Správa dát aplikácie Zdravie v iPhone, v iPode touch alebo na hodinkách Apple Watch

Dáta do aplikácie Zdravie môžete zadávať manuálne, no môžete tiež nastaviť, aby sa do nej odosielali dáta z iných aplikácií a príslušenstva, a určiť, akú budú mať v aplikácii Zdravie prioritu.

Ako aplikácia Zdravie spracováva dáta z viacerých zdrojov

Aplikácia Zdravie získava podobné dáta z rôznych zdrojov, ako napríklad počet krokov zaznamenaných iPhonom a dáta o aktivite z hodiniek Apple Watch, a potom ich organizuje na základe toho, odkiaľ ich získala. V predvolenom nastavení používa aplikácia Zdravie túto prioritu dát:

 1. Manuálne zadané zdravotné dáta.
 2. Dáta z iPhonu, iPodu touch a hodiniek Apple Watch. 
 3. Dáta z aplikácií a zariadení Bluetooth.

Keď pridáte nový zdroj dát, zobrazí sa nad ostatnými aplikáciami a zariadeniami, ktoré prispievajú dátami o počte krokov do aplikácie Zdravie. Poradie zdrojov môžete kedykoľvek zmeniť

Zdroje dát pre kroky v aplikácii Zdravie

Zobrazenie zdrojov dát

Ak sa chcete pozrieť, ktoré zdroje aktualizujú dáta v konkrétnych kategóriách aplikácie Zdravie, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na kartu Zdravotné dáta.
 2. Klepnite na niektorú kategóriu, napríklad Aktivita. Ak sa požadovaná kategória nezobrazuje, potiahnutím dolu zobrazte vyhľadávací panel a potom zadajte kategóriu.
 3. Klepnite na typ dát, napríklad Kroky.
 4. Klepnite na položku Zdroje dát a prístup. Zobrazia sa len zdroje, ktoré odosielajú dáta daného typu. 

Všetky zdroje zobrazíte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na kartu Zdroje. 
 2. Klepnite na aplikáciu alebo zariadenie. 
 3. Vyberte, ktoré kategórie môže daný zdroj v aplikácii Zdravie čítať alebo aktualizovať.

Presunutie Johnových hodiniek Apple Watch na pozíciu primárneho zdroja dát o počte krokov.

Zmena priority zdrojov dát

Ak chcete zvoliť zdroje, ktoré bude aplikácia Zdravie používať ako prvé, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na kartu Zdravotné dáta.
 2. Klepnite na niektorú kategóriu, napríklad Aktivita.
 3. Klepnite na typ dát, napríklad Kroky.
 4. Klepnite na položku Zdroje dát a prístup a potom klepnite na položku Upraviť.
 5. Podržte ikonu  vedľa zdroja dát a potiahnite ju v zozname nahor alebo nadol. 
 6. Ak chcete zdroj dát vypnúť a nastaviť ho tak, aby už do danej kategórie neprispieval žiadnymi dátami, klepnite na symbol zaškrtnutia zobrazený vedľa daného zdroja.
 7. Klepnite na položku Hotovo.

Ak dátami rovnakého typu prispieva viacero rôznych aplikácií, zdroj dát uvedený na začiatku bude mať prednosť pred ostatnými zdrojmi. Všetky nové aplikácie alebo zariadenia, ktoré pridáte, sa automaticky zobrazia na začiatku zoznamu nad iPhonom alebo iPodom touch. 

Ručné zadanie nameranej hodnoty krvného tlaku v aplikácii Zdravie.

Zadávanie dát

Dáta, ktoré nesleduje žiadna aplikácia ani zariadenie, môžete zadať manuálne. Ak vám napríklad lekár oznámi váš krvný tlak, môžete ho zadať.

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na kartu Zdravotné dáta. 
 2. Klepnite na kategóriu zdravotných dát, napríklad Vitálne funkcie.
 3. Klepnite na typ dát, napríklad Krvný tlak.
 4. Klepnite na ikonu ikona pridania v pravom hornom rohu.
 5. Zadajte dátum, čas a dáta danej aktivity.
 6. Po skončení klepnite na položku Pridať.

Zoznámte sa s ďalšími funkciami aplikácie Zdravie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: