Čo je nové v aplikácii iBooks Author

Prečítajte si informácie o najnovších funkciách aplikácie iBooks Author.

Čo je nové v aplikácii iBooks Author 2.4

 • Šablóny ePub teraz podporujú widget Vyskakovacie okno.
 • Menšie vylepšenia použiteľnosti šablón ePub.

Čo je nové v aplikácii iBooks Author 2.3

 • Aplikácia iBooks pre iPhone teraz podporuje knihy vytvorené v aplikácii iBooks Author.
 • Vytvárajte knihy Multi-Touch pomocou nových šablón ePub.

Čo je nové v aplikácii iBooks Author 2.2

 • Premiestnenie existujúceho obsahu vo formáte ePub a InDesign do aplikácie iBooks Author je jednoduchšie než kedykoľvek predtým.
 • Keď zo súboru ePub vytvoríte knihu Multi-Touch, text sa automaticky prispôsobí vybranej šablóne.
 • Po importovaní súboru Adobe InDesign aplikácia iBooks Author zachová rozloženia a štýly nastavené v aplikácii InDesign.

Nové prázdne šablóny na skutočné prispôsobenie dizajnu knihy

 • Nad vzhľadom a prostredím knihy môžete mať úplnú kontrolu od začiatku až do konca.

Viac možností pre odkazy

 • Na ľubovoľné miesto v knihe možno pridať odkaz na konkrétnu kapitolu, časť alebo stranu.
 • Odkaz možno vytvoriť aj z obrázka.
 • Na konkrétnu časť knihy možno vytvoriť odkaz z ľubovoľného iného miesta, dokonca aj z prostredia mimo aplikácie iBooks Author.
 • Prečítajte si ďalšie informácie o odkazoch v aplikácii iBooks Author.

Nastavenie widgetov na prehrávanie priamo na strane

 • Widgety s médiami, Keynote widgety a HTML widgety sa teraz dajú prehrávať priamo na strane v knihe.
 • Možno ich nastaviť aj tak, aby sa začali automaticky prehrávať, keď čitatelia prejdú v knihe na danú stranu.

Ďalšie šablóny navrhnuté spoločnosťou Apple

 • Aplikácia iBooks Author teraz obsahuje nové šablóny vo formáte na šírku a na výšku a šablóny s rozložením iba na výšku.

Čo je nové v aplikácii iBooks Author 2.0

Vytvárajte krásne nové knihy vo formáte iba na výšku

 • Aplikácia iBooks Author teraz podporuje knihy vo formáte iba na výšku s úplnou kontrolou nad rozložením.
 • Pomocou šablóny vo formáte iba na výšku možno vytvárať knihy s pevnou orientáciou na výšku. Pri použití tejto šablóny sa v aplikácii iBooks Author vypne používateľské rozhranie na prepnutie orientácie.
 • Namiesto používania formátu pretekania textu, ktorý sa používa v knihách na šírku s orientáciou na výšku, sa v knihách s orientáciou len na výšku používa rovnaká navigácia, obsah a interakcia, aké by boli k dispozícii v knihách na šírku s orientáciou na šírku.

Do kníh môžete vložiť vlastné písma, aby ste mali úplnú kontrolu nad vzhľadom textu

 • Podpora písiem TrueType (.ttf) a OpenType (.otf).
 • Súbory písiem sú pri zápise do publikovaných alebo exportovaných súborov iBooks skryté (chránené).
 • Autor alebo vydavateľ si musí zabezpečiť príslušné povolenia na použitie písiem (spolu s podobnými právami na používanie obrázkov, textu a médií).
 • Prečítajte si ďalšie informácie o používaní vlastných písiem v aplikácii iBooks Author.

Pridajte ešte viac interaktivity s novými widgetmi Rolujúci text a Vyskakovacie okno

 • V tejto verzii pribudli dva nové typy Multi-Touch widgetov: Rolujúci text a Vyskakovacie okno.
 • Widget Rolujúci text poskytuje zvisle posúvaciu oblasť, do ktorej možno umiestniť text a obrázky väčšie ako pôvodne definovaná oblasť. Čitatelia môžu túto oblasť posúvať a čítať tak celý obsah vo vnútri.
 • Widget Vyskakovacie okno poskytuje vlastný obrázok, pomocou ktorého možno zobraziť posúvaciu oblasť podobnú widgetu Rolujúci text. Widget Vyskakovacie okno môže obsahovať aj text a grafiku.

Podpora matematických výrazov

 • Autori môžu do kníh vkladať sofistikované matematické výrazy so zápisom LaTeX a MathML.
 • Rovnice sa elegantne vykresľujú priamo v aplikácii iBooks Author.
 • Neplatné výrazy jazykov LaTeX a MathML sa označujú.
 • Autori môžu používať aj softvér MathType 6.7d (alebo novší) ako externý editor rovníc s podporou obojsmerných úprav.
 • Prečítajte si ďalšie informácie o používaní zápisov LaTeX a MathML v aplikácii iBooks Author.

Automatická optimalizácia médií pre iPad

 • Aplikácia iBooks Author teraz podporuje všetky formáty médií, ktoré podporuje QuickTime.
 • Mediálne súbory sa automaticky optimalizujú, aby spĺňali požiadavky na video a zvuk v iPade.
 • Optimalizácia sa spustí po pridaní mediálneho súboru alebo súboru Keynote obsahujúceho mediálny súbor.
 • Mediálne súbory sa optimalizujú postupne, súbor po súbore. Ak pridáte viacero súborov naraz, zaradia sa do frontu a ich optimalizácia prebehne postupne. Počas optimalizácie môžete pokračovať v úprave knihy.
 • Súbory sa komprimujú, aby sa zmenšila veľkosť súboru bez zníženia kvality.
 • Filmy sa umiestňujú do kontajnerov .m4v, zvukové súbory do kontajnerov .m4p.
 • Prečítajte si ďalšie informácie o používaní mediálnych súborov v aplikácii iBooks Author.

Vylepšená podpora vložených zvukov vrátane vlastného obrázka na prehranie

 • Aplikácia iBooks Author teraz podporuje všetky formáty zvuku, ktoré podporuje QuickTime.
 • Prehrávanie zvukových súborov je možné prostredníctvom troch rôznych modelov interakcie:
  • Aplikácia iBooks Author ponúkne indikátor priebehu.
  • Aplikácia iBooks Author zobrazí tlačidlo na prehranie a pozastavenie.
  • Autor môže poskytnúť vlastný obrázok na prehranie a pozastavenie. Poskytnúť možno len jeden obrázok (na pozastavenie teda nemožno použiť iný obrázok ako na prehranie).

Vylepšený pracovný postup publikovania

 • Aplikácia iBooks Author zjednodušuje celý proces publikovania prostredníctvom skupiny obrazoviek, ktoré slúžia ako sprievodca pre autora.
 • Aplikácia iBooks Author pred exportom do aplikácie iTunes Producer skontroluje, či kniha neobsahuje chyby.
 • Autorom sa ponúka možnosť automatického vytvorenia vzorovej knihy z vybranej kapitoly.

Číslovanie verzií kníh

 • Keď autori publikujú aktualizáciu knihy, ktorá už je dostupná v obchode iBooks Store, musia zadať nové číslo verzie.
 • Číslo verzie musia autori zadať aj pri exportovaní knihy. 
 • Ak sa kniha exportuje ako vzorová kniha, autori naopak číslo verzie zadať nesmú.
 • Informácie o čísle verzie:
  • Aplikácia iBooks Author zadáva ako predvolenú verziu číslo 1.0.
  • Číslo verzie sa v obchode iBooks Store zobrazuje spolu s knihou.
 • Pravidlá pre formát čísla verzie:
  • Používajte celé čísla oddelené bodkami. Sú povolené maximálne dve bodky, tri komponenty a štyri číslice na jeden komponent. Príklad: 1111.1111.1111
  • Počiatočné nuly sa ignorujú. Verzia 1.01 sa teda číta ako verzia 1.1
  • Verzia 1.10 sa považuje za vyššiu verziu ako verzia 1.9.
  • Písmená nie sú povolené.
 • Čitatelia, ktorí upgradujú na novú verziu knihy, budú mať v novej verzii zachované všetky zvýraznenia, poznámky a záložky.

Optimalizácia pre Retina displej nového MacBooku Pro

 • Aplikácia iBooks Author plne využíva možnosti MacBooku Pro s Retina displejom a zobrazuje mimoriadne kvalitnú a živú grafiku a ostrý text.

Ďalšie šablóny navrhnuté spoločnosťou Apple

 • Aplikácia iBooks Author teraz obsahuje nové šablóny vo formáte na šírku a na výšku a šablóny s rozložením iba na výšku.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: