Obnovenie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch zo zálohy

Prečítajte si, ako obnoviť zariadenie zo zálohy v iCloude alebo počítači.

Obnovenie zariadenia zo zálohy v iCloude

 1. Zapnite zariadenie. Mala by sa zobraziť obrazovka s textom Ahoj. Ak ste už zariadenie nastavili, pred jeho obnovením pomocou týchto krokov je potrebné vymazať celý jeho obsah.
 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, až kým sa nezobrazí obrazovka Prenos vašich apiek a dát, a potom klepnite na Obnoviť z iCloud zálohy.
  iPhone zobrazujúci vybratú možnosť Zo zálohy na iCloude
 3. Prihláste sa do iCloudu pomocou svojho Apple ID.
 4. Vyberte zálohu. Skontrolujte dátum a veľkosť jednotlivých záloh a vyberte tú najvhodnejšiu. Po vybratí zálohy sa spustí prenos dát. Ak sa zobrazí správa s informáciou o tom, že je potrebná novšia verzia softvéru, vykonajte aktualizáciu podľa pokynov na obrazovke. Ak sa na obrazovke kroky na aktualizáciu nezobrazujú, zistite, ako postupovať.
 5. Po zobrazení výzvy sa prihláste pomocou svojho Apple ID, aby sa vám obnovili apky a nákupy. Ak ste si obsah v iTunes Store alebo App Store kúpili pomocou viacerých Apple ID, zobrazí sa výzva na prihlásenie do každého z nich. Ak si nepamätáte heslo, môžete klepnúť na Preskočiť tento krok a prihlásiť sa neskôr. Apky nebudete môcť používať, kým sa neprihlásite pomocou svojho Apple ID.
 6. Nechajte zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti a počkajte na zobrazenie indikátora priebehu a jeho dokončenie. V závislosti od veľkosti zálohy a rýchlosti siete môže dokončenie indikátora priebehu trvať niekoľko minút až hodinu. Ak zariadenie odpojíte od Wi-Fi siete príliš skoro, priebeh sa pozastaví, až kým zariadenie znova nepripojíte.
  iPhone so zobrazeným stavom obnovovania zariadenia zo zálohy v iCloude
 7. Teraz môžete dokončiť nastavenie a svoje zariadenie naplno využívať. V závislosti od objemu uložených informácií sa počas niekoľkých nasledujúcich hodín alebo dní bude na pozadí obnovovať obsah, ako sú napríklad apky, fotky, hudba a ďalšie informácie. Ak chcete, aby sa proces dokončil, skúste zariadenie často pripájať k sieti Wi-Fi a zdroju napájania.

Získajte pomoc s obnovením zo zálohy v iCloude.

Obnovenie zariadenia zo zálohy v počítači

 1. Otvorte Finder alebo apku Apple Devices app vo Windowse. Otvorte iTunes vo Windowse bez apky Apple Devices alebo v systéme macOS Mojave alebo staršom. Zistite, ktorú verziu systému macOS na Macu používate.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla. Ak sa zobrazí správa požadujúca heslo zariadenia alebo sa zobrazí upozornenie Dôverovať tomuto počítaču, postupujte podľa krokov zobrazených na obrazovke. Získajte pomoc, ak ste zabudli kód.
 3. Keď sa iPhone, iPad alebo iPod touch zobrazí v okne Findera, na postrannom paneli apky Apple Devices alebo v iTunes, vyberte ho. Prečítajte si, ako postupovať, ak sa vaše zariadenie nezobrazí.
  Okno Findera so zobrazeným iPhonom vybraným na postrannom paneli
 4. Vyberte položku Obnoviť zo zálohy. Prečítajte si, ako postupovať, ak sa zobrazí správa s informáciou o tom, že softvér zariadenia je príliš starý.
 5. Skontrolujte dátum jednotlivých záloh a vyberte tú najvhodnejšiu.
 6. Kliknite na Obnoviť a počkajte na dokončenie obnovenia. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo zašifrovanej zálohy.
  Okno Findera so zobrazenou výzvou na výber zálohy a zadanie hesla
 7. Po reštartovaní nechajte zariadenie pripojené a počkajte, kým sa zosynchronizuje s počítačom. Po dokončení synchronizácie ho môžete odpojiť.
Dátum zverejnenia: