Uspanie Apple TV

Keďže Apple TV nemá vypínač, nedá sa vypnúť. Namiesto toho môžete Apple TV uspať.

Uspanie alebo prebudenie Apple TV

Apple TV sa po určitej dobe nečinnosti automaticky uspí. Apple TV však môžete uspať aj pomocou diaľkového ovládača alebo menu:

  • Apple TV 4K alebo Apple TV HD: Stlačte tlačidlo Domov  na ovládači https://support.apple.com/sk-sk/HT205305Siri Remote alebo Apple TV Remote* a podržte ho stlačené tri sekundy, aby sa zobrazilo ovládacie centrum. Potom vyberte možnosť Uspať . Môžete tiež vybrať možnosť Uspať v Nastaveniach.
  • Apple TV (3. generácia alebo starší model): Na ovládači Apple Remote (hliníkovom alebo bielom) stlačte a päť sekúnd podržte tlačidlo Prehrať/pozastaviť . Môžete tiež vybrať možnosť Uspať v Nastaveniach.

Ak chcete Apple TV zobudiť, stlačte tlačidlo Menu alebo Domov Tlačidlo Domov na ovládači.

Zmena doby, po ktorej sa má Apple TV uspať

Apple TV sa po určitej dobe nečinnosti automaticky uspí. Ak chcete zmeniť dobu, po ktorej sa má Apple TV uspať, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Uspať o.

* Apple TV 4K a Apple TV HD sa všade dodávajú s rovnakým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa tento ovládač označuje ako Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri funguje pri používaní oboch ovládačov, pokiaľ sú na Apple TV 4K alebo Apple TV HD nastavené jazyk a krajina alebo oblasť, ktoré podporujú Siri.

Dátum zverejnenia: