Používanie funkcie Nerušiť na iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou funkcie Nerušiť môžete stíšiť hovory, upozornenia a hlásenia, keď je zariadenie zamknuté. Môžete tiež nastaviť časový rozvrh funkcie Nerušiť a umožniť prijímanie hovorov od vybraných ľudí.

Zapnutie a vypnutie funkcie Nerušiť

Keď je funkcia Nerušiť zapnutá, v stavovom riadku sa zobrazuje ikona polmesiaca ikona Nerušiť. Funkciu Nerušiť možno zapnúť a vypnúť dvomi spôsobmi:

Prejdite na Nastavenia > Nerušiť a manuálne zapnite funkciu Nerušiť alebo nastavte časový rozvrh.

 

Otvorte ovládacie centrum, stlačte ikonu polmesiaca ikona Nerušiť, podržte ju a rýchlo si prispôsobte nastavenia funkcie Nerušiť alebo klepnutím na ikonu polmesiaca ikona Nerušiť túto funkciu zapnite alebo vypnite.

Ak v aplikácii Hodiny nastavíte budík, spustí sa aj v prípade, že je zapnutá funkcia Nerušiť. Prečítajte si, ako nastavovať a spravovať budíky.

Zmena nastavení

Ak nechcete, aby vás v určitom čase niekto rušil, môžete nastaviť časový rozvrh. Klepnite na Nastavenia > Nerušiť, potom zapnite Naplánované a nastavte časový rozvrh. Môžete tiež vybrať, kedy chcete dostávať upozornenia a prijímať hovory a hlásenia:

  • Stíšiť: Umožňuje vybrať, či sa majú hovory a hlásenia stíšiť vždy alebo len keď je zariadenie zamknuté.
  • Povoliť hovory od: Môžete prijímať všetky hovory, neprijímať žiadne hovory, prijímať len hovory od obľúbených kontaktov alebo prijímať hovory od konkrétnych skupín kontaktov uložených v zariadení alebo v iCloude.
  • Opakované hovory: Ak vám niekto zavolá dvakrát v priebehu troch minút, druhý hovor sa nestíši.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: