom môžete jednoducho pridávať titulky a názvy.
 • Pomocou nových funkcií môžete formátovať text ako horný alebo dolný index, upraviť veľkosť písmen, zmeniť farbu pozadia textu a vykonávať ďalšie úpravy.


Marec 2020

 • V apke sú k dispozícii rôzne pútavé témy, ktoré vám pomôžu začať.
 • Prezentáciu Keynote možno pridať do zdieľaného priečinka na iCloud Drive, kde na nej možno automaticky začať spolupracovať.
 • Pridaním iniciály môžete text zvýrazniť veľkým ozdobným prvým písmenom.
 • Prerobený výber tém umožňuje jednoduchší prístup k témam.
 • Nové možnosti rozloženia textu umožňujú pridať okraje, pozadia odsekov a stĺpce.
 • Prezentácie je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.
 • Pri vytváraní nových tvarov možno používať funkcie zjednotenia, prieniku, odčítania a vylúčenia.
 • Nový text „Klávesnica“ obsahuje vstavanú animáciu.


Ďalšie informácie

Pozrite si poznámky k vydaniam aplikácií PagesNumbers pre iCloud.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: