Z reproduktora iPhonu, iPadu alebo iPodu touch nevychádza žiadny zvuk alebo je zvuk skreslený

Prečítajte si, čo robiť, ak hlas osoby nepočuť zreteľne, ak počuť praskanie alebo statickú elektrinu, prípadne ak sa vyskytujú problémy.

Postupujte takto

  1. Ak je zariadenie vybavené prepínačom zvonenia/stíšenia, posuňte prepínač dopredu (smerom k displeju zariadenia) tak, aby nebolo vidieť oranžovú časť. Ak používate iPad, môžete tiež potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu otvoriť ovládacie centrum a uistiť sa, že je Tichý režim vypnutý. 
    Prepínač zvonenia/stíšenia na iPhone
  2. Otvorte Nastavenia > Môj čas > Nerušiť a uistite sa, že funkcia Nerušiť je vypnutá.

Kontaktovanie podpory spoločnosti Apple

Ak ste skontrolovali nastavenia zvuku a zariadenie má aj naďalej problémy so zvukom, kontaktujte podporu spoločnosti Apple a informujte sa o možnostiach servisu.

Ak chcete vyskúšať viac krokov sami

Tu je niekoľko ďalších krokov, ktoré môžete vyskúšať sami, ak budete chcieť. Aj po vykonaní týchto krokov môže byť potrebné kontaktovať podporu spoločnosti Apple a informovať sa o možnostiach servisu.

  1. Odstráňte zo zariadenia všetky chrániče obrazovky, fólie a puzdrá. 
  2. Skontrolujte, či otvor reproduktora nie je zablokovaný alebo znečistený. Len v prípade iPhonu: Uistite sa, že prijímač nie je blokovaný ani špinavý. 
  3. Ak je to potrebné, vyčistite otvor reproduktora alebo prijímača malou kefkou s mäkkými štetinami. Kefka musí byť čistá a suchá.
  4. Prejdite na Nastavenia > Zvuky (alebo Nastavenia > Zvuky a haptika) a niekoľkokrát potiahnite posuvník Zvonenie a upozornenia tam a späť. Ak nepočuť žiadny zvuk alebo ak je tlačidlo reproduktora na posuvníku Zvonenie a upozornenia neaktívne, bude pravdepodobne potrebné vykonať servis reproduktora.
  5. Ak počuť zvuk, skúste z iPhonu uskutočniť hovor a zapnite režim reproduktora. Na iPade alebo iPode touch uskutočnite hovor FaceTime. Ak zvuk stále nepočuť alebo ak počuť statickú elektrinu či praskanie, môže byť príčinou problému sieť alebo príjem. Skúste zavolať znova neskôr alebo z iného miesta.

Služba FaceTime nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Dátum zverejnenia: