Chýbajúce informácie po obnovení iPhonu, iPadu alebo iPodu touch s použitím iCloud Zálohy

Všimli ste si po obnovení iPhonu, iPadu alebo iPodu touch s použitím iCloud Zálohy, že niektoré informácie chýbajú? Ďalšie informácie. 

Čo môžete skontrolovať

Potrebujete ďalšie informácie? Čítajte ďalej a zistite, čo je súčasťou iCloud Zálohy.

Aplikácie, hudba, filmy a TV seriály

iCloud Záloha obsahuje informácie o histórii nákupov z aplikácie Apple Music, aplikácie Apple TV, aplikácie Apple Books, aplikácie Apple Podcasts a obchodu App Store. Po obnovení z iCloud Zálohy sa zakúpené médiá automaticky stiahnu zo služieb Apple znova. Dostupnosť opätovného sťahovania sa v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líši. Predtým zakúpený obsah nemusí byť k dispozícii, ak bol refundovaný alebo ak už nie je v ponuke daného obchodu. Niektoré filmy zakúpené v minulosti nemusia byť k dispozícii na opätovné stiahnutie z aplikácie Apple TV.

V prípade niektorých aplikácií od iných výrobcov môže byť nutné znova stiahnuť príslušné dáta od poskytovateľa aplikácie.

Ak ste na stiahnutie predtým priradených alebo nahraných skladieb, albumov alebo playlistov do zariadenia použili službu iTunes Match, synchronizujte si zariadenie s počítačom, v ktorom sa nachádza príslušný obsah, aby sa obnovili médiá, ktoré ste nezakúpili v obchode iTunes Store alebo ktoré nie sú k dispozícii prostredníctvom služby iTunes Match.

Ak chcete obnoviť obsah, ktorý bol zakúpený pomocou iného účtu Apple ID, prihláste sa pomocou účtu Apple ID priradeného k danému nákupu.

Fotky

Keď používate iCloud Fotky, vaše fotky a videá sa automaticky nahrávajú do iCloudu. Nezahŕňajú sa do zálohy vytváranej cez noc. Keď zariadenie obnovíte z iCloud Zálohy, neodpájajte ho od Wi-Fi siete, aby sa fotky a videá mohli začať sťahovať.

Ak ste iCloud Fotky nezapli, iCloud Záloha môže obsahovať fotky a videá vo vašej aplikácii Fotky alebo v albume Fotoaparát. Neviete iste, či ste pri zálohovaní zapli iCloud Fotky? Po obnovení zariadenia skontrolujte položku Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky. Ak je zapnutá služba iCloud Fotky, boli fotky uložené v nej.

Ak fotky a videá boli súčasťou zálohy, budú sa do zariadenia so systémom iOS sťahovať na pozadí pri obnovovaní. Nechajte zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti, až kým sa proces nedokončí. Čas potrebný na obnovenie závisí od veľkosti zálohy a rýchlosti Wi-Fi siete.

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, čo je súčasťou iCloud Zálohy, a o postupe pri synchronizovaní fotiek z počítača.

iCloud Drive

Ak používate iCloud Drive, vaše dokumenty nie sú súčasťou iCloud Zálohy. Naďalej sa aktualizujú a sú k dispozícii vo všetkých vašich zariadeniach, pretože sú umiestnené v iCloude. Ak chcete svoje súbory iWork uložiť manuálne, môžete ich uložiť do Macu alebo PC.

Ak dokumenty iWork nemôžete po obnovení zariadenia nájsť, prejdite na lokalitu iCloud.com a skontrolujte obsah aplikácie iCloud Drive.

Dáta kalendárov a kontaktov

Pri obnovovaní dát kalendárov a kontaktov z iCloud Zálohy sa najskôr obnovia vaše nastavenia a staré dáta. iCloud potom do zariadenia odošle aktualizované dáta kalendárov a kontaktov, pričom prepíše staré dáta. Táto aktualizácia prebieha automaticky a zvyčajne sa dokončí skôr, než si všimnete staré dáta.

Dáta aplikácií Mail a Poznámky

Keďže už dáta aplikácie Mail máte uložené v iCloude, nie sú súčasťou iCloud Zálohy. iCloud Záloha obsahuje nastavenia e-mailového účtu iCloudu a všetkých ďalších e-mailových účtov v zariadení. Po obnovení z iCloud Zálohy služba iCloud a ďalší poskytovatelia e-mailových služieb, ktoré využívate, nahradia vaše dostupné e-mailové správy, aby ste mohli pokračovať tam, kde ste skončili.

Ak ste zariadenie nastavili na uchovávanie dát aplikácie Poznámky v iCloude, po dokončení procesu obnovenia odošle iCloud poznámky do zariadenia. Ak chcete zobraziť možnosti ukladania dát aplikácie Poznámky v systéme iOS 10.3 alebo novšom, klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > iCloud.

Do iCloudu sa nezálohujú dáta aplikácie Poznámky uložené službou iného poskytovateľa (napríklad Microsoft Exchange). Informácie o postupe pri získaní týchto dát získate od poskytovateľa danej služby.

Dáta aplikácií Správy a Nahrávky

Ak používate služby Správy v iCloude a Nahrávky v iCloude*, budú sa vaše textové správy a hlasové nahrávky automaticky nahrávať do iCloudu. Nezahŕňajú sa do zálohy. Keď zariadenie obnovíte z iCloud Zálohy, neodpájajte ho od Wi-Fi siete, aby sa textové správy a hlasové nahrávky mohli začať sťahovať.

Keď službu Správy v iCloude vypnete, textové správy a prílohy sa už nebudú nahrávať automaticky, ale uložia sa do nasledujúcej iCloud Zálohy a pri obnovení sa budú sťahovať na pozadí. Nechajte zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti, až kým sa proces nedokončí. Čas potrebný na obnovenie závisí od veľkosti zálohy a rýchlosti Wi-Fi siete.

Niekedy sa pri obnovovaní zariadenia zo zálohy zariadenia iného typu dáta aplikácií Správy a Nahrávky neobnovia. Ak napríklad na obnovenie iPhonu použijete zálohu iPadu, nemusia sa dáta aplikácií Správy a Nahrávky v iPhone zobraziť.

Ak informácie chýbajú aj po obnovení, môžete skúsiť obnovenie z inej zálohy v iCloudu alebo v počítači. Pred pokusom o obnovenie z iCloud Zálohy si vždy zálohujte aktuálne dáta v počítači.

*Ak používate systém iOS 11 alebo starší, prípadne macOS High Sierra alebo starší, nahrávky sú súčasťou iCloud Zálohy, nie iCloudu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: