Ak ovládač Siri Remote alebo Apple TV Remote nefunguje

Ak diaľkový ovládač nefunguje podľa očakávaní, prečítajte si, čo robiť.

Najskôr vyskúšajte tieto kroky

  1. Nabíjajte diaľkový ovládač 30 minút pomocou kábla USB s konektorom USB-C alebo kábla USB s konektorom Lightning a nástennej nabíjačky USB.
  2. Odpojte Apple TV od nástennej elektrickej zásuvky. Počkajte aspoň šesť sekúnd a potom ju znova zapojte.

Ak tlačidlá hlasitosti na diaľkovom ovládači Apple TV prestanú fungovať, prečítajte si, čo robiť.

Reštartujte diaľkový ovládač

Ak diaľkový ovládač stále nefunguje podľa očakávania, skúste ho reštartovať.

  1. Stlačte a podržte tlačidlo TV/Ovládacie centrum  a tlačidlo na zníženie hlasitosti  zároveň. Podržte tlačidlá stlačené asi 5 sekúnd alebo dovtedy, kým indikátor stavu na Apple TV nezhasne a znova sa nerozsvieti.  
  2. Uvoľnite tlačidlá. Potom počkajte 5 až 10 sekúnd, kým sa na obrazovke televízora nezobrazí hlásenie Spojenie stratené.
  3. Počkajte, až kým sa ovládač nereštartuje. Keď sa zobrazí hlásenie Pripojené, môžete diaľkový ovládač používať.

Spárujte diaľkový ovládač

Ak diaľkový ovládač stále nefunguje podľa očakávania, skúste ho s Apple TV znova spárovať. 

  1. Namierte diaľkový ovládač na Apple TV. Uistite sa, že diaľkový ovládač je od Apple TV vzdialený približne osem centimetrov. 
  2. Stlačte tlačidlo Späť  (alebo Menu) a súčasne tlačidlo Zvýšiť hlasitosť  a držte ich stlačené päť sekúnd.
  3. Ak sa zobrazí výzva, položte diaľkový ovládač na Apple TV, aby sa dokončilo párovanie.

Ak sa vám diaľkový ovládač nepodarí spárovať, uistite sa, že ste si Apple TV aktualizovali na najnovšiu verziu systému tvOS. Pomocou funkcie Apple TV Remote na iPhone alebo iPade môžete prechádzať nastavenia Apple TV a skontrolovať, ktorú verziu systému tvOS používate. 

Ak naďalej potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

   

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: