Aplikácia Nájsť môj iPhone je offline alebo nefunguje

Pozrite si, ako postupovať, ak vaše zariadenie nie je uvedené v zozname alebo ak sa zobrazuje neočakávané zariadenie či upozornenie, že zariadenie je offline.

Aplikácia Nájsť v systéme iOS 13 alebo novšom, iPadOS a macOS Catalina je spojením aplikácií Nájsť môj iPhone a Nájsť priateľov. Ak potrebujete pomoc s jej nájdením, použite vyhľadávanie na iPhone, iPade alebo iPode touch alebo Spotlight na Macu. Na stránke iCloud.com môžete tiež zdieľať polohu alebo nájsť stratené zariadenia.

Ak máte iOS 13, iPadOS, macOS Catalina alebo watchOS 6, nájdete v ňom aplikáciu Nájsť, ktorá je spojením aplikácií Nájsť môj iPhone a Nájsť priateľov. Ak chcete začať, nastavte si aplikáciu Nájsť a zapnite možnosť Nájsť môj [zariadenie].

Moje zariadenie sa v aplikácii Nájsť nezobrazuje

Nezobrazuje sa vám zariadenie na stránke iCloud.com alebo v aplikácii Nájsť? Po vyskúšaní každého z nasledujúcich pokynov to znova skontrolujte:

 • Skontrolujte, či ste sa na zariadení prihlásili do iCloudu. V systéme iOS 10.3 alebo novšom klepnite na Nastavenia. Ak sa zobrazuje položka „Prihláste sa na [zariadenie]“, klepnite na ňu a zadajte Apple ID a heslo. V starších verziách systému iOS klepnite na Nastavenia > iCloud a zadajte Apple ID a heslo.
 • Ak máte iOS 13, klepnite na Nastavenia > [vaše meno] > Nájsť > Nájsť môj iPhone. Ak máte staršiu verziu systému iOS, klepnite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Nájsť môj [zariadenie]. Ak je možnosť Nájsť môj [zariadenie] vypnutá, zapnite ju. Potom klepnite na Povoliť.
 • Zistite, do ktorého účtu Apple ID ste sa prihlásili. Možno ste sa na stránke iCloud.com alebo v aplikácii Nájsť prihlásili do iného účtu Apple ID ako v zariadení, ktoré nie je uvedené v zozname. Ak to chcete skontrolovať, prihláste sa do aplikácie Nájsť alebo na stránke iCloud.com pomocou iných účtov Apple ID a vyhľadajte zariadenie.
 • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi. Ak chcete napríklad nájsť Mac alebo Apple Watch, zariadenie musí byť pripojené na internet prostredníctvom známej siete Wi-Fi (nie Ethernetu). Ak máte k zariadeniu prístup a vidíte, že je pripojené na internet, zapnite režim lietadlo a znova ho vypnite. Stále potrebujete pomoc? Vypnite zariadenie a znova ho zapnite. Ak máte iOS 13, môžete zapnúť offline hľadanie, aby ste svoje zariadenie videli, keď bude offline.
 • Klepnite na Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas. Skontrolujte, či je zapnutá možnosť Nastaviť automaticky, ktorá automaticky nastavuje dátum a čas podľa vášho časového pásma.
 • Ak v zariadení máte iOS 13, nastavte namiesto toho funkciu Nájsť môj [zariadenie].

S jedným účtom Apple ID môžete v aplikácii Nájsť môj [zariadenie] zaregistrovať až 100 zariadení, ktoré vlastníte. Ak zaregistrujete 100 zariadení a budete potrebovať pridať ďalšie, najskôr bude potrebné jedno odstrániť. Prečítajte si, ako správcovia systémov spravujú aplikáciu Nájsť vo firmách a vzdelávacích inštitúciách.


Zariadenie sa v aplikácii Nájsť zobrazuje, ale je offline

Ak sa zobrazuje text Offline, Žiadna dostupná poloha alebo Lokalizačné služby vypnuté, zariadenie môže byť offline z niektorého z týchto dôvodov:

 • Je vypnuté, vybila sa jeho batéria alebo uplynulo viac ako 24 hodín od posledného odoslania polohy spoločnosti Apple (ak je zapnutá funkcia Odoslať poslednú polohu). Ak je zariadenie pripojené na internet, v pravom hornom rohu informačného panela sa zobrazí úroveň nabitia batérie. 
 • Zariadenie kompatibilné s aplikáciou Nájsť nie je pripojené k známej sieti Wi-Fi či dátovej sieti. Počkajte niekoľko minút a potom to skúste znova.
 • Nachádzate sa v krajine alebo oblasti, kde táto funkcia nie je k dispozícii. Táto funkcia nemusí byť vo vašej krajine alebo oblasti k dispozícii z dôvodu technických obmedzení alebo miestnych zákonov.

Napriek tomu môžete prostredníctvom aplikácie Nájsť môj [zariadenie] prehrať zvuk, odoslať správu či žiadosť o zamknutie, prípadne zariadenie so systémom iOS vymazať. Zariadenie príkaz prijme, keď ho zapnete a pripojíte na internet.

Ak nahlásite stratu alebo odcudzenie zariadenia svojmu operátorovi, môže deaktivovať vašu SIM kartu alebo účet. Tým sa na iPhone vypne poskytovanie služieb a prostredníctvom aplikácie Nájsť môj [zariadenie] ho nebudete môcť nájsť, prehrať zvuk, odoslať správu či žiadosť o zamknutie, ani ho vymazať. Môžete si prečítať, ako chrániť svoje informácie.

Posledná známa poloha zariadenia je k dispozícii jeden deň. Ak je zariadenie offline alebo sa nemôže pripojiť k aplikácii Nájsť môj [zariadenie] dlhšie ako 24 hodín, poslednú známu polohu neuvidíte.

Kruh polohy je príliš veľký a neplní svoj účel

Ak vaše zariadenie ešte stále zisťuje presnejšiu polohu, kruh polohy môže byť veľký. Počkajte niekoľko minút a potom mapu obnovte. Ak kruh polohy zostane veľký, zariadenie pravdepodobne nemá prístup k signálu Wi-Fi alebo GPS.

Zobrazuje sa zariadenie, ktoré už nevlastním alebo nepoužívam

Skôr ako iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, AirPods alebo Mac predáte alebo darujete, odhláste sa z iCloudu a vymažte všetok obsah a nastavenia. Keď sa na zariadení odhlásite z iCloudu, iCloud vypne aplikáciu Nájsť môj [zariadenie] a odstráni zariadenie z vášho zoznamu. 

Ak je zariadenie momentálne offline, možno ho odstrániť. Prejdite na stránku iCloud.com, kliknite na svoje meno a potom kliknite na položku Nastavenia účtu. V sekcii Moje zariadenia vyberte svoje zariadenie a napravo od názvu zariadenia kliknite na ikonu ikona Vymazať. Alebo v aplikácii Nájsť na zariadení so systémom iOS potiahnite prstom po názve zariadenia a klepnite na položku Odstrániť.

Keď bude zariadenie znova online so zapnutou možnosťou Nájsť môj [zariadenie], automaticky sa znova zobrazí v zozname zariadení.


Zariadenie je prepojené s účtom predchádzajúceho vlastníka

Ak sa vám pri nastavovaní iPhonu, iPadu, iPodu touch alebo Macu zobrazuje výzva na zadanie účtu Apple ID a hesla predchádzajúceho vlastníka, prípadne jeho kódu pri zapnutí hodiniek Apple Watch, zariadenie je stále prepojené s jeho účtom pomocou zámku aktivácie. Požiadajte predchádzajúceho vlastníka, aby vypol aplikáciu Nájsť môj [zariadenie] a odstránil zariadenie zo svojho účtu. Prečítajte si viac o zámku aktivácie na zariadení so systémom iOS, hodinkách Apple Watch alebo Macu


Nemôžem zapnúť službu Nájsť môj Mac

Ak nemôžete zapnúť službu Nájsť môj Mac, skúste vykonať tieto kroky:

 1. Prejdite do systémových nastavení iCloudu (Systémové nastavenia > Apple ID a kliknite na položku iCloud). Ak sa zobrazí hlásenie, že sa vyžadujú oprávnenia správcu, nie ste správcom svojho Macu. Odhláste sa zo svojho účtu, prihláste sa do účtu správcu a potom skúste zapnúť službu Nájsť môj Mac.
 2. Skontrolujte, či máte k dispozícii aktuálny systém obnovy. Ak sa v Systémových nastaveniach iCloudu zobrazuje hlásenie, že máte aktualizovať systém obnovy, Mac je potrebné aktualizovať. V menu Apple vyberte Aktualizácia softvéru a nainštalujte aktualizáciu Recovery HD Update pre svoju verziu systému macOS.
 3. Skontrolujte, či nie je poškodená obnovovacia partícia Macu. Skúste partíciu overiť a opraviť pomocou Diskovej utility.


Ďalšie informácie

Ak používate spravovaný účet Apple ID priradený k vzdelávacej inštitúcii, Nájsť môj [zariadenie] v ňom nie je k dispozícii. Pri prihlásení na stránke iCloud.com sa možnosť Nájsť môj [zariadenie] nezobrazí. Ak sa zariadenie stratilo, kontaktujte správcu v inštitúcii.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: