Otváranie súborov zo starších verzií aplikácií iWork v nových verziách aplikácií Pages, Numbers a Keynote

Prečítajte si, čo sa môže stať, keď chcete v aplikáciách iWork pre Mac otvoriť dokumenty vytvorené v starších verziách aplikácií iWork alebo keď exportujete súbory do formátu iWork '09.

Otvorenie staršieho dokumentu iWork

Aktuálne verzie aplikácií iWork pre Mac umožňujú otvárať dokumenty vytvorené v akejkoľvek verzii iWork. Starší dokument iWork otvoríte v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote tak, že naň dvakrát kliknete, prípadne ho otvoríte priamo z aplikácie:

 1. Vyberte položky Súbor > Otvoriť. 
 2. Vyberte dokument.
 3. Kliknite na položku Otvoriť.

Ak sa zobrazí okno s upozornením

Pri otváraní starších dokumentov iWork sa môže zobraziť okno s upozornením. V okne bude uvedený zoznam funkcií použitých v dokumente, ktoré sú podporované v staršej verzii aplikácie, ale nie sú dostupné v novšej verzii danej aplikácie iWork pre Mac.

Upozornenie na upgrade

Prečítajte si, k akým zmenám dôjde pri upgrade dokumentu iWork.


Uloženie staršieho dokumentu iWork

Keď prvýkrát uložíte alebo upravíte starší dokument iWork, musíte vybrať, čo má aplikácia iWork s aktualizovaným dokumentom urobiť:

 • Kliknutím na možnosť Upgradovať skonvertujete existujúci dokument do nového formátu.
 • Kliknutím na možnosť Zrušiť zastavíte ukladanie alebo úpravy a pôvodný dokument zostane nezmenený.
 • Kliknutím na možnosť Upraviť kópiu skonvertujete kópiu súboru do nového formátu a zachováte originál v staršom formáte iWork.


Obnovenie upgradovaného dokumentu

Ak ste už dokument upgradovali do nového formátu súborov iWork a chcete ho vrátiť do verzie kompatibilnej so staršími aplikáciami iWork, použite jednu z týchto možností:

Obnovenie predchádzajúcej verzie

 • Vyberte položky Súbor > Vrátiť na. Vrátite tým všetky vykonané zmeny a obnovíte verziu dokumentu, ktorá bola uložená v staršej verzii iWork.

Uloženie kópie vo formáte iWork '09

 • Ak ste už dokument upravili a chcete úpravy zachovať, môžete súbor uložiť ako dokument iWork '09. Vyberte položky Súbor > Exportovať do. Potom ako formát súboru vyberte Pages '09, Numbers '09 alebo Keynote '09. Informácie o tom, k akým zmenám môže v dokumente dôjsť, nájdete nižšie v časti Zmeny, ku ktorým dôjde pri exporte do formátu iWork '09.

Zmeny, ku ktorým dôjde pri upgrade dokumentu iWork

Všetky aplikácie:

 • Z tabuliek a grafov sa odstráni otočenie.
 • Odstránia sa výplne tabuliek.
 • Zoskupené výseče v koláčových grafoch sa rozdelia.
 • Odstránia sa metadáta Spotlightu.

Pages:

 • Nie je podporované sledovanie zmien v tabuľkách, hlavičkách, pätách ani predlohách. Všetky zmeny vykonané na týchto miestach sa prijmú ako finálne.
 • Odstránia sa odkazy na iné súbory Pages.

Numbers:

 • Kategórie tabuľky
  • Súbory riadkov v tabuľke s kategóriami sa teraz označujú ako „skupiny“.
  • Nový stĺpec obsahujúci názvy skupiny bol pridaný do tabuľky. Stĺpec sa zobrazuje len v prípade, ak sú zapnuté kategórie. Neovplyvňuje adresy stĺpcov vo vzorcoch alebo tabuľkách.
  • Názvy funkcií vo výpočtoch pre každú kategóriu sa teraz zobrazujú v samostatných riadkoch označení.

Keynote:

 • Odstráni sa nastavenie „Pre ukončenie prezentácie vyžadovať heslo“. Nové heslo nastavíte tak, že prejdete do menu Keynote > Nastavenia > Prezentácia a vyberiete položku „Pre ukončenie prezentácie vyžadovať heslo“. Keď sa zobrazí výzva, zadajte heslo a kliknite na položku Nastaviť heslo. Heslo sa bude vzťahovať na všetky prezentácie prehrávané na danom počítači.
 • Snímky odsadené o viac než šesť úrovní sa posunú na šiestu úroveň.
 • Odstránia sa odkazy na iné súbory Keynote.
 • Z kontajnerov objektov sa odstráni otočenie.
 • Prechody, ktoré nie sú dostupné v aplikácii Keynote pre Mac, sa skonvertujú na prechod Prelínanie. 
 • Prechod Krúženie sa premenuje na Otočenie objektu.
 • Konvergentné zostavy sa skonvertujú na Prelínanie.
 • Z predlôh a legiend grafov sa odstránia zostavy.
 • Dynamické zostavy sa skonvertujú na galérie obrázkov.

Zmeny, ku ktorým dôjde pri exporte do formátu iWork '09

Všetky aplikácie:

 • Zakrivené a kontaktné tiene sa skonvertujú na bežné tiene.
 • Odstránia sa komentáre k objektom.
 • Ukotvené objekty sa skonvertujú na plávajúce alebo vložené objekty.
 • Vzorce, ktoré nie sú dostupné vo formáte iWork '09, sa odstránia. Exportujú sa posledné vypočítané hodnoty.
 • Interaktívne grafy sa skonvertujú na obyčajné grafy.
 • Bublinové grafy sa skonvertujú na bodové grafy.
 • Prstencové grafy sa skonvertujú na výsečové grafy.
 • Kresby sa skonvertujú na skupiny čiar a tvarov.
 • Odstránia sa galérie obrázkov. Z každej galérie sa vyexportuje jeden obrázok.
 • Tabuľky so zápisom sprava doľava (napríklad v arabčine alebo hebrejčine) nie sú podporované.
 • Zvislý text (napríklad v čínštine, japončine alebo kórejčine) nie je vo formáte iWork '09 úplne podporovaný.
 • Z komentárov usporiadaných do vlákien sa odstránia odpovede.
 • Zaoblené rohy grafov sa skonvertujú na hranaté rohy. 
 • Rovnice vytvorené v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote sa pri exporte do formátu iWork '09 skonvertujú na obrázky.
 • Prechodové textové výplne sa skonvertujú na jednoliate farby.
 • Textové výplne obrázka sa skonvertujú na jednoliate farby.
 • Nekompaktné obrysy textu sa skonvertujú na kompaktné obrysy.

Pages:

 • Obsah sa skonvertuje na obyčajný text. Vo formáte Pages '09 sa neaktualizuje automaticky.
 • Text so zápisom sprava doľava (napríklad v arabčine alebo hebrejčine) nie je vo formáte iWork '09 úplne podporovaný.
 • Odstránia sa anotácie.
 • Odstránia sa pozadia strán.
 • Odstránia sa odkazy na stránky.

Numbers:

 • Ak dokument obsahuje v jednom stĺpci filtre „ALEBO“ a v ostatných stĺpcoch filtre „A“, exportujú sa všetky pravidlá filtrov. Filtre „A“ sa skonvertujú na filtre „ALEBO“.
 • Odstráni sa podmienené zvýraznenie a filtre založené na dobe trvania.
 • Hárky so zápisom sprava doľava (napríklad v arabčine alebo hebrejčine) nie sú podporované.
 • Kategórie tabuľky
  • Kategórie zoskupené podľa dňa týždňa sa zmenili na zoskupené podľa jedinečných hodnôt.
  • Odkazy tabuliek na zhrnutia boli nahradené poslednými vypočítanými hodnotami.
  • Tabuľky, ktoré odkazujú na rozsah zahŕňajúci bunky vo viacerých skupinách, využívajú posledné vypočítané hodnoty namiesto odkazov.
  • Vzorce, ktoré odkazujú na rozsah zahŕňajúci bunky vo viacerých skupinách, boli nahradené poslednými vypočítanými hodnotami.
  • Vzorce, ktoré odkazujú na zhrnutia, boli nahradené poslednými vypočítanými hodnotami.
 • Vložené objekty sa presunú do tabuliek.
 • Odstránia sa odkazy na tabuľky.

Keynote:

 • Prechody, efekty začiatku a efekty konca, ktoré vo formáte Keynote '09 nie sú k dispozícii, sa skonvertujú na Prelínanie. 
 • Prechod Otočenie objektu sa premenuje na Krúženie.
 • Odstránia sa zostavy s dôrazom.
 • Odstránia sa komentáre v bunkách tabuliek.
 • Vložené objekty nie sú podporované a budú odstránené.
Dátum zverejnenia: