Vytvorenie snímky obrazovky na Macu

Snímku môžete vytvoriť z celej obrazovky, určitého okna alebo len časti obrazovky.

Ako vytvoriť snímku obrazovky na Macu

 

 1. Ak chcete vytvoriť snímku obrazovky, stlačte a podržte tieto tri klávesy súčasne: Shift, Command a 3. 
 2. Ak sa v rohu obrazovky zobrazuje miniatúra, po kliknutí na ňu môžete snímku obrazovky upravovať. Môžete tiež počkať na zobrazenie snímky obrazovky a uložiť ju na plochu.

Zachytenie časti obrazovky

 

 1. Stlačte a podržte tieto tri klávesy súčasne: Shift, Command a 4.
 2. Ťahaním krížika  vyberte oblasť obrazovky, ktorú chcete zachytiť. Ak chcete ohraničenie výberu posunúť, stlačte medzerník a držte ho počas ťahania stlačený. Ak chcete vytváranie snímky obrazovky zrušiť, stlačte kláves Esc (Escape).
 3. Ak chcete vytvoriť snímku obrazovky, uvoľnite tlačidlo myši alebo trackpadu. 
 4. Ak sa v rohu obrazovky zobrazuje miniatúra, po kliknutí na ňu môžete snímku obrazovky upravovať. Môžete tiež počkať na zobrazenie snímky obrazovky a uložiť ju na plochu.


Zachytenie okna alebo menu

 1. Otvorte okno alebo menu, ktoré chcete zachytiť.
 2. Stlačte a podržte tieto klávesy súčasne: Shift, Command, 4 a medzerník. Ukazovateľ sa zmení na ikonu kamery . Ak chcete vytváranie snímky obrazovky zrušiť, stlačte kláves Esc (Escape).
 3. Snímku okna alebo menu vytvoríte klepnutím naň. Ak chcete zo snímky vylúčiť tieň okna, stlačte kláves Option a držte ho počas klikania stlačený.
 4. Ak sa v rohu obrazovky zobrazuje miniatúra, po kliknutí na ňu môžete snímku obrazovky upravovať. Môžete tiež počkať na zobrazenie snímky obrazovky a uložiť ju na plochu.


Kde nájsť snímky obrazovky

V predvolenom nastavení sa snímky obrazovky ukladajú na plochu do súborov s názvom „Snímka obrazovky [dátum] o [čas].png“.

V systéme macOS Mojave alebo novšom môžete predvolené umiestnenie ukladaných snímok obrazovky zmeniť v menu Možnosti v aplikácii Snímka obrazovky. Miniatúru môžete tiež potiahnutím presunúť do priečinka alebo dokumentu.


Viac informácií

 • V systéme macOS Mojave alebo novšom môžete tiež v aplikácii Snímka obrazovky nastaviť časovač a zvoliť, kam sa snímky obrazovky ukladajú. Aplikáciu otvoríte stlačením a podržaním týchto troch klávesov súčasne: Shift, Command a 5. Prečítajte si viac o aplikácii Snímka obrazovky.
 • Niektoré apky, napríklad Apple TV, vám nemusia povoliť vytváranie snímok obrazovky s ich oknami.
 • Ak chcete skopírovať snímku obrazovky do schránky, stlačte kláves Control a počas vytvárania snímky obrazovky ho držte stlačený. Potom môžete vložiť snímku obrazovky na iné miesto. Môžete tiež použiť Univerzálnu schránku a vložiť snímku do iného zariadenia Apple.
Dátum zverejnenia: