Správa dát aplikácie Zdravie v iPhone, v iPode touch alebo na hodinkách Apple Watch

Dáta do aplikácie Zdravie môžete zadávať sami, no môžete tiež nastaviť, aby sa do nej odosielali dáta z iných aplikácií a príslušenstva, a určiť, akú budú mať v aplikácii Zdravie prioritu.

Pridávanie dát do aplikácie Zdravie

Aplikácia Zdravie automaticky počíta vaše kroky a vzdialenosť prejdenú pri chôdzi a behu. A ak máte aj hodinky Apple Watch, budú automaticky zaznamenávať všetky dáta o vašej aktivite. Ak už na sledovanie zdravia používate inú aplikáciu, môžete skúsiť pridávať dáta z tejto aplikácie do aplikácie Zdravie, aby ste mali všetky informácie pokope. 

Zadanie informácií o zdraví

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na tab Prechádzať. 
 2. Klepnite na niektorú kategóriu, napríklad Aktivita. 
 3. Klepnite na podkategóriu, napríklad Kroky.
 4. V pravom hornom rohu klepnite na položku Pridať dáta.
 5. Zadajte dátum, čas a dáta danej aktivity.
 6. Po skončení klepnite na položku Pridať.

Pridanie informácií z iných aplikácií

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie.
 2. Klepnite na svoj profilový obrázok v pravom hornom rohu 
 3. V časti Súkromie klepnite na položku Apky. Vidíte aplikácie, ktoré už vlastníte a sú kompatibilné s aplikáciou Zdravie. Ak sa niektorá aplikácia nezobrazuje, pravdepodobne nie je kompatibilná. 
 4. Klepnite na niektorú aplikáciu a zapnite kategórie zdravotných dát, ktoré má táto aplikácia sledovať.

Možno tiež bude treba aplikáciu otvoriť a upraviť jej nastavenia, aby mohla zdieľať dáta s aplikáciou Zdravie. 

Vyhľadanie aplikácií kompatibilných s aplikáciou Zdravie

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na tab Prechádzať.
 2. Klepnite na niektorú kategóriu, napríklad Spánok. 
 3. Klepnite na podkategóriu, napríklad Analýza spánku.
 4. Odrolujte dolu k aplikáciám odporúčaným pre príslušnú kategóriu a potom klepnutím na aplikáciu zobrazte jej popis a stiahnite ju. 
 5. Vráťte sa k nastaveniam súkromia v aplikácii Zdravie a povoľte príslušnej aplikácii čítanie alebo zápis dát v aplikácii Zdravie. 

Vy rozhodujete o tom, aké informácie sa ukladajú do aplikácie Zdravie a ktoré aplikácie z nej môžu získať vaše informácie. Aplikácie, ktoré získavajú prístup k nástroju HealthKit, musia mať stanovené zásady ochrany osobných údajov. Skôr než aplikácii povolíte prístup k svojim zdravotným a kondičným informáciám, prečítajte si jej zásady ochrany osobných údajov.

Pridanie informácií z hodiniek Apple Watch

 • Ak si chcete pozrieť svoje ciele a dáta o pohybe, cvičení a státí, otvorte aplikáciu Zdravie, klepnite na tab Prechádzať a potom klepnite na položku Aktivita.
 • Ak si chcete pozrieť dáta o svojej srdcovej frekvencii, otvorte aplikáciu Zdravie, klepnite na tab Prechádzať a potom klepnite na položku Srdce. Prečítajte si ďalšie informácie o presnosti a obmedzeniach senzora srdcovej frekvencie.
 • Ak si chcete pozrieť dáta z aplikácie Dýchanie, otvorte aplikáciu Zdravie, klepnite na tab Prechádzať a potom klepnite na položku Všímavosť. Prečítajte si viac o aplikácii Dýchanie.
 • Iné aplikácie na hodinkách Apple Watch môžu tiež čítať a zapisovať dáta aplikácie Zdravie. Spravovať ich môžete priamo na hodinkách Apple Watch: Prejdite do menu Nastavenia > Zdravie > Apky. 

Ak aplikácia Zdravie nezisťuje počet krokov alebo iné informácie, skúste vyskúšať tieto kroky:

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie.
 2. Klepnite na svoj profil  a potom na položku Zariadenia.  
 3. Klepnite na svoje hodinky Apple Watch.
 4. Klepnite na položku Nastavenia súkromia a skontrolujte, či je zapnutá funkcia Sledovanie kondície.

Ako aplikácia Zdravie spracováva dáta z viacerých zdrojov

Aplikácia Zdravie získava podobné dáta z rôznych zdrojov, ako napríklad počet krokov zaznamenaných iPhonom a dáta o aktivite z hodiniek Apple Watch, a potom ich organizuje na základe toho, odkiaľ ich získala. V predvolenom nastavení používa aplikácia Zdravie túto prioritu dát:

 1. Manuálne zadané zdravotné dáta.
 2. Dáta z iPhonu, iPodu touch a hodiniek Apple Watch. 
 3. Dáta z aplikácií a zariadení Bluetooth.

Keď pridáte nový zdroj dát, zobrazí sa nad ostatnými aplikáciami a zariadeniami, ktoré prispievajú dátami do aplikácie Zdravie. Poradie zdrojov môžete kedykoľvek zmeniť

Zobrazenie zdrojov dát

Ak chcete zistiť, ktoré zariadenia a aplikácie aktualizujú určité kategórie zdravotných dát, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na tab Prechádzať. 
 2. Klepnite na niektorú kategóriu, napríklad Aktivita. Ak sa požadovaná kategória nezobrazuje, potiahnutím dolu zobrazte vyhľadávací panel a potom zadajte kategóriu.
 3. Klepnite na podkategóriu, napríklad Kroky.
 4. Odrolujte dolu a klepnite na položku Zdroje dát a prístup. Zobrazia sa len zdroje, ktoré odosielajú dáta daného typu. 

Ak chcete zobraziť všetky svoje zdroje pre aplikáciu Zdravie, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie. 
 2. Klepnite na svoj profilový obrázok v pravom hornom rohu 
 3. Odrolujte dolu do časti Súkromie a potom klepnite na položku Apky alebo Zariadenia.

 

Zmena priority zdrojov dát

Ak chcete zvoliť zdroje, ktoré bude aplikácia Zdravie používať ako prvé, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na tab Prechádzať.
 2. Klepnite na kategóriu a potom na podkategóriu.
 3. Odrolujte dolu a klepnite na položku Zdroje dát a prístup.
 4. Klepnite na položku Upraviť.
 5. Stlačte a podržte tlačidlo Zmeniť poradie  vedľa zdroja dát. Potom zdroj dát potiahnite v zozname nahor alebo nadol. 
 6. Ak chcete zdroj dát vypnúť a nastaviť ho tak, aby už do danej kategórie neprispieval žiadnymi dátami, klepnite na symbol zaškrtnutia zobrazený vedľa daného zdroja.
 7. Klepnite na položku Hotovo.

Ak dátami rovnakého typu prispieva viacero rôznych aplikácií, zdroj dát uvedený na začiatku bude mať prednosť pred ostatnými zdrojmi. Všetky nové aplikácie alebo zariadenia, ktoré pridáte, sa automaticky zobrazia na začiatku zoznamu nad iPhonom alebo iPodom touch. 

Zálohovanie dát aplikácie Zdravie

Informácie aplikácie Zdravie sú uložené v iCloude a pri prenose medzi iCloudom a vaším zariadením sa šifrujú. V iCloude sú uložené v zašifrovanej podobe. Komplexné šifrovanie vyžaduje systém iOS 12 a dvojzložkovú autorizáciu. Ak už nechcete, aby sa údaje aplikácie Zdravie ukladali v iCloude, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a vypnite možnosť Zdravie.

Ak iCloud nepoužívate, môžete informácie v aplikácii Zdravie zálohovať zašifrovaním zálohy v iTunes

Všetky informácie, ktoré o sebe zadáte alebo nameriate, máte úplne pod kontrolou a pri zamknutí iPhonu sa zašifrujú pomocou vášho kódu. 

Zoznámte sa s ďalšími funkciami aplikácie Zdravie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: