Zobrazenie histórie nákupov v obchode App Store alebo iTunes Store

Prečítajte si, ako zobraziť zoznam aplikácií, skladieb, filmov, TV seriálov, kníh a ďalšieho obsahu, ktorý ste si kúpili pomocou účtu Apple ID.

iPhone so zobrazenou históriou nákupov vrátane skladby, filmu a predplatného Apple Music.


V histórii nákupov môžete:

 • zobraziť úplný zoznam nákupov z obchodov App Store a iTunes Store,
 • požiadať o refundáciu,
 • nahlásiť problém s aplikáciou alebo inou položkou,
 • pozrieť si dátum, kedy ste si položku kúpili, alebo dátum, kedy bola objednávka vyfakturovaná, 
 • pozrieť si, na ktorý spôsob platby bola položka zaúčtovaná,
 • znova si odoslať e-mailom potvrdenie.

Ak si chcete pozrieť históriu nákupov, klepnite alebo kliknite na toto tlačidlo:

tlačidlo Zobraziť históriu nákupov

Ak sa história nákupov po klepnutí alebo kliknutí na toto tlačidlo nezobrazí, použite nasledujúci postup.

 

Ak potrebujete zrušiť predplatné alebo si znova stiahnuť niečo, čo ste si už kúpili, nemusíte si pozerať históriu nákupov. 
Zmena alebo zrušenie predplatného >
Opätovné sťahovanie aplikácií, hudby, filmov a ďalšieho obsahu >


iPhone so zobrazenou históriou nákupov na stránke Nastavenia účtu v aplikácii Nastavenia.

Zobrazenie histórie nákupov na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia. 
 2. Klepnite na svoje meno a potom na položku iTunes a App Store.
 3. Klepnite na svoj účet Apple ID a potom na položku Zobraziť Apple ID. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie.
 4. Rolujte na položku História nákupov a klepnite na ňu. Ak si chcete zobraziť nákupy uskutočnené pred viac ako 90 dňami, klepnite na položku Posledných 90 dní a vyberte rozsah.
 5. Nájdite danú položku a klepnite na možnosť Celková fakturovaná suma.
 6. Tu máte k dispozícii niekoľko možností:
 • Ak chcete požiadať o refundáciu alebo nahlásiť problém s položkou, klepnite na položku, potom na možnosť Nahlásiť problém a popíšte problém.
 • Ak si chcete zobraziť dátum, kedy ste si položku kúpili, a zariadenie, ktoré ste použili na jej nákup, klepnite na danú položku.
 • Ak si chcete e-mailom odoslať nové potvrdenie, klepnite na položku Znova odoslať. Potvrdenie k bezplatnej položke sa nedá odoslať.

Prečítajte si, ako postupovať, ak nevidíte hľadanú položku alebo sa zobrazujú neočakávané poplatky.

Zobrazenie histórie nákupov v počítači

 1. Otvorte aplikáciu Hudba alebo iTunes. V lište v hornej časti obrazovky vyberte položku Účet a kliknite na možnosť Zobraziť môj účet.
 2. Na stránke Informácie o účte rolujte nadol do sekcie História nákupov. Vedľa záznamu Posledný nákup kliknite na položku Zobraziť všetko.
  Mac so zobrazeným odkazom na históriu nákupov v aplikácii Hudba.
 3. Nájdite požadovanú položku. Zobrazenie histórie nákupov môže chvíľu trvať. Ak si chcete zobraziť nákupy uskutočnené pred viac ako 90 dňami, kliknite na položku Posledných 90 dní a vyberte rozsah.
 4. Tu máte k dispozícii niekoľko možností:
 • Ak chcete požiadať o refundáciu alebo nahlásiť problém s položkou, kliknite na možnosť Viac, potom na možnosť Nahlásiť problém a popíšte problém.
 • Ak si chcete e-mailom odoslať nové potvrdenie, kliknite na ID objednávky a potom na položku Znova odoslať. Potvrdenie k bezplatnej položke sa nedá odoslať.
 • Ak si chcete pozrieť, ktoré zariadenie ste použili na nákup položky, kliknite na možnosť Viac.

Prečítajte si, ako postupovať, ak nevidíte hľadanú položku alebo sa zobrazujú neočakávané poplatky.

Zobrazenie nedávnych nákupov na ľubovoľnom zariadení

 1. Prejdite na stránku reportaproblem.apple.com.
 2. Prihláste sa pomocou účtu Apple ID a hesla.
 3. Tu máte k dispozícii niekoľko možností:

Nahlásenie problémov alebo požiadanie o refundáciu

iPhone so zobrazenou stránkou reportaproblem.com, na ktorej vidno nedávne nákupy vrátane hudby a filmov.

Ak chcete požiadať o refundáciu alebo nahlásiť problém s položkou, nájdite danú položku a klepnite alebo kliknite na možnosť Nahlásiť alebo Nahlásiť problém.

Ak chcete zobraziť poplatky za Apple Music, Apple News+ alebo úložisko v iCloude, prípadne poplatky za staršie nákupy, pozrite si históriu nákupov v Nastaveniach alebo obchode App Store.

Zobrazenie potvrdení

iPhone so zobrazenou stránkou reportaproblem.com, na ktorej vidno potvrdenia k nedávnym nákupom.

Ak si chcete pozrieť potvrdenia k nedávnym nákupom, prejdite na tab Potvrdenia o nákupe. Ak neviete s istotou, za čo vám bol zaúčtovaný poplatok, no poznáte presnú sumu, vyhľadajte túto sumu. Ak si chcete pozrieť poplatky za staršie nákupy, pozrite si históriu nákupov v Nastaveniach alebo obchode App Store.

Ak si chcete e-mailom odoslať potvrdenie, nájdite danú položku a klepnite alebo kliknite na možnosť Potvrdenie o nákupe. V dolnej časti faktúry klepnite alebo kliknite na možnosť Tlačiť alebo Odoslať. Potvrdenie k bezplatnej položke sa nedá odoslať.

Prečítajte si, ako postupovať, ak nevidíte hľadanú položku alebo sa zobrazujú neočakávané poplatky.

V histórii nákupov nemôžete nájsť položku

Ak neviete nájsť hľadanú položku, skôr ako kontaktujete Apple, vyskúšajte nasledujúci postup.

Zistite, či si položku nekúpil člen vašej rodiny

Ak používate Rodinné zdieľanie, v histórii nákupov uvidíte nákupy, ktoré ste uskutočnili pomocou svojho účtu Apple ID. Neuvidíte však nákupy ostatných členov rodiny. Ak si chcete zobraziť nákupy ostatných členov rodiny, prihláste sa pomocou ich účtu Apple ID.

Ak chcete spravovať, čo si kupujú vaše deti, použite obmedzenia alebo funkciu Potvrdiť nákup.

Zapnutie funkcie Potvrdiť nákup

Používanie obmedzení na iPhone, iPade alebo iPode touch

Skontrolujte, či ste si položku nekúpili s iným účtom Apple ID

Ak položku nevidíte v histórii nákupov, možno ste boli počas nákupu prihlásený prostredníctvom iného účtu Apple ID. Prihláste sa pomocou daného účtu Apple ID a skontrolujte, či nákupy neboli naúčtované na tento účet. 

Prihlásenie pomocou účtu Apple ID

Ak stále nemôžete nákup nájsť, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Zobrazujú sa neočakávané poplatky alebo nákupy, ktoré nespoznávate

Ďalšie informácie


Dostupnosť obchodov a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. Prečítajte si o dostupnosti služieb vo svojej krajine alebo oblasti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: