Používanie funkčných klávesov na MacBooku Pro s Touch Barom

Ak sa chcete dostať k funkčným klávesom (F1 – F12) na Touch Bare MacBooku Pro, podržte kláves Function (fn) vľavo dole na klávesnici.

Touch Bar MacBooku Pro sa zmení, aby zobrazoval funkčné klávesy, z ktorých si môžete vybrať. Po pustení klávesu Function sa vráti do pôvodného stavu.

Pri niektorých aplikáciách môžete nastaviť, aby funkčné klávesy na Touch Bare zostali zobrazené natrvalo:

 1. V sekcii Systémové nastavenia vyberte položku Klávesnica.
 2. Kliknite na položku Skratky.
 3. V ľavom postrannom paneli vyberte položku Funkčné klávesy.
 4. Kliknite na symbol +, potom prejdite na aplikáciu a vyberte ju.

Keď túto aplikáciu odteraz otvoríte alebo na ňu prepnete, na Touch Bare sa vždy zobrazia funkčné klávesy.

K funkčným klávesom sa dá dostať aj pomocou klávesnice na obrazovke:

 1. V sekcii Systémové nastavenia vyberte položku Klávesnica.
 2. Zaškrtnite položku Zobraziť prehliadače klávesnice, emoji a symbolov v lište.
 3. V lište vyberte ikonu prehliadača  a potom vyberte položku Zobraziť prehliadač klávesnice.

Na obrazovke sa zobrazí klávesnica s funkčnými klávesmi, na ktoré môžete kliknúť.


Používanie funkčných klávesov vo Windowse

Ak na spúšťanie Windowsu na MacBooku Pro používate Boot Camp, funkčné klávesy fungujú rovnako ako v systéme macOS. Zobrazia sa, keď na klávesnici podržíte kláves Function.

K funkčným klávesom sa dá dostať aj pomocou klávesnice na obrazovke vo Windowse:

 1. V menu Windows vyberte položku Zjednodušenie prístupu.
 2. Kliknite na položku Klávesnica na obrazovke.
 3. Kliknite na kláves fn. Na klávesnici na obrazovke sa zobrazia funkčné klávesy.

Aj pri používaní Windowsu môžete nastaviť, aby funkčné klávesy zostali v Touch Bare zobrazené natrvalo, čiže bez toho, aby ste museli držať stlačený kláves Function: 

 1. Na paneli úloh Windowsu si kliknutím na šípku nahor zobrazte ďalšie ikony.
 2. Kliknite na tmavosivú kosoštvorcovú ikonu Boot Camp.
 3. V zobrazenom menu vyberte ovládací panel Boot Camp.
 4. Kliknutím na tlačidlo Áno povoľte spustenie ovládacieho panela.
 5. Kliknite na tab Klávesnica.
 6. Vyberte položku Použiť klávesy F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy, vďaka ktorej zostanú funkčné klávesy v Touch Bare zobrazené natrvalo. Ak chcete obnoviť štandardné správanie funkčných klávesov, zrušte zaškrtnutie tohto políčka.
Dátum zverejnenia: