Pomoc so službou Nájsť môj iPhone

Pozrite si, ako postupovať, ak vaše zariadenie nie je uvedené v zozname, ak sa zobrazuje neočakávané zariadenie alebo upozornenie, že zariadenie je offline. 

Moje zariadenie sa v službe Nájsť môj iPhone nezobrazuje

Nezobrazuje sa vám zariadenie na stránke iCloud.com alebo v aplikácii Nájsť môj iPhone? Po vykonaní každého kroku nižšie to skontrolujte znova:

 • Skontrolujte, či ste sa na zariadení prihlásili do iCloudu. V systéme iOS 10.3 alebo novšom klepnite na menu Nastavenia. Ak sa zobrazuje položka „Prihláste sa na [zariadenie]“, klepnite na ňu a zadajte Apple ID a heslo. V starších verziách systému iOS klepnite na menu Nastavenia > iCloud a zadajte Apple ID a heslo.
 • Klepnite na menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Nájsť môj iPhone. Ak je funkcia Nájsť môj iPhone vypnutá, zapnite ju. Potom klepnite na Povoliť.
 • Zistite, do ktorého účtu Apple ID ste sa prihlásili. Možno ste sa na stránke iCloud.com alebo v aplikácii Nájsť môj iPhone prihlásili do iného účtu Apple ID ako na zariadení, ktoré nie je uvedené v zozname. Ak to chcete skontrolovať, prihláste sa do aplikácie Nájsť môj iPhone alebo na stránke iCloud.com pomocou iných účtov Apple ID a vyhľadajte zariadenie.
 • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi. Ak chcete napríklad nájsť svoj Mac alebo Apple Watch, zariadenie musí byť pripojené na internet prostredníctvom známej siete Wi-Fi (nie Ethernetu). Ak máte k zariadeniu prístup a vidíte, že je pripojené na internet, zapnite režim lietadlo a znova ho vypnite. Stále potrebujete pomoc? Vypnite zariadenie a znova ho zapnite.
 • Klepnite na menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas. Skontrolujte, či je zapnutá možnosť Nastaviť automaticky, ktorá automaticky nastavuje dátum a čas podľa vášho časového pásma.

S každým účtom Apple ID môžete v aplikácii Nájsť môj iPhone zaregistrovať až 100 zariadení. Ak zaregistrujete 100 zariadení a budete potrebovať pridať ďalšie, najskôr bude potrebné jedno odstrániť.


Zariadenie sa v aplikácii Nájsť môj iPhone zobrazuje, ale je offline

Nájsť môj iPhone v iCloude s Johnovým iPhonom

Ak sa zobrazuje text Offline, Žiadna dostupná poloha alebo Lokalizačné služby vypnuté, zariadenie môže byť offline z niektorého z týchto dôvodov:

 • Je vypnuté, vybila sa jeho batéria alebo uplynulo viac ako 24 hodín od posledného odoslania polohy spoločnosti Apple (ak je zapnutá funkcia Odoslať poslednú polohu). Ak je zariadenie pripojené na internet, v pravom hornom rohu informačného panela sa zobrazí úroveň nabitia batérie. 
 • Zariadenie kompatibilné so službou Nájsť môj iPhone (alebo Mac) nie je pripojené k známej sieti Wi-Fi či dátovej sieti. Počkajte niekoľko minút a potom to skúste znova.
 • Nachádzate sa v krajine alebo oblasti, kde táto funkcia nie je k dispozícii. Táto funkcia nemusí byť vo vašej krajine alebo oblasti k dispozícii z dôvodu technických obmedzení alebo miestnych zákonov.

Napriek tomu môžete prostredníctvom aplikácie Nájsť môj iPhone prehrať zvuk, odoslať správu či žiadosť o zamknutie, prípadne zariadenie so systémom iOS vymazať. Zariadenie príkaz prijme, keď ho zapnete a pripojíte na internet.

Ak nahlásite stratu alebo odcudzenie zariadenia svojmu operátorovi, môže deaktivovať vašu SIM kartu alebo účet. Tým sa na iPhone vypne poskytovanie služieb a prostredníctvom aplikácie Nájsť môj iPhone ho nebudete môcť nájsť, prehrať zvuk, odoslať správu či žiadosť o zamknutie, ani ho vymazať. Môžete si prečítať, ako chrániť svoje informácie.

Posledná známa poloha zariadenia je k dispozícii jeden deň. Ak je zariadenie offline alebo sa nemôže pripojiť k službe Nájsť môj iPhone dlhšie ako 24 hodín, poslednú známu polohu neuvidíte.


Kruh polohy je príliš veľký a neplní svoj účel

Ak vaše zariadenie ešte stále zisťuje presnejšiu polohu, kruh polohy môže byť veľký. Počkajte niekoľko minút a potom mapu obnovte. Ak kruh polohy zostane veľký, zariadenie pravdepodobne nemá prístup k signálu Wi-Fi alebo GPS.


Zobrazuje sa zariadenie, ktoré už nevlastním alebo nepoužívam

Skôr ako iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, AirPods alebo Mac predáte alebo darujete, odhláste sa z iCloudu a vymažte všetok obsah a nastavenia. Keď sa na zariadení odhlásite z iCloudu, iCloud vypne službu Nájsť môj iPhone a odstráni zariadenie z vášho zoznamu. 

Ak je zariadenie offline, možno ho odstrániť. Prejdite na stránku iCloud.com a kliknite na ikonu ikona Vymazať vpravo od názvu zariadenia. V aplikácii Nájsť môj iPhone na zariadení so systémom iOS tiež môžete potiahnuť prstom na názve zariadenia a klepnúť na Odstrániť.

Nájsť môj iPhone v iCloude so zobrazením Johnových hodiniek Apple Watch

Keď bude zariadenie znova online so zapnutou službou Nájsť môj iPhone, automaticky sa znova zobrazí v zozname zariadení.


Zariadenie je prepojené s účtom predchádzajúceho vlastníka

Ak sa vám pri nastavovaní iPhonu, iPadu alebo iPodu touch zobrazuje výzva na zadanie účtu Apple ID a hesla predchádzajúceho vlastníka, prípadne jeho kódu pri zapnutí hodiniek Apple Watch, zariadenie je stále prepojené s jeho účtom pomocou zámku aktivácie služby Nájsť môj iPhone. Požiadajte predchádzajúceho vlastníka, aby vypol službu Nájsť môj iPhone a odstránil zariadenie zo svojho účtu.


Nemôžem zapnúť službu Nájsť môj Mac

Ak nemôžete zapnúť službu Nájsť môj Mac, skúste vykonať tieto kroky:

 1. Prejdite na Systémové nastavenia iCloudu. Ak sa zobrazí hlásenie, že sa vyžadujú oprávnenia správcu, nie ste správcom svojho Macu. Odhláste sa zo svojho účtu, prihláste sa do účtu správcu a potom skúste zapnúť službu Nájsť môj Mac.
 2. Skontrolujte, či máte k dispozícii aktuálny systém obnovy. Ak sa v Systémových nastaveniach iCloudu zobrazuje hlásenie, že máte aktualizovať systém obnovy, Mac je potrebné aktualizovať. V menu Apple vyberte Aktualizácia softvéru a nainštalujte aktualizáciu Recovery HD Update pre svoju verziu systému macOS.
 3. Skontrolujte, či nie je poškodená obnovovacia partícia Macu. Skúste partíciu overiť a opraviť pomocou Diskovej utility.


Ďalšie informácie

Ak používate spravovaný účet Apple ID priradený k vzdelávacej inštitúcii, služba Nájsť môj iPhone v ňom nie je k dispozícii. Pri prihlásení na stránke iCloud.com sa možnosť Nájsť môj iPhone nezobrazí. Ak sa zariadenie stratilo, kontaktujte správcu v inštitúcii.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: