Používanie funkcie Nerušiť na iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou funkcie Nerušiť môžete stíšiť hovory, upozornenia a hlásenia, keď je zariadenie zamknuté. Môžete tiež nastaviť časový rozvrh funkcie Nerušiť a umožniť prijímanie hovorov od vybraných ľudí.

Zapnutie a vypnutie funkcie Nerušiť

Keď je funkcia Nerušiť zapnutá, v stavovom riadku sa zobrazuje polmesiac ikona Nerušiť. Funkciu Nerušiť možno zapnúť a vypnúť dvomi spôsobmi:

Prejdite na položku Nastavenia > Nerušiť a manuálne zapnite funkciu Nerušiť alebo nastavte časový rozvrh.

 

Otvorte ovládacie centrum, stlačte ikonu ikona Nerušiť, podržte ju a rýchlo si prispôsobte nastavenia funkcie Nerušiť alebo klepnutím na ikonu ikona Nerušiť túto funkciu zapnite alebo vypnite.

Ak v aplikácii Hodiny nastavíte budík, spustí sa aj v prípade, že je zapnutá funkcia Nerušiť. Prečítajte si, ako nastavovať a spravovať budíky.

     

Zmena nastavení

Ak nechcete, aby vás v určitom čase niekto rušil, môžete nastaviť časový rozvrh. Klepnite na položky Nastavenia > Nerušiť a zapnite možnosť Naplánované. Potom nastavte čas.

Môžete tiež vybrať, kedy chcete dostávať upozornenia, prijímať hovory a hlásenia:

  • Večierka: Keď je zapnutá funkcia Večierka, zamknutá plocha stmavne, hovory budú stíšené a hlásenia sa budú zobrazovať v časti Počas večierky v centre hlásení, až kým sa neskončí naplánované zapnutie funkcie Nerušiť.
  • Stíšiť: Umožňuje vybrať, či sa majú hovory a hlásenia stíšiť vždy alebo len keď je zariadenie zamknuté.
  • Povoliť hovory od: Môžete prijímať všetky hovory, neprijímať žiadne hovory, prijímať len hovory od obľúbených kontaktov alebo prijímať hovory od konkrétnych skupín kontaktov uložených v zariadení alebo v iCloude.
  • Opakované hovory: Ak vám niekto zavolá dvakrát v priebehu troch minút, druhý hovor sa nestíši.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: