Nastavenie funkcie Apple TV Remote na iPhone alebo iPade

Apple TV alebo inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay môžete ovládať pomocou funkcie Apple TV Remote v ovládacom centre iPhonu alebo iPadu.

Nastavenie funkcie Apple TV Remote v ovládacom centre

Pridanie funkcie Apple TV Remote do ovládacieho centra

Ak funkciu Apple TV Remote nemožno nastaviť

Nastavenie funkcie Apple TV Remote v ovládacom centre

 1. Otvorte ovládacie centrum:

  • Na iPhone X či novšom alebo na iPade: Potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky.

  • Na iPhone 8 či staršom alebo na zariadení so systémom iOS 11 či starším: Potiahnite nahor z dolného okraja obrazovky.

 2. Klepnite na tlačidlo Apple TV Remotetlačidlo Apple TV Remote. Ak sa tlačidlo Apple TV Remote nezobrazuje, pridajte funkciu Apple TV Remote do ovládacieho centra.

  Tlačidlo Apple TV Remote zobrazené v dolnej časti ovládacieho centra na iPhone
 3. V zozname klepnite na svoje zariadenie Apple TV alebo inteligentný televízor.

 4. Po zobrazení výzvy zadajte na iPhone alebo iPade podľa pokynov na obrazovke štvorciferný kód. Ak máte Apple TV (3. generácia), zadajte na Apple TV štvorciferný kód pomocou diaľkového ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote.

  Obrazovka Zadajte kód zobrazená cez obrazovku funkcie Apple TV Remote na iPhone

Pri používaní funkcie Apple TV Remote v ovládacom centre môžete pomocou tlačidiel zvýšenia a zníženia hlasitosti na iPhone alebo iPade ovládať hlasitosť na zariadení Apple TV, ak na ňom máte nastavený HomePod, sound bar alebo iné reproduktory kompatibilné s technológiou AirPlay. Ak na zariadení Apple TV nemáte nastavený HomePod, sound bar ani iné reproduktory kompatibilné s technológiou AirPlay, použite tlačidlá hlasitosti na diaľkovom ovládači dodanom s televízorom.

Pridanie funkcie Apple TV Remote do ovládacieho centra

 1. Na iPhone alebo iPade prejdite na Nastavenia.

 2. Vyberte Ovládacie centrum.

 3. Klepnite na tlačidlo Pridaťtlačidlo Pridať vedľa Apple TV Remote.

  Tlačidlo Pridať vedľa Apple TV Remote zvýraznené v časti Ďalšie ovládacie prvky

Ak chcete funkciu Apple TV Remote používať s inteligentným televízorom kompatibilným s technológiou AirPlay, pridajte si inteligentný televízor do apky Domácnosť a priraďte ho k miestnosti.

Funkcia Apple TV Remote v ovládacom centre funguje iba s Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV (3. generácia) a inteligentnými televízormi kompatibilnými s technológiou AirPlay.

Ak funkciu Apple TV Remote nemožno nastaviť

Skúste vykonať tieto kroky. Po každom kroku skontrolujte, či ešte stále potrebujete pomoc.

 1. Skontrolujte, či máte iPhone alebo iPad pripojený k tej istej Wi-Fi sieti ako Apple TV alebo inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay. Na zariadení so systémom iOS alebo iPadOS prejdite na Nastavenia > Wi-Fi. Na Apple TV prejdite na Nastavenia > Sieť.

 2. Uistite sa, že máte iPhone alebo iPad aktualizovaný na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS a že zariadenie Apple TV je aktualizované na najnovšiu verziu systému tvOS.

 3. Reštartujte Apple TV alebo inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay. Skúste reštartovať aj iPhone alebo iPad.

 4. Ak funkciu Apple TV Remote stále nemôžete nastaviť, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: