Chýbajúce informácie po obnovení zariadenia iOS s použitím iCloud Zálohy

Všimli ste si po obnovení iPhonu, iPadu alebo iPodu touch s použitím iCloud Zálohy, že niektoré informácie chýbajú? Prečítajte si viac. 

Čo môžete skontrolovať

  • Uistite sa, že ste zariadenie so systémom iOS obnovili z iCloud Zálohy správnym spôsobom. Prihlásenie do iCloudu nie je to isté ako obnovenie z iCloud Zálohy. Prečítajte si, ako obnoviť informácie z iCloud Zálohy
  • Uistite sa, že iCloud Záloha obsahuje druh informácií, ktoré vám chýbajú. Ak iPad obnovíte zo zálohy iPhonu alebo naopak, niektoré dáta sa neobnovia.
  • Ak aplikácia počas procesu obnovovania požiada o heslo k vášmu účtu Apple ID, zadajte ho. Niektoré aplikácie, napríklad iTunes, vaše heslo potrebujú, aby mohli obnoviť obsah, ktorý ste v nich zakúpili. Ak ste zakúpili obsah prostredníctvom viacerých účtov Apple ID, zadajte po zobrazení výzev heslo ku každému účtu Apple ID.
  • Ak dokončenie procesu obnovovania trvá dlho alebo ak sa zobrazí chybová správa, prečítajte si, ako postupovať.
  • Môžete tiež skontrolovať, či máte zálohy iTunes, ktoré by mohli obsahovať chýbajúce dáta.
  • Niekedy sa proces obnovovania môže javiť ako dokončený, ale zariadenie ešte stále na pozadí sťahuje informácie. Ak to chcete overiť, klepnite na položku Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > iCloud Záloha. V prípade systému iOS 10.2 alebo staršieho klepnite na položky Nastavenia > iCloud > Záloha. Ak sa zariadenie ešte stále obnovuje, zobrazí sa správa: „Tento [zariadenie] sa momentálne obnovuje a po dokončení bude automaticky zálohovaný.“

Potrebujete ďalšie informácie? Čítajte ďalej a zistite, čo je súčasťou iCloud Zálohy.

Aplikácie, hudba, filmy a TV seriály

Obsah, ktorý kúpite v iTunes, v App Store alebo v iBooks, je uložený v iCloude. iCloud Záloha však obsahuje len informácie o tomto obsahu, a nie obsah ako taký. Po obnovení z iCloud Zálohy sa zakúpený obsah automaticky znova stiahne z iTunes Store, App Store alebo iBooks Store. Dostupnosť možnosti opätovného sťahovania obsahu z iTunes sa líši podľa krajiny alebo oblasti. Predtým zakúpený obsah nemusí byť k dispozícii, ak bol refundovaný alebo ak už nie je v ponuke daného obchodu. Niektoré filmy zakúpené v minulosti nemusia byť k dispozícii na opätovné stiahnutie z iTunes.

V prípade niektorých aplikácií od iných výrobcov môže byť nutné znova stiahnuť príslušné dáta od poskytovateľa aplikácie.

Ak používate službu iTunes Match (v závislosti od dostupnosti), môžete pomocou nej stiahnuť do zariadenia predtým priradené alebo nahrané skladby, albumy alebo playlisty. Ak chcete obnoviť obsah, ktorý ste si nekúpili v iTunes Store alebo ktorý nie je dostupný prostredníctvom služby iTunes Match, synchronizujte zariadenie pomocou iTunes v počítači s požadovaným obsahom.

Ak chcete obnoviť obsah, ktorý bol zakúpený pomocou iného účtu Apple ID, prihláste sa pomocou účtu Apple ID priradeného k danému nákupu.

Fotky

Keď používate iCloud Fotoknižnicu, vaše fotky a videá sa automaticky odosielajú do iCloudu. Nezahŕňajú sa do zálohy vytváranej cez noc. Keď zariadenie obnovíte z iCloud Zálohy, neodpájajte ho od Wi-Fi siete, aby sa fotky a videá mohli začať sťahovať.

Ak ste iCloud Fotoknižnicu nezapli, iCloud Záloha môže obsahovať fotky a videá vo vašej Knižnici fotiek alebo v albume Fotoaparát. Neviete iste, či ste pri zálohovaní zapli iCloud Fotoknižnicu? Po obnovení zariadenia skontrolujte položku Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky. Ak je iCloud Fotoknižnica zapnutá, uložili sa fotky do iCloud Fotoknižnice.

Ak fotky a videá boli súčasťou zálohy, budú sa do zariadenia so systémom iOS sťahovať na pozadí pri obnovovaní. Nechajte zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti, až kým sa proces nedokončí. Čas potrebný na obnovenie závisí od veľkosti zálohy a rýchlosti Wi-Fi siete.

Prečítajte si ďalšie informácie o albume Môj Fotostream, obsahu iCloud Zálohypostupe pri synchronizovaní fotiek z počítača.

iCloud Drive

Ak používate iCloud Drive, dokumenty už máte uložené v iCloude, takže nie sú súčasťou iCloud Zálohy. Ak chcete svoje súbory iWork uložiť manuálne, môžete ich uložiť do Macu alebo PC.

Ak dokumenty iWork nemôžete po obnovení zariadenia nájsť, prejdite na lokalitu iCloud.com a skontrolujte obsah aplikácie iCloud Drive.

Dáta kalendárov a kontaktov

Pri obnovovaní dát kalendárov a kontaktov z iCloud Zálohy sa najskôr obnovia vaše nastavenia a staré dáta. iCloud potom do zariadenia odošle aktualizované dáta kalendárov a kontaktov, pričom prepíše staré dáta. Táto aktualizácia prebieha automaticky a zvyčajne sa dokončí skôr, než si všimnete staré dáta.

Dáta aplikácií Mail a Poznámky

Keďže už dáta aplikácie Mail máte uložené v iCloude, nie sú súčasťou iCloud Zálohy. iCloud Záloha obsahuje nastavenia e-mailového účtu iCloudu a všetkých ďalších e-mailových účtov v zariadení. Keď obnovíte dáta z iCloud Zálohy, iCloud a ostatní poskytovatelia e-mailových služieb nahradia vaše dostupné e-mailové správy. Môžete tak pokračovať tam, kde ste skončili.

Ak ste zariadenie nastavili na uchovávanie dát aplikácie Poznámky v iCloude, po dokončení procesu obnovenia odošle iCloud poznámky do zariadenia. Ak chcete zobraziť možnosti ukladania dát aplikácie Poznámky v systéme iOS 10.3 alebo novšom, klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > iCloud. V starších verziách systému iOS klepnite na položky Nastavenia > iCloud.

Do iCloudu sa nezálohujú dáta aplikácie Poznámky uložené službou iného poskytovateľa (napríklad Microsoft Exchange). Informácie o postupe pri získaní týchto dát získate od poskytovateľa danej služby.

Dáta aplikácií Správy a Nahrávky

Vaše dáta aplikácií Správy a Nahrávky sú súčasťou iCloud Zálohy. Prílohy správ aplikácie Správy sa pri obnovovaní sťahujú na pozadí. Nechajte zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti, až kým sa proces nedokončí. Čas potrebný na obnovenie závisí od veľkosti zálohy a rýchlosti Wi-Fi siete.

Niekedy sa pri obnovovaní zariadenia zo zálohy zariadenia iného typu dáta aplikácií Správy a Nahrávky neobnovia. Ak napríklad na obnovenie iPhonu použijete zálohu iPadu, nemusia sa dáta aplikácií Správy a Nahrávky v iPhone zobraziť.

Ak informácie chýbajú aj po obnovení, môžete skúsiť obnovenie z inej zálohy iCloudu alebo iTunes. Pred pokusom o obnovenie z iCloud Zálohy si vždy zálohujte aktuálne údaje v iTunes.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: