Správa dát apky Zdravie na iPhone, iPode touch alebo hodinkách Apple Watch

Dáta do apky Zdravie môžete zadávať manuálne, no môžete tiež nastaviť, aby sa do nej odosielali dáta z iných apiek a príslušenstva, a určiť, akú budú mať v apke Zdravie prioritu.

Ako apka Zdravie spracováva dáta z viacerých zdrojov

Apka Zdravie získava podobné dáta z rôznych zdrojov, ako napríklad počet krokov zaznamenaných iPhonom a počet krokov zaznamenaných fitness náramkom, a potom ich organizuje na základe toho, odkiaľ ich získala. V predvolenom nastavení používa apka Zdravie túto prioritu dát:

 1. Manuálne zadané zdravotné dáta.
 2. Dáta z iPhonu, iPodu touch a hodiniek Apple Watch. 
 3. Dáta z apiek a zariadení Bluetooth.

Keď pridáte nový zdroj dát, napríklad novú apku na počítanie krokov, zobrazí sa nad ostatnými apkami a zariadeniami, ktoré prispievajú dátami o počte krokov do apky Zdravie. Poradie zdrojov môžete kedykoľvek zmeniť

     

Zobrazenie zdrojov dát

Ak sa chcete pozrieť, ktoré zdroje aktualizujú dáta v konkrétnych kategóriách apky Zdravie, postupujte takto:

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na záložku Zdravotné dáta.
 2. Klepnite na niektorú kategóriu, napríklad Aktivita. Môžete tiež potiahnutím nadol zobraziť vyhľadávacie pole a zadať kategóriu.
 3. Klepnite na typ dát, napríklad Kroky.
 4. Klepnite na položku Zdroje dát a prístup. Zobrazia sa len zdroje, ktoré odosielajú dáta daného typu. 

Všetky zdroje zobrazíte takto:

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na záložku Zdroje. 
 2. Klepnite na apku alebo zariadenie. 
 3. Vyberte, ktoré kategórie môže daný zdroj v apke Zdravie čítať alebo aktualizovať.

     

Zmena priority zdrojov dát

Ak chcete zmeniť, ktoré zdroje bude apka Zdravie používať ako prvé, postupujte takto:

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na záložku Zdravotné dáta.
 2. Klepnite na niektorú kategóriu, napríklad Aktivita.
 3. Klepnite na typ dát, napríklad Kroky.
 4. Klepnite na položku Zdroje dát a prístup a potom klepnite na položku Upraviť.
 5. Podržte ikonu  vedľa zdroja dát a potiahnite ju v zozname nahor alebo nadol. 
 6. Ak chcete zdroj dát vypnúť a nastaviť ho tak, aby už do danej kategórie neprispieval žiadnymi dátami, klepnite na symbol zaškrtnutia zobrazený vedľa daného zdroja.
 7. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Ak dátami rovnakého typu prispieva viacero rôznych apiek, zdroj dát uvedený na začiatku bude mať prednosť pred ostatnými zdrojmi. Všetky nové apky alebo zariadenia, ktoré pridáte, sa automaticky zobrazia na začiatku zoznamu nad iPhonom alebo iPodom touch. 

     

Zadávanie dát

Dáta, ktoré nesleduje žiadna apka ani zariadenie, môžete zadať manuálne. Ak vám napríklad lekár oznámi váš krvný tlak, môžete ho zadať.

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na záložku Zdravotné dáta. 
 2. Klepnite na kategóriu zdravotných dát, napríklad Vitálne funkcie.
 3. Klepnite na typ dát, napríklad Krvný tlak.
 4. Klepnite na ikonu Ikona pridania.
 5. Zadajte dátum, čas a dáta danej aktivity.
 6. Po skončení klepnite na položku Pridať.

Ďalšie informácie

Nastavenie a používanie apky Zdravie na iPhone alebo iPode touch

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: