Ako vytvoriť snímku obrazovky na Macu

Snímku môžete vytvoriť z celej obrazovky, určitého okna alebo len vybratej časti obrazovky.

Použitie skratky Shift-Command-5 v systéme macOS Mojave

Pracovná plocha so zobrazenými plávajúcimi ovládacími prvkami snímky obrazovky nad Dockom

V systéme macOS Mojave môžete stlačením skratky Shift-Command (⌘)-5 na klávesnici zobraziť všetky ovládacie prvky, ktoré potrebujete na zachytenie statických snímok a nahranie videa obrazovky. Pomocou týchto ovládacích prvkov na obrazovke vyberte, či chcete zachytiť celú obrazovku, zachytiť oknozachytiť vybratú časť alebo nahrať video obrazovky. (Ak chcete zachytiť Touch Bar, použite skratku Shift-Command-6.)

Zachytenie celej obrazovky

 1. Kliknite na tlačidlo na zachytenie celej obrazovku v ovládacích prvkoch na obrazovke. Kurzor sa zmení na kameru .
 2. Kliknutím na obrazovku zachyťte obrazovku alebo kliknite na položku Zachytiť v ovládacích prvkoch na obrazovke.
 3. Miniatúru môžete použiť na označovanie, zdieľanie, uloženie alebo vykonanie iných akcií.

Zachytenie okna

 1. Kliknite na tlačidlo na zachytenie vybratého okna v ovládacích prvkoch na obrazovke. Kurzor sa zmení na kameru .
 2. Kliknutím na okno zachyťte príslušné okno.
  Ak chcete zo snímky vylúčiť tieň okna, stlačte kláves Option (⌥) a podržte ho stlačený počas klikania.
 3. Miniatúru môžete použiť na označovanie, zdieľanie, uloženie alebo vykonanie iných akcií.

Zachytenie vybratej časti obrazovky

 1. Kliknite na tlačidlo na zachytenie vybratej časti v ovládacích prvkoch obrazovky.
 2. Ťahaním vyberte oblasť obrazovky na zachytenie. Ak chcete presunúť celý výber, potiahnite ho zvnútra výberu.
 3. Kliknite na položku Zachytiť v ovládacích prvkoch na obrazovke.
 4. Miniatúru môžete použiť na označovanie, zdieľanie, uloženie alebo vykonanie iných akcií.

Miniatúra snímky obrazovky

Označovanie, zdieľanie a uloženie

Po vytvorení snímky obrazovky sa v pravom dolnom rohu obrazovky nakrátko zobrazí miniatúra snímky obrazovky.

 • Nemusíte vykonať žiadnu akciu alebo môžete potiahnuť miniatúru prstom doprava, aby sa snímka obrazovky automaticky uložila.  
 • Kliknutím na miniatúru otvoríte snímku obrazovky. Snímku potom môžete upraviť pomocou nástrojov na označovanie na paneli s nástrojmi alebo môžete kliknúť na položku  a zdieľať ju.  
 • Ak chcete snímku obrazovky presunúť na iné miesto, napríklad do dokumentu, e-mailu, okna Findera alebo do koša, môžete potiahnuť jej miniatúru. 
 • Stlačením klávesu Control a kliknutím na miniatúru môžete zobraziť ďalšie možnosti. Môžete napríklad zmeniť miesto uloženia, otvoriť snímku obrazovky v aplikácii alebo snímku obrazovky vymazať bez uloženia.

Zmena nastavení

Po kliknutí na položku Možnosti v ovládacích prvkoch na obrazovke môžete zmeniť tieto nastavenia: 

 • Uložiť v: vyberte, kam sa snímky obrazovky budú automaticky ukladať, napríklad na pracovnú plochu, do priečinka Dokumenty alebo do Schránky.
 • Časovač: vyberte, kedy sa má snímka obrazovky vytvoriť: okamžite, o 5 sekúnd alebo o 10 sekúnd po kliknutí na položku na zachytenie.
 • Zobraziť plávajúcu miniatúru: vyberte, či sa má zobraziť miniatúra
 • Zapamätať si posledný výber: vyberte, či sa majú predvoliť nastavenia, ktoré ste vybrali pri poslednom použití tohto nástroja.
 • Zobraziť kurzor myši: vyberte, či sa v snímke obrazovky má zobraziť kurzor myši.


Použitie iných skratiek snímky obrazovky

Na používanie týchto skratiek nepotrebujete macOS Mojave, hoci fungujú aj v systéme Mojave.

Zachytenie celej obrazovky

Stlačte klávesy Shift-Command-3 a potom vyhľadajte snímku obrazovky ako súbor .png na svojej pracovnej ploche. 

Zachytenie okna

 1. Stlačte klávesy Shift-Command-4.
 2. Stlačte medzerník. Kurzor sa zmení na kameru .
 3. Kliknutím na okno zachyťte príslušné okno.
  Ak zo snímky obrazovky chcete vylúčiť tieň okna, stlačte kláves Option  (⌥) a podržte ho stlačený počas kliknutia.
 4. Vyhľadajte snímku obrazovky ako súbor .png na svojej pracovnej ploche.

Zachytenie vybratej časti obrazovky

 1. Stlačte klávesy Shift-Command-4. 
 2. Ťahaním vyberte oblasť obrazovky, ktorá sa má zachytiť. Ak chcete presunúť celý výber, stlačte medzerník a podržte ho stlačený počas ťahania.
 3. Po uvoľnení tlačidla myši alebo trackpadu nájdete snímku obrazovky ako súbor .png na pracovnej ploche.

Zachytenie menu

 1. Kliknutím na menu rozbaľte jeho obsah.
 2. Stlačte klávesy Shift-Command-4.
  • Ťahaním vyberte oblasť menu na zachytenie a potom uvoľnením tlačidla myši alebo trackpadu zachyťte danú oblasť.
  • Môžete tiež stlačením medzerníka zmeniť kurzor na kameru a potom zachytiť menu tak, že naň kliknete.
 3. Vyhľadajte snímku obrazovky ako súbor .png na svojej pracovnej ploche.

Zachytenie Touch Baru

Ak máte Mac, ktorý má Touch Bar a macOS Sierra 10.12.2 alebo novší, stlačením klávesov Shift-Command-6 zachytíte obsah, ktorý sa aktuálne zobrazuje na Touch Bare. Snímku obrazovky potom nájdete na pracovnej ploche ako súbor .png.

Môžete tiež prispôsobiť oblasť Control Strip na Touch Bare tak, aby obsahovala tlačidlo na vytvorenie snímky obrazovky.


Ďalšie informácie

 • Pri automatickom uložení snímky obrazovky používa Mac názov Snímka obrazovky dátum o čas.png.
 • Ak chcete zrušiť vytvorenie snímky obrazovky, stlačte kláves Esc (Escape) pred kliknutím na tlačidlo na zachytenie.
 • Ak snímku obrazovky chcete uchovať v Schránke namiesto jej uloženia na pracovnú plochu, môžete stlačiť kláves Control a podržať ho stlačený počas kliknutia na tlačidlo na zachytenie. Na zmenu miesta uloženia môžete použiť aj miniatúru alebo položku Možnosti.
 • Na otváranie snímok obrazovky môžete použiť Náhľad, Safari a ďalšie aplikácie, ktoré dokážu upravovať alebo zobrazovať obrázky. Náhľad vám tiež umožňuje exportovať snímky obrazovky do iného formátu, napríklad do formátu JPEG, PDF alebo TIFF.
 • Niektoré aplikácie, ako je napríklad DVD Player, vám nemusia povoliť zachytávanie snímok obrazovky s ich oknami.
 • Ovládacie prvky snímky obrazovky v systéme macOS Mojave poskytuje aplikácia Snímka obrazovky, ktorá sa nachádza v priečinku Utility priečinka Aplikácie. Táto aplikácia nahrádza aplikáciu Grab zo starších verzií systému macOS.
 • Zistite, ako môžete vytvoriť snímku obrazovky v iPhone, iPade a iPode touch.
Dátum zverejnenia: