Používanie hlásení na Macu

Hlásenia predstavujú skvelý spôsob, ako byť priebežne informovaný o aplikáciách. Prečítajte si, ako zobraziť hlásenia, ktoré ste zmeškali, ako prispôsobiť ich štýl, ako ich skryť ich alebo ako ich vypnúť.

Centrum hlásení

Zobrazovanie hlásení v centre hlásení

Ak chcete otvoriť centrum hlásení, kliknite na ikonu  Centrum hlásení v pravom hornom rohu obrazovky alebo potiahnite doľava dvoma prstami z pravého okraja trackpadu.

  • Ak chcete zobraziť hlásenia, ktoré ste zmeškali, napríklad upozornenia kalendára alebo hovory FaceTime, kliknite na položku Hlásenia v hornej časti centra hlásení.
  • Ak chcete otvoriť hlásenie v aplikácii, ktorá ho odoslala, kliknite naň. Hlásenie sa potom odstráni z centra hlásení.
  • Ak chcete odstrániť hlásenia bez toho, aby ste ich otvorili, kliknite na tlačidlo Vymazať  vedľa hlásenia alebo skupiny hlásení.
  • Ak chcete zobraziť ovládacie prvky funkcií NerušiťNight Shift, odrolujte v centre hlásení nahor (alebo potiahnite nadol).
  • Ak chcete otvoriť nastavenie funkcie Hlásenia, kliknite na tlačidlo ozubeného kolieska  v pravom dolnom rohu centra hlásení.

Prispôsobenie alebo vypnutie hlásení

  1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Hlásenia.
  2. V ľavom stĺpci vyberte aplikáciu.
  3. Ak chcete zmeniť štýl hlásenia, vyberte možnosť Bannery alebo Upozornenia. Môžete tiež vybrať možnosť Žiadne.
    Nastavenia funkcie Hlásenia

Môžete tu tiež ovládať ďalšie funkcie, napríklad určovať, či sa hlásenia majú zobrazovať na zamknutej ploche alebo či majú obsahovať náhľad. Náhľad obsahuje časť e-mailu, rozhovoru alebo iného obsahu súvisiaceho s príslušným hlásením. Môžete zvoliť, či sa náhľady nemajú zobrazovať nikdy, majú zobrazovať vždy alebo majú zobrazovať len vtedy, keď je Mac odomknutý.

Ak chcete povoliť alebo zakázať hlásenia pre konkrétne webové stránky alebo zabrániť webovým serverom v tom, aby žiadali o povolenie na posielanie hlásení, prečítajte si, ako prispôsobiť hlásenia webových stránok v prehliadači Safari.

Používanie funkcie Nerušiť

Funkcia Nerušiť stíši prichádzajúce hovory a hlásenia. Zapne sa automaticky, keď je Mac pripojený k televízoru alebo projektoru.

Ak chcete nastaviť, kedy sa má funkcia Nerušiť zapnúť alebo vypnúť, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Hlásenia. Nastavenia funkcie Nerušiť sú k dispozícii v hornej časti postranného panela:

Nastavenia funkcie Hlásenia

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o hláseniach získate po kliknutí na tlačidlo Tlačidlo Pomocník v rámci nastavení funkcie Hlásenia.

Dátum zverejnenia: