Ak aplikácia Nájsť priateľov nefunguje

iCloud ponúka aplikáciu Nájsť priateľov, pomocou ktorej môžete jednoducho zistiť polohu priateľov a členov rodiny z iPhonu, iPadu, iPodu touch alebo hodiniek Apple Watch.

Ak máte zariadenie so systémom iOS 13 alebo novšou verziou, môžete v aplikácii Nájsť zdieľať s priateľmi a členmi rodiny svoju polohu. Ak používate hodinky Apple Watch so systémom watchOS 6, použite aplikáciu Nájsť ľudí.

Ak potrebujete pomoc, vyskúšajte najskôr tieto kroky:

 1. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu aplikácie Nájsť priateľov stiahnutú z obchodu App Store, systém iOS 8 až 12 v iPhone, iPade alebo iPode touch a systém watchOS 3 až 5 v hodinkách Apple Watch.
 2. V prípade problémov najskôr na stránke stavu systému skontrolujte, či je služba Nájsť priateľov dostupná.
 3. Vynúťte zatvorenie aplikácie Nájsť priateľov v iPhone, iPade alebo iPode touch. Počkajte minútu a potom aplikáciu znova otvorte. 
 4. Ak sa aplikácia neočakávane ukončuje, prestáva reagovať alebo sa nedá otvoriť, vyskúšajte tento postup.

Ak stále potrebujete pomoc, pozrite si nasledujúce časti. Môžete si tiež pozrieť menu Pomocník v aplikácii Nájsť priateľov:

 • V iPhone alebo iPode touch klepnite na položku Ja a potom na položku Pomocník.
 • V iPade klepnite na tlačidlo zoznamu, na položku Ja, na položku Informácie a potom na položku Pomocník.

Získanie pomoci so zobrazením polohy

Prečítajte si, ako postupovať, ak nevidíte polohu, poloha nie je správna alebo vaši priatelia nevidia polohu vášho zariadenia.

Ak máte systém iOS 13 alebo novší, prípadne watchOS 6 alebo novší, prečítajte si, ako zdieľať polohu v aplikácii Nájsť.

Po vynútenom zatvorení aplikácie

Ak vynútene zatvoríte aplikáciu Nájsť priateľov v systéme iOS 7 alebo novšom, aplikácia Nájsť priateľov nebude môcť rozpoznať vaše priblíženie k nastavenej geografickej polohe (geofencing). Upozornenia funkcie geofence z aplikácie Nájsť priateľov sa nebudú doručovať priateľom, ktorí sledujú vaše zariadenie, a vaše zariadenie sa nezobrazí v zariadeniach vašich priateľov. Keď aplikáciu zatvoríte, znova ju na zariadení spustite.

Vynútené zatvorenie aplikácie Nájsť priateľov sa odporúča vykonať len v prípade, ak aplikácia nereaguje. Aplikácia Nájsť priateľov môže vašim priateľom odosielať údaje o vašej aktuálnej polohe, aj keď je spustená na pozadí.

Pri priateľoch sa zobrazuje značka Žiadna dostupná poloha

Poloha vašich priateľov sa nemusí zobrazovať z nasledujúcich dôvodov:

 • Majú v zariadení nesprávne nastavený dátum. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas.
 • Ich zariadenie je vypnuté alebo nie je pripojené k mobilnej sieti ani Wi-Fi sieti.
 • V aplikácii Nájsť priateľov majú zapnutú funkciu Skryť moju polohu. 
 • Majú vypnutú funkciu Zdieľať moju polohu.
 • Majú vypnutú funkciu Lokalizačné služby v menu Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby, v menu Nastavenia > Čas pred obrazovkou > Obmedzenia obsahu a súkromia > Zdieľať moju polohu alebo v menu Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Nájsť priateľov.
 • Majú vypnutú funkciu Zdieľať moju polohu v menu Nastavenia > [vaše meno] > Nájsť > Zdieľať moju polohu.
 • Nie sú prihlásení do aplikácie Nájsť priateľov v zariadení, ktorého polohu chcete zistiť.
 • Zariadenie sa nachádza v krajine alebo oblasti, v ktorej spoločnosť Apple neponúka túto funkciu. Táto funkcia nemusí byť pre technické obmedzenia alebo miestne zákony dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Posledná známa poloha zariadenia sa zobrazuje dve hodiny. Po dvoch hodinách sa začne zobrazovať správa Poloha je nedostupná.

Poloha nie je aktuálna alebo je nepresná

Aktuálna poloha zariadenia sa nemusí zobrazovať, ak je potrebné aktualizovať ju v iCloude. Počkajte niekoľko minút a potom to skúste znova. 

Ak sa do aplikácie Nájsť priateľov prihlásite vo viacerých zariadeniach, môžete skontrolovať, ktoré z vašich zariadení vidia vaši priatelia:  

 • V iPhone alebo iPode touch klepnite na položku Ja a potom v časti „Zdieľať moju polohu z“ klepnite na aktívne zariadenie. Táto možnosť je dostupná len v prípade, ak ste sa do aplikácie Nájsť priateľov prihlásili vo viacerých zariadeniach.
 • V iPade klepnite na tlačidlo zoznamu, klepnite na položku Ja, klepnite na položku Informácie a potom v časti „Zdieľať moju polohu z“ klepnite na aktívne zariadenie. Táto možnosť je dostupná len v prípade, ak ste sa do aplikácie Nájsť priateľov prihlásili vo viacerých zariadeniach.
 • Na hodinkách Apple Watch, ktoré používajú systém watchOS 4, stlačením korunky Digital Crown zobrazte ikonu Nastavenia. Vyberte položky Nastavenia > Všeobecné > Lokalizačné služby. Uistite sa, že sú funkcie Lokalizačné služby a Zdieľať moju polohu zapnuté.

Kruh polohy je príliš veľký

Ak je kruh polohy príliš veľký, počkajte niekoľko minút a potom to skúste znova. Zariadenie sa buď práve pokúša určiť polohu presnejšie, alebo presnejšie určenie polohy nie je možné. Môže k tomu dochádzať, ak sa zariadenie nachádza v budove a v jeho okolí sa nenachádza žiadna známa Wi-Fi základňa.

Označenie polohy je nepresné

Ak nastavíte označenie polohy, napríklad Doma alebo V práci, označenie sa zobrazí len vtedy, ak zariadenie zistí polohu presne. Ak je poloha zariadenia príliš nepresná na to, aby ju bolo možné priradiť k niektorému označeniu, nezobrazí sa žiadne označenie. 

Získanie pomoci s odosielaním a prijímaním žiadostí o polohu

Vyskúšajte nasledujúce kroky.

Nedostali ste žiadosť priateľa

 1. Uistite sa, že ste sa do aplikácie Nájsť priateľov prihlásili pomocou Apple ID, ktoré sa váš priateľ pokúša sledovať. Svoje Apple ID si môžete pozrieť v menu Nastavenia > [vaše meno]. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, klepnite na položku Nastavenia > iCloud. Ak váš priateľ použil inú e-mailovú adresu, vyhľadajte žiadosť v príslušnom e-mailovom účte. V e-mailovej správe klepnite na položku Zobraziť žiadosť a potom žiadosť potvrďte alebo odmietnite.
 2. Uistite sa, že v aplikácii Nájsť priateľov je zapnutá možnosť Povoliť žiadosti:
  • V iPhone alebo iPode touch klepnite na položku Ja a v časti Pozvánky vyberte možnosť Povoliť žiadosti.
  • V iPade klepnite na tlačidlo zoznamu, klepnite na položku Ja, klepnite na položku Informácie a potom vyberte možnosť Povoliť žiadosti.
 3. Uistite sa, že ste neprekročili limit prijatých žiadostí o sledovanie polohy. Ak ste ho dosiahli, žiadosti ďalších priateľov pravdepodobne nebudete môcť prijímať, kým niektoré neodstránite.

Váš priateľ nedostal vašu žiadosť

 • Uistite sa, že žiadosť odosielate na Apple ID, pod ktorým je váš priateľ prihlásený v aplikácii Nájsť priateľov vo svojom iPhone, iPade alebo iPode touch. Ak váš priateľ používa systém iOS 13 alebo novší, prípadne watchOS 6, odošlite svoju žiadosť na Apple ID, pomocou ktorého sa priateľ prihlasuje do aplikácie Nájsť môj [typ zariadenia] alebo Nájsť ľudí.
 • Uistite sa, že ste neprekročili limit počtu odoslaných žiadostí o sledovanie polohy. Ak ste ho dosiahli, pravdepodobne nebudete môcť odoslať žiadosti o sledovanie polohy ďalším priateľom, kým niektoré neodstránite.

Ak prijmete žiadosť od priateľa, ktorého nesledujete, žiadosť o sledovanie sa mu odošle automaticky.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: