Ak diaľkový ovládač Apple TV nefunguje

Ak diaľkový ovládač nefunguje podľa očakávaní, prečítajte si, čo robiť.

Najskôr vyskúšajte tieto kroky

  1. Zistite, ktorý ovládač Apple TV máte. Ak máte ovládač Siri Remote alebo Apple TV Remote, nabíjajte ho 30 minút pomocou USB kábla s konektorom Lightning a nástennej nabíjačky USB. Ak máte ovládač Apple Remote, vymeňte batériu
  2. Zostaňte v dosahu Apple TV a presuňte všetko, čo sa nachádza medzi diaľkovým ovládačom a prednou stranou Apple TV, televízora, prijímača a sound baru. 
  3. Odpojte Apple TV od nástennej elektrickej zásuvky. Počkajte aspoň šesť sekúnd a potom ju znova zapojte.

Ak diaľkový ovládač stále nefunguje podľa očakávania, postupujte podľa krokov pre daný typ diaľkového ovládača. Po každom kroku skontrolujte, či ešte stále potrebujete pomoc.

 


     

Siri Remote alebo Apple TV Remote*

  1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Menu alebo Apple TV App/Domov  a zistite, či Apple TV spí.
  2. Skúste diaľkový ovládač znova spárovať. Namierte diaľkový ovládač na Apple TV zo vzdialenosti 8 cm. Potom stlačte a päť sekúnd podržte tlačidlá Menu a Zvýšiť hlasitosť na diaľkovom ovládači. Ak sa zobrazí výzva, položte diaľkový ovládač na Apple TV, aby sa dokončilo párovanie.
  3. Ak diaľkový ovládač neposúva zobrazenie podľa očakávania, je možné, že máte zapnuté funkcie prístupnosti. Prejdite do časti Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť a skontrolujte nastavenia. 
  4. Ak máte ovládač Apple Remote (hliníkový alebo biely), skúste ho použiť namiesto ovládača Siri Remote. Ak už máte Apple TV nastavenú, môžete na jej ovládanie použiť aj ovládač Apple TV Remote v ovládacom centre pre systém iOS alebo iPadOS.

Ak naďalej potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

 

     Apple Remote (hliníkový a biely)

Apple Remote (hliníkový alebo biely)

  1. Odpojte ovládač Apple Remote od Apple TV. Na ovládači Apple Remote podržte tlačidlá Menu a Doľava stlačené šesť sekúnd. Potom v Apple TV pohľadajte ikonu  nad ikonou diaľkového ovládača.
  2. Pripojte ovládač Apple Remote k Apple TV. Na ovládači Apple Remote podržte tlačidlá Menu a Doprava stlačené šesť sekúnd. Potom v Apple TV pohľadajte ikonu  nad ikonou diaľkového ovládača.
  3. Odpojte Apple TV od nástennej elektrickej zásuvky. Počkajte aspoň šesť sekúnd a potom ju znova zapojte.

Ak naďalej potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Získanie ďalšej pomoci

*Apple TV 4K a Apple TV HD sa všade dodávajú s rovnakým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa tento ovládač označuje ako Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri sa dá ovládať obomi ovládačmi, pokiaľ sú na Apple TV 4K alebo Apple TV HD nastavené jazyk a krajina alebo oblasť, ktoré podporujú Siri.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: