Ako vytvoriť snímku obrazovky na Macu

Snímku môžete vytvoriť z celej obrazovky, určitého okna alebo len vybratej časti obrazovky.

Ak ste vykonali upgrade na systém macOS Mojave, môžete pomocou kombinácie klávesov Shift-Command (⌘)-5 vytvárať všetky typy snímok obrazovky alebo nahrávať videozáznam obrazovky. Ostatné klávesové skratky, napríklad Shift-Command-3 a Shift-Command-4, fungujú aj naďalej vo všetkých verziách systému macOS.

Ovládacie prvky snímok obrazovky v systéme macOS Mojave

Zachytenie celej obrazovky

V systéme macOS Mojave:

 1. Stlačením kombinácie klávesov Shift-Command-5 na klávesnici zobrazte ovládacie prvky záznamu na obrazovke:
 2. Kliknite na tlačidlo Zachytiť celú obrazovku Tlačidlo Zachytiť celú obrazovku v ovládacích prvkoch na obrazovke. Kurzor sa zmení na kameru .
 3. Keď klepnete kamkoľvek na niektorej obrazovke, zachytí sa príslušná obrazovka; keď klepnete na položku Zachytiť v ovládacích prvkoch na obrazovke, zachytia sa všetky obrazovky.
 4. V rohu príslušnej obrazovky sa krátko zobrazí miniatúra snímky obrazovky. Snímku obrazovky potom nájdete na ploche.

Vo všetkých verziách systému macOS:

 1. Stlačením kombinácie klávesov Shift-Command-3 zachytíte všetky obrazovky.
 2. Snímku obrazovky nájdete na ploche. 


Zachytenie okna

V systéme macOS Mojave:

 1. Stlačením kombinácie klávesov Shift-Command-5 zobrazte ovládacie prvky záznamu na obrazovke.
 2. Kliknite na tlačidlo Zachytiť vybrané okno Tlačidlo Zachytiť vybrané okno v ovládacích prvkoch na obrazovke. Kurzor sa zmení na kameru .
 3. Kliknutím na okno zachyťte príslušné okno.
  Ak chcete zo snímky vylúčiť tieň okna, stlačte kláves Option (⌥) a podržte ho stlačený počas klikania.
 4. V rohu príslušnej obrazovky sa krátko zobrazí miniatúra snímky obrazovky. Prostredníctvom interakcie s miniatúrou môžete snímku obrazovky upravovať, presúvať ju alebo vykonávať ďalšie akcie. Môžete tiež počkať na zobrazenie snímky obrazovky na ploche.

Vo všetkých verziách systému macOS:

 1. Stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-4.
 2. Stlačte medzerník. Kurzor sa zmení na kameru .
 3. Kliknutím na okno zachyťte príslušné okno.
  Ak zo snímky obrazovky chcete vylúčiť tieň okna, stlačte kláves Option  (⌥) a podržte ho stlačený počas kliknutia.
 4. Snímku obrazovky nájdete na ploche.


Zachytenie vybratej časti obrazovky

V systéme macOS Mojave:

 1. Stlačením kombinácie klávesov Shift-Command-5 zobrazte ovládacie prvky záznamu na obrazovke.
 2. Kliknite na tlačidlo Zachytiť vybranú časť Tlačidlo Zachytiť vybranú časť v ovládacích prvkoch na obrazovke.
 3. Ťahaním vyberte oblasť obrazovky na zachytenie. Ak chcete presunúť celý výber, potiahnite ho zvnútra výberu.
 4. Kliknite na položku Zachytiť v ovládacích prvkoch na obrazovke.
 5. V rohu príslušnej obrazovky sa krátko zobrazí miniatúra snímky obrazovky. Prostredníctvom interakcie s miniatúrou môžete snímku obrazovky upravovať, presúvať ju alebo vykonávať ďalšie akcie. Môžete tiež počkať na zobrazenie snímky obrazovky na ploche.

Vo všetkých verziách systému macOS:

 1. Stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-4
 2. Ťahaním vyberte oblasť obrazovky, ktorá sa má zachytiť. Ak chcete presunúť celý výber, stlačte medzerník a podržte ho stlačený počas ťahania.
 3. Po uvoľnení tlačidla myši alebo trackpadu nájdete snímku obrazovky na ploche.Zachytenie Touch Baru

Ak máte Mac s Touch Barom a systémom macOS Sierra 10.12.2 alebo novším, stlačením kombinácie klávesov Shift-Command-6 zachytíte obsah, ktorý sa aktuálne zobrazuje na Touch Bare. Snímku obrazovky potom nájdete na ploche.

Môžete tiež prispôsobiť oblasť Control Strip na Touch Bare tak, aby obsahovala tlačidlo na vytvorenie snímky obrazovky.


Použitie miniatúry snímky obrazovky


Keď vytvoríte snímku obrazovky v systéme macOS Mojave, v pravom dolnom rohu obrazovky sa nakrátko zobrazí miniatúra snímky obrazovky.

 • Keď nevykonáte žiadnu akciu alebo keď potiahnete miniatúru prstom doprava, snímka obrazovky sa automaticky uloží do vybraného umiestnenia pre uloženie. Predvoleným umiestnením je plocha.
 • Po kliknutí na miniatúru s podržaným klávesom Control môžete vybrať ďalšie akcie, napríklad zmeniť predvolené umiestnenie pre ukladanie, otvoriť snímku obrazovky v aplikácii alebo snímku obrazovky vymazať bez uloženia.
 • Ak chcete snímku obrazovky presunúť na iné miesto, napríklad do dokumentu, e-mailu, okna Findera alebo do koša, môžete potiahnuť jej miniatúru.
 • Kliknutím na miniatúru otvoríte snímku obrazovky. Pomocou nástrojov na označovanie na paneli s nástrojmi potom môžete snímku obrazovky orezať, otočiť, anotovať alebo upravovať vykonaním iných akcií. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo zdieľania  a snímku obrazovky zdieľať.


Po kliknutí sa snímka obrazovky otvorí v zobrazení pre úpravy. Po presunutí ukazovateľa myši nad jednotlivé tlačidlá na paneli s nástrojmi sa zobrazí popis príslušnej funkcie.

Ak nechcete, aby sa miniatúra zobrazila, kliknite na položku Možnosti v ovládacích prvkoch na obrazovke a potom nastavenie zmeňte prostredníctvom položky Zobraziť plávajúce miniatúry.


Ďalšie informácie

 • Pri predvolenom nastavení sa snímky obrazovky ukladajú pod názvom Snímka obrazovky dátum o čas.png.
 • Ak chcete zrušiť vytvorenie snímky obrazovky, stlačte kláves Esc (Escape) pred kliknutím na tlačidlo na zachytenie.
 • Ak snímku obrazovky chcete uchovať v Schránke namiesto jej uloženia, stlačte kláves Control, podržte ho stlačený a kliknite na tlačidlo na zachytenie. Potom môžete snímku obrazovky vložiť do dokumentu, správy alebo iného umiestnenia. S použitím funkcie Univerzálna schránka ju môžete vložiť dokonca aj do iného zariadenia Apple.
 • Na otváranie snímok obrazovky môžete použiť Náhľad, Safari alebo ďalšie aplikácie, ktoré dokážu upravovať alebo zobrazovať obrázky. Aplikácia Náhľad umožňuje exportovať snímky obrazovky do iného formátu, napríklad JPEG, PDF alebo TIFF.
 • Ovládacie prvky snímky obrazovky v systéme macOS Mojave poskytuje aplikácia Snímka obrazovky, ktorá sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie. Táto aplikácia nahrádza aplikáciu Grab zo starších verzií systému macOS.
 • Niektoré aplikácie, ako je napríklad DVD Player, vám nemusia povoliť zachytávanie snímok obrazovky s ich oknami.
 • Postup pri zaznamenávaní obrazovky Macu
 • Postup pri zachytení snímky obrazovky na iPhone, iPade a iPode touch
Dátum zverejnenia: