Vyhľadanie záloh iPhonu, iPadu a iPodu touch

Zoznam záloh systému iOS a iPadOS si môžete pozrieť v Macu, PC alebo zariadení so systémom iOS alebo iPadOS. Prečítajte si, ako môžete vymazať zálohy alebo ich kopírovať a mnoho ďalších informácií.

Vyhľadanie záloh uložených v Macu alebo PC

Ak chcete zabrániť poškodeniu záložných súborov, mali by ste vedieť niekoľko vecí:

 • Finder a iTunes ukladajú zálohy do priečinka Záloha. Umiestnenie priečinka Záloha sa líši v závislosti od operačného systému. Aj keď priečinok Záloha môžete skopírovať, nikdy by ste ho nemali presúvať do iného priečinka, na externý disk ani na sieťovú jednotku.
 • Obsah záložných súborov neupravujte, nepresúvajte, nepremenovávajte ani nerozbaľujte, pretože by ste tým mohli poškodiť súbory. Ak by ste napríklad chceli obnoviť presunutý záložný súbor, museli by ste ho vrátiť späť, inak by súbor nefungoval. Zálohy slúžia ako bezpečná kópia celého zariadenia. Obsah záložných súborov je síce viditeľný a prístupný, zvyčajne sa však ukladá v nečitateľnom formáte.

Vyhľadanie priečinka so zálohami na Macu

Ak chcete vyhľadať zoznam záloh, postupujte takto:

 1. Kliknite na ikonu lupy v lište.
 2. Zadajte alebo skopírujte a vložte tento text: ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/
 3. Stlačte kláves Return.

Ak chcete vyhľadať konkrétnu zálohu, postupujte takto:

 1. Na Macu so systémom macOS Catalina 10.15 alebo novším otvorte Finder. Na Macu so systémom macOS Mojave 10.14 alebo starším alebo na PC otvorte iTunes. Kliknite na zariadenie.
 2. Vo Finderi na tabe Všeobecné zobrazte kliknutím na položku Spravovať zálohy zoznam svojich záloh. Tam môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na požadovanú zálohu a potom vybrať možnosť Zobraziť vo Finderi, Vymazať alebo Archivovať. V iTunes vyberte položku Nastavenia a potom kliknite na položku Zariadenia. Tam môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na požadovanú zálohu a potom vybrať možnosť Zobraziť vo Finderi, Vymazať alebo Archivovať.
 3. Po skončení kliknite na tlačidlo OK.

Vyhľadanie priečinka so zálohami v systéme Windows 7, 8 alebo 10

 1. Zobrazte vyhľadávací panel:
  • V systéme Windows 7 kliknite na tlačidlo Štart. 
  • V systéme Windows 8 kliknite na ikonu lupy v pravom hornom rohu.
  • V systéme Windows 10 kliknite na vyhľadávací panel vedľa tlačidla Štart.
 2. Do vyhľadávacieho panela zadajte reťazec %appdata% . Ak sa zálohy nezobrazia, zadajte reťazec %USERPROFILE%.
 3. Stlačte kláves Return.
 4. Dvakrát kliknite na nasledujúce priečinky: Apple alebo Apple Computer > MobileSync > Backup. 

Vymazanie alebo kopírovanie záloh systému uložených v Macu alebo PC

Obsah záložných súborov neupravujte, nepresúvajte, nepremenovávajte ani nerozbaľujte, pretože by ste tým mohli poškodiť súbory. Pomocou nasledujúcich častí môžete vytvoriť kópie záloh alebo vymazať zálohy, ktoré už nepotrebujete.

Kopírovanie záloh systému do iného umiestnenia

Ak potrebujete kópie záloh, môžete vyhľadať priečinok Backup a celý ho skopírovať (nie len jeho časť) na iné miesto, napríklad na externý disk alebo do sieťového umiestnenia.

Ak používate Time Machine, priečinok Backup sa bude automaticky kopírovať pri zálohovaní domovského priečinka Macu.

Vymazanie záloh

 1. Na Macu so systémom macOS Catalina 10.15 alebo novším otvorte Finder. Na Macu so systémom macOS Mojave 10.14 alebo starším alebo na PC otvorte iTunes. Kliknite na zariadenie. 
 2. Vo Finderi na tabe Všeobecné zobrazte kliknutím na položku Spravovať zálohy zoznam svojich záloh. Tam môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na požadovanú zálohu a potom vybrať možnosť Vymazať alebo Archivovať. V iTunes vyberte položku Nastavenia a potom kliknite na položku Zariadenia. Tam môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na požadovanú zálohu a potom vybrať možnosť Vymazať alebo Archivovať. Po skončení kliknite na tlačidlo OK.
 3. Kliknite na položku Vymazať zálohu a potvrďte operáciu.

 

Vyhľadávanie a správa záloh systému uložených v iCloude

Ak používate funkciu iCloud záloha, zoznam záloh nenájdete na stránke iCloud.com. iCloud zálohy v zariadení so systémom iOS alebo iPadOS, v Macu alebo PC vyhľadáte takto.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch:

 • Ak používate systém iOS 11 alebo novší, prípadne systém iPadOS, prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Spravovať úložisko > Zálohy.
 • Ak používate systém iOS 10.3, prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud. Klepnite na graf využitia iCloudu a potom klepnite na položku Spravovať úložisko. 

Klepnutím na zálohu si o nej zobrazte podrobnejšie informácie a potom vyberte informácie, ktoré chcete zálohovať, alebo zálohu vymažte.

Obsah, ktorý sa má zálohovať, možno vybrať len v menu Nastavenia na zariadení s príslušným obsahom. Zálohu iPadu si tak napríklad môžete prezerať aj na iPhone, ale ak chcete nastaviť, ktorý obsah iPadu sa má zálohovať, musíte na to použiť menu Nastavenia na iPade.

V Macu so systémom macOS Catalina 10.15 alebo novším:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na Apple ID.
 3. Kliknite na iCloud.
 4. Kliknite na Spravovať.
 5. Vyberte položku Zálohy.

V Macu so systémom macOS Mojave 10.14 alebo starším:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na iCloud.
 3. Kliknite na Spravovať.
 4. Vyberte položku Zálohy.

Na PC:

 1. Otvorte iCloud pre Windows
 2. Kliknite na Úložisko. 
 3. Vyberte položku Záloha.

Prečítajte si viac o tom, ako vymazať alebo spravovať zálohy v iCloude z Macu alebo PC.

Viac informácií

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: