Používanie funkcie Nerušiť s Mojím časom na iPhone alebo iPade

Môj čas v systémoch iOS 15 a iPadOS 15 alebo novších umožňuje pomocou funkcie Nerušiť stíšiť hovory, upozornenia a hlásenia, ktoré dostanete, keď je zariadenie zamknuté. Môžete tiež nastaviť časový rozvrh funkcie Nerušiť a umožniť prijímanie hovorov od vybraných ľudí.

Keď máte zapnutú funkciu Nerušiť, v stavovom riadku na zamknutej obrazovke je zobrazená ikona polmesiaca .

Zapnutie funkcie Nerušiť

  1. Prejdite na Nastavenia > Môj čas.
  2. Klepnite na Nerušiť.
    Obrazovka iPhonu so zobrazením zapnutia funkcie Nerušiť
  3. V časti Automatické zapínanie nastavte automatické zapínanie funkcie Nerušiť v určitom čase, na určitom mieste alebo pri použití určitej apky.

Zapnutie funkcie Nerušiť z ovládacieho centra:

  1. Na iPhone či iPode touch alebo na iPade otvorte ovládacie centrum. 
  2. Stlačte a podržte Môj čas a potom klepnite na Nerušiť.

Zmena nastavení funkcie Nerušiť

Ak nechcete byť rušený v určitom čase, môžete nastaviť rozvrh a zmeniť ďalšie nastavenia funkcie Nerušiť, ktoré vám pomôžu sústrediť sa.

Obrazovka iPhonu so zobrazením úpravy nastavení funkcie Nerušiť 

  1. Prejdite na Nastavenia > Môj čas.
  2. Klepnite na Nerušiť.
  3. Môžete vybrať povolené alebo stíšené hlásenia od ľudí a z apiek, prepojiť zamknutú obrazovku alebo plochu, nastaviť automatické zapnutie tohto režimu Môjho času a pridať filtre Môjho času.

Viac informácií

Dátum zverejnenia: