Skratky prístupnosti na Macu

Vďaka skratkám prístupnosti môžete ovládať Mac pomocou klávesnice alebo asistenčného zariadenia. O pomoc s niektorými funkciami prístupnosti môžete požiadať aj Siri.

Ovládanie funkcií prístupnosti pomocou klávesnice a Siri

Funkcie prístupnosti môžete na Macu ovládať pomocou nasledujúcich klávesových skratiek alebo tým, že požiadate Siri. Siri môžete napríklad povedať: „Turn VoiceOver On“ (Zapni VoiceOver).

Akcia Skratka
Zobraziť funkcie prístupnosti Option-Command-F5
alebo trojité stlačenie senzora Touch ID (tlačidlo napájania) na podporovaných modeloch1
Zapnúť alebo vypnúť VoiceOver2 Command-F5 alebo Fn-Command-F5
alebo podržanie klávesu Command a trojité stlačenie senzora Touch ID na podporovaných modeloch1
Otvoriť VoiceOver utilitu, ak je funkcia VoiceOver zapnutá2 Control-Option-F8 alebo Fn-Control-Option-F8
Zapnúť alebo vypnúť zväčšenie3 Option-Command-8
Zväčšiť3 Option-Command-znamienko plus (+)
Zmenšiť3 Option-Command-znamienko mínus (-)
Zapnúť alebo vypnúť nastavenie prevrátenia farieb Control-Option-Command-8
Znížiť kontrast Control-Option-Command-čiarka (,)
Zvýšiť kontrast Control-Option-Command-bodka (.)
  1. MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2016), MacBook Pro (13-palcový, koniec roka 2016, štyri porty Thunderbolt 3)
  2. Aby ste mohli používať VoiceOver a VoiceOver utilitu, mali by ste si v nastaveniach klávesnice zapnúť možnosť Použiť klávesy F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy. Zároveň by ste mali funkciu VoiceOver nastaviť tak, aby ignorovala stlačenie ďalšieho klávesu, inak možno nebudete môcť používať niektoré ďalšie klávesové skratky na Macu.
  3. Ak chcete používať skratky zväčšenia a zmenšenia, mali by ste si v nastaveniach prístupnosti zapnúť možnosť Použiť klávesové skratky na priblíženie.

Používanie klávesnice ako myši s plným prístupom z klávesnice

Plný prístup z klávesnice umožňuje používať klávesnicu ako myš a pracovať tak so všetkými položkami na obrazovke. Keď si zapnete plný prístup z klávesnice, môžete tabulátorom a šípkami prechádzať medzi položkami na obrazovke a medzerníkom ich vyberať.

Plný prístup z klávesnice zapnete pomocou tohto postupu:

  1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Klávesnica.
  2. Kliknite na Skratky.
  3. Ak chcete na obrazovke prechádzať len textovými poľami a zoznamami, vyberte možnosť Textovými poľami a zoznamami. Ak chcete zapnúť plný prístup z klávesnice a prechádzať na obrazovke všetkými ovládacími prvkami, vyberte možnosť Všetkými ovládacími prvkami.
Akcia Skratka
Prepnúť medzi prechádzaním všetkými ovládacími prvkami na obrazovke alebo len textovými poľami a zoznamami Control-F7
Prejsť na nasledujúci ovládací prvok Tab
Prejsť na predchádzajúci ovládací prvok Shift-Tab
Prejsť na nasledujúci ovládací prvok, keď je vybraté textové pole Control-Tab
Presunúť kurzor na predchádzajúcu skupinu ovládacích prvkov Control-Shift-Tab
Prejsť na susednú položku zoznamu, skupiny alebo ponuky
Posunúť posuvníky a jazdce (šípka nahor zvýši hodnotu, šípka nadol ju zníži)
Tlačidlá šípok
Prejsť na ovládací prvok susediaci s textovým poľom Control–tlačidlá šípok
Vybrať označenú položku v menu Medzerník
Kliknúť na predvolené tlačidlo alebo uskutočniť predvolenú akciu Return alebo Enter
Kliknúť na tlačidlo Zrušiť alebo zavrieť menu bez výberu položky Esc
Presunúť kurzor na predchádzajúci panel Control-Shift-F6
Prejsť na stavové menu na lište Control-F8
Aktivovať nasledujúce otvorené okno prednej aplikácie Command-opačný dĺžeň (`)
Aktivovať predchádzajúce otvorené okno prednej aplikácie Shift-Command-opačný dĺžeň (`)
Presunúť kurzor na dialógové okno Option-Command-opačný dĺžeň (`)

Používanie funkcie Klávesy myši na ovládanie kurzora myši

Ak máte zapnuté Klávesy myši, môžete pomocou klávesnice alebo numerickej klávesnice pohybovať kurzorom myši.

Akcia Skratka
Posunúť kurzor nahor 8 alebo 8 na numerickej klávesnici
Posunúť kurzor nadol K alebo 2 na numerickej klávesnici
Posunúť kurzor doľava U alebo 4 na numerickej klávesnici
Posunúť kurzor doprava O alebo 6 na numerickej klávesnici
Posunúť kurzor šikmo doľava a nadol J alebo 1 na numerickej klávesnici
Posunúť kurzor šikmo doprava a nadol L alebo 3 na numerickej klávesnici
Posunúť kurzor šikmo doľava a nahor 7 alebo 7 na numerickej klávesnici
Posunúť kurzor šikmo doprava a nahor 9 alebo 9 na numerickej klávesnici
Stlačiť tlačidlo myši I alebo 5 na numerickej klávesnici
Podržať tlačidlo myši M alebo 0 na numerickej klávesnici
Uvoľniť tlačidlo myši . (bodka)

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: