Skratky prístupnosti na Macu

Vďaka skratkám prístupnosti môžete ovládať Mac pomocou klávesnice alebo asistenčného zariadenia. O pomoc s niektorými funkciami prístupnosti môžete požiadať aj Siri.

Ovládanie funkcií prístupnosti pomocou klávesnice a Siri

Prostredníctvom týchto klávesových skratiek môžete ovládať možnosti prístupnosti alebo môžete o vykonanie týchto funkcií požiadať Siri. Siri môžete napríklad povedať: „Turn VoiceOver On“ (Zapni VoiceOver).

Akcia Skratka
Zobraziť funkcie prístupnosti Option-Command-F5
alebo trojité stlačenie senzora Touch ID (vypínača) na podporovaných modeloch1
Zapnúť alebo vypnúť VoiceOver2 Command-F5 alebo Fn-Command-F5
alebo podržanie klávesu Command a trojité stlačenie senzora Touch ID na podporovaných modeloch1
Otvoriť VoiceOver utilitu, ak je funkcia VoiceOver zapnutá2 Control-Option-F8 alebo Fn-Control-Option-F8
Zapnúť alebo vypnúť zväčšenie3 Option-Command-8
Zväčšiť3 Option-Command-plus (+)
Zmenšiť3 Option-Command-mínus (-)
Prevrátiť farby4 Control-Option-Command-8 
Znížiť kontrast Control-Option-Command-čiarka (,)
Zvýšiť kontrast Control-Option-Command-bodka (.)

1. MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2016), MacBook Pro (13-palcový, koniec roka 2016, štyri porty Thunderbolt 3)

2. Aby ste mohli používať funkciu VoiceOver a VoiceOver utilitu, mali by ste si v nastaveniach klávesnice zapnúť možnosť Použiť klávesy F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy. Zároveň by ste mali funkciu VoiceOver nastaviť tak, aby ignorovala stlačenie ďalšieho klávesu, inak možno nebudete môcť používať niektoré ďalšie klávesové skratky na Macu.

3. Ak chcete používať skratky zväčšenia a zmenšenia, mali by ste si v nastaveniach prístupnosti zapnúť možnosť Použiť klávesové skratky na priblíženie.

4. Ak chcete túto skratku povoliť, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Klávesnica. Na tabe Skratky vyberte vľavo položku Prístupnosť a potom vpravo vyberte položku Prevrátiť farby.


Používanie klávesnice ako myši

Klávesnicu môžete používať ako myš na prechádzanie medzi položkami na obrazovke a interakciu s nimi. Pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami prejdite na potrebné miesto a potom stlačením medzerníka vyberte požadovanú položku.

  1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Klávesnica.
  2. Kliknite na Skratky.
  3. V dolnej časti okna nastavení vyberte položku Prepínať medzi ovládacími prvkami pomocou navigácie na klávesnici. V systéme macOS Mojave alebo staršom je toto nastavenie k dispozícii v podobe tlačidla Všetky ovládacie prvky.

 

Akcia Skratka
Prepnúť medzi prechádzaním všetkými ovládacími prvkami na obrazovke alebo len textovými poľami a zoznamami Control-F7alebo Fn-Control-F7
Prejsť na nasledujúci ovládací prvok Tab
Prejsť na predchádzajúci ovládací prvok Shift-Tab
Prejsť na nasledujúci ovládací prvok, keď je vybraté textové pole Control-Tab
Presunúť kurzor na predchádzajúcu skupinu ovládacích prvkov Control-Shift-Tab
Prejsť na susednú položku zoznamu, skupiny alebo ponuky
Posunúť posuvníky a jazdce (šípka nahor zvýši hodnotu, šípka nadol ju zníži)
Tlačidlá šípok
Prejsť na ovládací prvok susediaci s textovým poľom Control-klávesy so šípkami
Vybrať označenú položku v menu Medzerník
Kliknúť na predvolené tlačidlo alebo uskutočniť predvolenú akciu Return alebo Enter
Kliknúť na tlačidlo Zrušiť alebo zavrieť menu bez výberu položky Esc
Presunúť kurzor na predchádzajúci panel Control-Shift-F6
Prejsť na stavové menu na lište Control-F8alebo Fn-Control-F8
Aktivovať nasledujúce otvorené okno prednej aplikácie Command-obrátená čiarka (`)
Aktivovať predchádzajúce otvorené okno prednej aplikácie Shift-Command-obrátená čiarka (`)
Presunúť kurzor na dialógové okno Option-Command-obrátená čiarka (`)

 


Ak chcete používať tieto skratky, najskôr stlačte kombináciu klávesov Control-F2 alebo Fn-Control-F2, čím presuniete kurzor na lištu.

Akcia Skratka
Prejsť z jedného menu na druhé Šípka doľava a šípka doprava
Otvoriť vybraté menu Return
Prejsť vo vybratom menu na jednotlivé položky Šípka nahor a šípka nadol
Preskočiť rovno na položku vo vybratom menu Napísanie názvu položky v menu
Vybrať označenú položku v menu Return

 


Používanie funkcie Klávesy myši na ovládanie kurzora myši

Ak máte zapnutú funkciu Klávesy myši, môžete pomocou klávesnice alebo numerickej klávesnice pohybovať kurzorom myši.

Akcia Skratka
Posunúť kurzor nahor 8 alebo 8 na numerickej klávesnici
Posunúť kurzor nadol K alebo 2 na numerickej klávesnici
Posunúť kurzor doľava U alebo 4 na numerickej klávesnici
Posunúť kurzor doprava O alebo 6 na numerickej klávesnici
Posunúť kurzor šikmo doľava a nadol J alebo 1 na numerickej klávesnici
Posunúť kurzor šikmo doprava a nadol L alebo 3 na numerickej klávesnici
Posunúť kurzor šikmo doľava a nahor 7 alebo 7 na numerickej klávesnici
Posunúť kurzor šikmo doprava a nahor 9 alebo 9 na numerickej klávesnici
Stlačiť tlačidlo myši I alebo 5 na numerickej klávesnici
Podržať tlačidlo myši M alebo 0 na numerickej klávesnici
Uvoľniť tlačidlo myši . (bodka)

 


Dátum zverejnenia: