Žiadosť o refundáciu v prípade apiek a obsahu zakúpeného od spoločnosti Apple

Niektoré nákupy v App Store, iTunes Store, Apple Books alebo iných službách Apple môžu spĺňať nároky na refundáciu. Žiadosť o refundáciu môžete odoslať z ľubovoľného zariadenia s webovým prehliadačom.

Ako požiadať o refundáciu

 1. Prihláste sa na stránke reportaproblem.apple.com.
 2. Klepnite alebo kliknite na „I'd like to“ (Chcem) a potom vyberte „Request a refund“ (Požiadať o refundáciu). 
  iPhone so zobrazenou webovou stránkou Report a Problem (Nahlásenie problému), kde môžete požiadať o refundáciu. Po výbere možnosti Request a refund (Požiadať o refundáciu), vyberte dôvod žiadosti o refundáciu.
 3. Vyberte dôvod žiadosti o refundáciu a potom vyberte Next (Ďalej).
 4. Vyberte apku, predplatné alebo inú položku a potom vyberte Submit (Odoslať). Ak vám bolo naúčtované predplatné, ktoré už nechcete, môžete ho tiež zrušiť.
   

Ak nemôžete požiadať o refundáciu na stránke reportaproblem.apple.com

 • Ak platba čaká na spracovanie, zatiaľ o refundáciu žiadať nemôžete. Keď sa platba spracuje, skúste o refundáciu požiadať znova.
 • Ak máte nezaplatenú objednávku, pred žiadosťou o refundáciu ju musíte zaplatiť. Možno bude potrebné aktualizovať platobné údaje.
 • Ak si na dôvod naúčtovania platby nespomínate, pozrite si nákupy iných členov rodiny. Ak ste organizátorom rodiny, klepnite alebo kliknite na tlačidlo Apple ID a vyberte Všetky. Zobrazia sa nákupy, ktoré boli naúčtované pre váš zdieľaný spôsob platby.

 


Ak ste už požiadali o refundáciu


Nároky na refundáciu sa v jednotlivých krajinách alebo oblastiach môžu líšiť. Podrobnosti nájdete v obchodných podmienkach mediálnych služieb spoločnosti Apple. V krajinách a oblastiach so zákonmi o ochrane spotrebiteľa sa práva používateľov zachovávajú na základe tejto ochrany. V Austrálii a na Novom Zélande sa práva spotrebiteľov zachovávajú na základe platných zákonov a nariadení o ochrane spotrebiteľa.

Dátum zverejnenia: