V iPhone, iPade alebo iPode touch nemožno odosielať alebo prijímať správy

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa pri odosielaní správy zobrazí upozornenie alebo ak nemôžete správy odosielať ani prijímať.

Najskôr vyskúšajte tieto kroky

 1. Reštartujte zariadenie:
 2. Skontrolujte sieťové pripojenie. Na odoslanie správy v podobe správy iMessage alebo MMS je potrebné mobilné dátové alebo Wi-Fi pripojenie. Na odoslanie SMS správy je potrebné pripojenie k mobilnej sieti. Ak zapnete službu Volania cez Wi-Fi, môžete SMS správy odosielať cez Wi-Fi sieť.
 3. Overte si u operátora, či podporuje typy správ (napríklad MMS alebo SMS), ktoré sa pokúšate odoslať.
 4. Ak sa v iPhone pokúšate odoslať skupinové MMS správy, prejdite do časti Nastavenia > Správy a zapnite službu MMS správy. Ak sa v iPhone nezobrazuje možnosť zapnutia služby MMS správy alebo Skupinové správy, je možné, že operátor túto funkciu nepodporuje.
 5. Uistite sa, že máte v zariadení dostatok miesta na prijímanie obrázkov a videí.
 6. Uistite sa, že ste zadali správne telefónne číslo alebo e-mailovú adresu pre príslušný kontakt.

Ak sa zobrazí upozornenie Čaká sa na aktiváciu, prečítajte si, ako postupovať.

Ak stále potrebujete pomoc, vyhľadajte svoj problém nižšie a prečítajte si, ako postupovať.

    

Zobrazuje sa červený výkričník

Ak sa pokúsite odoslať správu a zobrazí sa ikona Ikona výkričníka s upozornením Nedoručené, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Skontrolujte sieťové pripojenie.
 2. Klepnite na ikonu Ikona výkričníka a potom na položku Skúsiť znovu.
 3. Ak sa správa stále nedá odoslať, klepnite na ikonu Ikona výkričníka a potom na položku Odoslať ako textovú správu. Správy môžu byť spoplatnené. Ďalšie informácie vám poskytne váš operátor.

     

Zobrazuje sa zelená bublina správy

Ak sa namiesto modrej bubliny správy zobrazuje zelená, znamená to, že sa príslušná správa odoslala ako MMS/SMS správa, a nie ako správa iMessage. Môže to mať niekoľko dôvodov:

 • Osoba, ktorá vám správu poslala, nemá zariadenie Apple.
 • Vo vašom zariadení alebo v zariadení príjemcu je služba iMessage vypnutá. Ak chcete skontrolovať, či máte službu iMessage v zariadení zapnutú, prejdite do časti Nastavenia > Správy > iMessage.
 • Vo vašom zariadení alebo v zariadení príjemcu nie je služba iMessage dočasne k dispozícii.

Zistite, čím sa líšia správy iMessage od MMS/SMS správ.

    

Prijímate správy v jednom zariadení, ale v druhom nie

Ak máte iPhone a iné zariadenie so systémom iOS, napríklad iPad, je možné, že je služba iMessage nastavená tak, aby prijímala a odosielala správy s použitím vášho Apple ID, a nie telefónneho čísla. Ak chcete zistiť, či máte nastavené odosielanie a prijímanie správ prostredníctvom telefónneho čísla, prejdite do časti Nastavenia > Správy a klepnite na položku Odosielanie a prijímanie.

Ak sa nezobrazí vaše telefónne číslo, môžete telefónne číslo svojho iPhonu prepojiť so svojím Apple ID, čo vám umožní odosielať a prijímať správy iMessage prostredníctvom vášho telefónneho čísla. Môžete tiež nastaviť presmerovanie textových správ, vďaka čomu budete môcť MMS a SMS správy prijímať vo všetkých svojich zariadeniach Apple.

Ak máte problémy so skupinovou správou

Ak máte otvorenú skupinovú správu a prestanete prijímať správy, zistite, či ste konverzáciu opustili. Otvorte aplikáciu Správy a klepnite na príslušnú skupinovú správu. Ak sa zobrazí správa o tom, že ste opustili konverzáciu, znamená to, že ste konverzáciu opustili alebo že vás niekto zo skupinovej správy odstránil. Ku skupinovej správe sa môžete znovu pripojiť len tak, že vás niekto z príslušnej skupiny pridá.

Vytvorenie novej skupinovej správy:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu Nová správa začnite vytvárať novú správu.
 2. Zadajte telefónne čísla alebo e-mailové adresy kontaktov.
 3. Napíšte správu a odošlite ju klepnutím na ikonu Odoslať správu.

Ak máte iné problémy so skupinovou správou, môže byť potrebné konverzáciu vymazať a vytvoriť novú. Ak chcete skupinovú správu vymazať, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a vyhľadajte konverzáciu, ktorú chcete vymazať.
 2. Potiahnite prstom cez konverzáciu doľava.
 3. Klepnite na položku Vymazať.

Vymazanú správu nie je možné obnoviť. Ak chcete uložiť časti správy, uložte si snímku obrazovky. Ak si chcete uložiť prílohu správy, stlačte a podržte prílohu, klepnite na položku Viac a potom klepnite na položku Uložiť.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: