Používanie funkčných klávesov na MacBooku Pro s Touch Barom

Stlačením a podržaním klávesu Fn (Function) zobrazíte na Touch Bare klávesy F1 až F12.

Zobrazenie funkčných klávesov

Stlačením a podržaním klávesu Fn (Function) na klávesnici zobrazíte na Touch Bare klávesy F1 až F12.

Môžete aktivovať aj automatické zobrazovanie funkčných klávesov, keď používate konkrétne apky:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Klávesnica.
 2. Kliknite na Skratky v hornej časti okna a potom v zozname vľavo vyberte Funkčné klávesy.
 3. Kliknite na tlačidlo na pridanie (+), vyberte apku a kliknite na Pridať. Pre každú apku, ktorú pridáte, sa budú na Touch Bare automaticky zobrazovať funkčné klávesy, kedykoľvek túto apku používate.

Ďalšia možnosť: použitie klávesnice na obrazovke

Ako alternatívu k zobrazeniu funkčných klávesov na Touch Bare môžete použiť funkčné klávesy na klávesnici na obrazovke.

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, potom kliknite na Klávesnica a vykonajte jeden z týchto krokov:
  • Ak používate systém macOS Big Sur alebo novší, na paneli Vstupné zdroje vyberte Zobraziť vstupné menu v lište.
  • Ak používate systém macOS Catalina alebo starší, na paneli Klávesnica vyberte Zobraziť prehliadače klávesnice a emoji v lište.
 2. V lište kliknite na ikonu prehliadača  a potom vyberte Zobraziť Prehliadač klávesnice.
  Otvorené vstupné menu systému macOS Big Sur so zvýraznenou položkou Zobraziť Prehliadač klávesnice
 3. Kliknutím na kláves Fn na klávesnici na obrazovke zobrazíte všetky funkčné klávesy.

 


Zobrazenie funkčných klávesov pri používaní systému Microsoft Windows

Stlačením a podržaním klávesu Fn (Function) na klávesnici zobrazíte na Touch Bare klávesy F1 až F12.

Funkčné klávesy môžete tiež nechať neustále zobrazené na Touch Bare:

 1. V oblasti oznámení na pravej strane panela úloh systému Windows zobrazte skryté ikony kliknutím na šípku nahor .
 2. Kliknite na ikonu Boot Camp  a potom z menu vyberte Boot Camp Control Panel (Ovládací panel Boot Camp).
  Menu Boot Camp s vybratou položkou Boot Camp Control Panel (Ovládací panel Boot Camp)
 3. Ak sa zobrazí otázka, či chcete tejto apke povoliť vykonávanie zmien, kliknite na Áno. 
 4. Kliknite na tab Klávesnica.
 5. Vyberte Použiť klávesy F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy.

Ďalšia možnosť: použitie klávesnice na obrazovke

Ako alternatívu k zobrazeniu funkčných klávesov na Touch Bare môžete použiť klávesnicu na obrazovke:

 1. V menu Windows vyberte Zjednodušenie prístupu.
 2. Kliknite na Klávesnica na obrazovke.
 3. Kliknutím na kláves Fn na klávesnici na obrazovke zobrazíte všetky funkčné klávesy.

Prečítajte si viac o klávesnici na obrazovke v systéme Windows.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: