Ak nemôžete stiahnuť alebo nainštalovať iCloud pre Windows

Prečítajte si, čo robiť, ak na PC nemôžete stiahnuť, nainštalovať alebo aktualizovať iCloud pre Windows.

iCloud pre Windows 11 alebo novší

iCloud pre Windows 11 alebo novší funguje s aktualizáciou Microsoft Windowsu 10 z mája 2019 a novšími verziami a jeho integrácia s Microsoft Windowsom je lepšia.

Ak sa iCloud pre Windows 11 alebo novší nestiahne alebo nenainštaluje

Ak sa zobrazí hlásenie, že v počítači chýbajú mediálne funkcie

Video a audio súbory vo vašom PC prehráva Windows Media Player. Tento prehrávač potrebujete na inštaláciu iCloudu pre Windows. Ak skúsite stiahnuť iCloud pre Windows 11 alebo novší a zobrazí sa vám hlásenie o tom, že na používanie iCloudu musíte nainštalovať balík multimediálnych funkcií, vyberte Stiahnuť. Potom postupujte podľa pokynov na ďalšej obrazovke.

Ak ste mediálne funkcie systému Windows vypli alebo v PC nebol predinštalovaný Windows Media Player, iCloud pre Windows sa nebude dať nainštalovať.

Zapnutie Windows Media Playera

  1. Prejdite na Ovládací panel > Všetky položky ovládacieho panela > Programy a súčasti.
  2. Kliknite na Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows.
  3. Zaškrtnutím políčka pre Mediálne funkcie tieto funkcie znova zapnite.
  4. Kliknite na OK.

Ak sa zobrazí výzva na reštartovanie PC, urobte to a potom nainštalujte iCloud pre Windows.

Ak ste v Európe alebo Južnej Kórei a v PC nemáte predinštalovaný Windows Media Player, môžete si stiahnuť balík Media Feature Pack zo stránok Microsoftu.

Ak sa po kliknutí na iCloud Heslá znova spustí iCloud pre Windows 13

Ak ste na panel úloh pripli odkaz na iCloud Heslá so staršou verziou iCloudu pre Windows, ktorú potom upgradujte na iCloud pre Windows 13, zrušte pripnutie odkazu na iCloud Heslá a potom vytvorte nový odkaz z menu Štart. 

Stiahnutie najnovšej verzie iCloudu pre Windows

Ak si chcete stiahnuť najnovšiu aktualizáciu, prejdite do obchodu Microsoft Store.


iCloud pre Windows 7.x

iCloud pre Windows 7.x funguje s verziami systému Microsoft Windows 7, 8, 8.1 a staršími verziami systému Windows 10. iCloud pre Windows 7.x dostáva iba základné aktualizácie slúžiace na jeho údržbu.

Ak sa iCloud pre Windows 7.x nestiahne alebo nenainštaluje

  • Pred inštaláciou alebo nastavením iCloudu pre Windows 7.x sa prihláste ako správca. 
  • Skúste použiť iný prehliadač. Možno budete musieť potvrdiť, že chcete spustiť alebo uložiť inštalátor.

Ak po stiahnutí neviete nájsť iCloud pre Windows 7.x

Pozrite si priečinok so stiahnutými súbormi. Postup na zobrazenie nedávno stiahnutých súborov nájdete v Pomocníkovi prehliadača. Ak napríklad používate Internet Explorer, pozrite si tento článok spoločnosti Microsoft o tom, ako si zobraziť stiahnuté súbory.

Ak sa okno sťahovania súboru nezobrazilo

Možno budete musieť zmeniť nastavenia blokovania vyskakovacích okien v prehliadači. Postup nájdete v Pomocníkovi danej aplikácie. 

Stiahnutie najnovšej verzie iCloudu pre Windows 7.x

Ak chcete skontrolovať aktualizácie iCloudu pre Windows 7.x, v PC otvorte aplikáciu Aktualizácia softvéru Apple. Aplikácia Aktualizácia softvéru Apple po otvorení automaticky skontroluje aktualizácie a vy si potom budete môcť vybrať, ktoré chcete nainštalovať.

Môžete tiež stiahnuť najnovšiu verziu iCloudu pre Windows.

Ak sa iCloud pre Windows v aplikácii Aktualizácia softvéru Apple 2.3 pre Windows neaktualizuje, vo Windowse prejdite na Ovládací panel > Sieť a Internet > Možnosti internetu. V dialógovom okne Internet – vlastnosti kliknite na tab Rozšírené. V časti Nastavenia pod položkou Zabezpečenie skontrolujte, či ste zrušili zaškrtnutie políčka Neukladať zašifrované stránky na disk. Potom iCloud pre Windows skúste aktualizovať znova.


Ak naďalej potrebujete pomoc

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: