Používanie funkčných klávesov na Macu

Horný rad klávesov na klávesnici Apple môžete používať ako ovládacie prvky vstavaných funkcií Macu alebo ako štandardné funkčné klávesy.

Ovládanie funkcií na Macu

Pri predvolenom nastavení sa prostredníctvom horného radu klávesov na klávesnici Apple ovláda mnoho rôznych funkcií Macu. Stláčaním klávesov s ikonami reproduktora sa napríklad upravuje hlasitosť.

Znázornenie funkčných klávesov MacBooku Air

Ak máte na Macu Touch Bar, prečítajte si o používaní funkčných klávesov na MacBooku Pro s Touch Barom.


Používanie štandardných funkčných klávesov

Štandardné funkčné klávesy sa správajú rôzne v závislosti od konkrétnej apky a nastavených klávesových skratiek. V niektorých apkách sú k dispozícii nastavenia klávesových skratiek, ktoré môžete upravovať.

Ak chcete používať štandardné funkčné klávesy, stlačte spolu s funkčným klávesom kláves Function (Fn)/kláves s glóbusom . Keď napríklad stlačíte kombináciu klávesov Fn a F12 (ikona reproduktora), namiesto zvýšenia hlasitosti reproduktorov sa vykoná akcia priradená ku klávesu F12. 

Ak na klávesnici nemáte kláves Fn, skúste spolu s funkčným klávesom stlačiť a podržať kláves Control.


Zmena predvoleného správania funkčného klávesu

Ak chcete zmeniť nastavenie horného radu klávesov tak, aby sa správali ako štandardné funkčné klávesy aj bez stlačenia klávesu Fn, postupujte takto:

  1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
  2. Kliknite na položku Klávesnica.
  3. Vyberte položku Použiť F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy. 


Ak sa položka Použiť F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy nezobrazuje

Ak sa položka Použiť F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy nezobrazuje, je možné, že používate klávesnicu, ktorú nevyrobila spoločnosť Apple. V prípade takýchto klávesníc je potrebná utilita na zmenu funkcií klávesnice. Ďalšie informácie vám poskytne výrobca klávesnice.


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: