Vyhľadanie záloh iPhonu, iPadu a iPodu touch

Zoznam záloh systému iOS a iPadOS si môžete pozrieť v Macu, PC alebo zariadení so systémom iOS alebo iPadOS. Prečítajte si, ako môžete vymazať zálohy alebo ich kopírovať a mnoho ďalších informácií.

Vyhľadanie záloh uložených v Macu alebo PC

Ak chcete zabrániť poškodeniu záložných súborov, mali by ste vedieť niekoľko vecí:

 • Finder a iTunes ukladajú zálohy do priečinka Záloha. Umiestnenie priečinka Záloha sa líši v závislosti od operačného systému. Aj keď priečinok Záloha môžete skopírovať, nikdy by ste ho nemali presúvať do iného priečinka, na externý disk ani na sieťovú jednotku.
 • Obsah záložných súborov neupravujte, nepresúvajte, nepremenovávajte ani nerozbaľujte, pretože by ste tým mohli poškodiť súbory. Ak by ste napríklad chceli obnoviť presunutý záložný súbor, museli by ste ho vrátiť späť, inak by súbor nefungoval. Zálohy slúžia ako bezpečná kópia celého zariadenia. Obsah záložných súborov je síce viditeľný a prístupný, zvyčajne sa však ukladá v nečitateľnom formáte.

Zálohy v Macu

Ak chcete vyhľadať zoznam záloh, postupujte takto:

 1. Kliknite na ikonu lupy v lište.
 2. Zadajte alebo skopírujte a vložte tento text: ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/
 3. Stlačte Return.

Ak chcete vyhľadať konkrétnu zálohu, postupujte takto:

 1. Na Macu so systémom macOS Catalina 10.15 alebo novším otvorte Finder. Na Macu so systémom macOS Mojave 10.14 alebo starším alebo na PC otvorte iTunes. Kliknite na zariadenie.
 2. Vo Finderi si na tabe Všeobecné kliknutím na položku Spravovať zálohy zobrazte zoznam svojich záloh. Tam môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na požadovanú zálohu a potom vybrať možnosť Zobraziť vo Finderi, Vymazať alebo Archivovať. V iTunes vyberte položku Nastavenia a potom kliknite na položku Zariadenia. Tam môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na požadovanú zálohu a potom vybrať možnosť Zobraziť vo Finderi, Vymazať alebo Archivovať.
 3. Po skončení kliknite na tlačidlo OK.

Zálohy v systéme Windows 7, 8 alebo 10

Ak chcete vyhľadať zoznam záloh, prejdite do priečinka \Používatelia\(meno používateľa)\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\

Môžete použiť aj nasledujúci postup:

 1. Zobrazte vyhľadávací panel:
  • V systéme Windows 7 kliknite na tlačidlo Štart. 
  • V systéme Windows 8 kliknite na ikonu lupy v pravom hornom rohu.
  • V systéme Windows 10 kliknite na vyhľadávací panel vedľa tlačidla Štart.
 2. Do vyhľadávacieho panela zadajte reťazec %appdata%alebo %USERPROFILE% (ak ste si iTunes stiahli z obchodu Microsoft Store).
 3. Stlačte Return.
 4. Dvakrát kliknite na nasledujúce priečinky: Apple alebo Apple Computer > MobileSync > Backup. 

Vymazanie alebo kopírovanie záloh systému uložených v Macu alebo PC

Obsah záložných súborov neupravujte, nepresúvajte, nepremenovávajte ani nerozbaľujte, pretože by ste tým mohli poškodiť súbory. Pomocou nasledujúcich častí môžete vytvoriť kópie záloh alebo vymazať zálohy, ktoré už nepotrebujete.

Kopírovanie záloh systému do iného umiestnenia

Ak potrebujete kópie záloh, môžete vyhľadať priečinok Záloha a celý ho skopírovať (nie len jeho časť) na iné miesto, napríklad na externý disk alebo do sieťového umiestnenia.

Ak používate Time Machine, priečinok Záloha sa bude automaticky kopírovať pri zálohovaní priečinka Domov v Macu.

Vymazanie záloh

 1. Na Macu so systémom macOS Catalina 10.15 alebo novším otvorte Finder. Na Macu so systémom macOS Mojave 10.14 alebo starším alebo na PC otvorte iTunes. Kliknite na zariadenie. 
 2. Vo Finderi si na tabe Všeobecné kliknutím na položku Spravovať zálohy zobrazte zoznam svojich záloh. Tam môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na požadovanú zálohu a potom vybrať možnosť Vymazať alebo Archivovať. V iTunes vyberte položku Nastavenia a potom kliknite na položku Zariadenia. Tam môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na požadovanú zálohu a potom vybrať možnosť Vymazať alebo Archivovať. Po skončení kliknite na tlačidlo OK.
 3. Kliknite na položku Vymazať zálohu a potvrďte operáciu.

 

Vyhľadávanie a správa záloh systému uložených v iCloude

Ak používate funkciu iCloud záloha, zoznam záloh nenájdete na stránke iCloud.com. iCloud zálohy v zariadení so systémom iOS alebo iPadOS, v Macu alebo PC vyhľadáte takto.

V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 • Ak používate systém iOS 11 alebo novší, prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Spravovať úložisko > Záloha.
 • Ak používate systém iOS 10.3, prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud. Klepnite na graf využitia iCloudu a potom klepnite na položku Spravovať úložisko. 
 • Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite na Nastavenia > iCloud > Úložisko > Spravovať úložisko.

Klepnutím na zálohu si o nej zobrazte podrobnejšie informácie a potom vyberte informácie, ktoré chcete zálohovať, alebo zálohu vymažte.

Obsah, ktorý sa má zálohovať, možno vybrať len v menu Nastavenia v zariadení s príslušným obsahom. Zálohu iPadu si tak napríklad môžete prezerať aj v iPhone, ale ak chcete nastaviť, ktorý obsah iPadu sa má zálohovať, musíte na to použiť menu Nastavenia v iPade.

V Macu:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na položku iCloud.
 3. Kliknite na položku Spravovať.
 4. Vyberte položku Zálohy.

V PC:

 1. Otvorte iCloud pre Windows.
 2. Kliknite na položku Úložisko. 
 3. Vyberte položku Záloha.

Prečítajte si viac o tom, ako vymazať alebo spravovať zálohy v iCloude z Macu alebo PC.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: