Referenčné kódy Diagnostiky Apple

Prečítajte si viac o referenčných kódoch zobrazených vo výsledkoch testu Diagnostiky Apple.

Keď otestujete Mac pomocou Diagnostiky Apple, výsledky testu obsahujú jeden alebo viaceré referenčné kódy. Ak pomocou týchto informácií nemôžete problém vyriešiť, kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite Mac k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a požiadajte o servis alebo podporu. Poskytnite kód z testu.
 

Kód Definícia Ďalšie informácie
ADP000 Nenašli sa žiadne problémy Nenašli sa žiadne problémy.
ALS001 Je možné, že ide o problém so senzorom okolitého osvetlenia. Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.
BMT001
BMT003
BMT004
BMT005
Je možné, že ide o problém so senzorom Touch ID. Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.
CNW001
CNW003
CNW004
CNW005
CNW006
Je možné, že ide o problém s Wi‑Fi hardvérom.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

CNW007
CNW008
Nenašli sa žiadne Wi-Fi siete: Buď nie ste v dosahu žiadnej Wi-Fi siete, alebo je možné, že ide o problém s Wi-Fi hardvérom. Zopakujte test v dosahu Wi-Fi siete.

Ak sa tento kód vyskytne znova, môže byť potrebné vykonať ďalšie kroky riešenia problémov. Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.
DFR001 Je možné, že ide o problém s Touch Barom. Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.
NDC001
NDC003
NDC004
NDC005
NDC006
Je možné, že ide o problém s kamerou.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

NDD001

Je možné, že ide o problém s USB hardvérom. Odpojte všetky externé zariadenia okrem klávesnice, myši a ethernetového adaptéra (ak existuje). Zopakujte test.

Ak sa tento kód vyskytne znova, môže byť potrebné vykonať ďalšie kroky riešenia problémov. Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.
NDK001
NDK003
NDK004
Je možné, že ide o problém s klávesnicou.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

NDL001

Je možné, že ide o problém s Bluetooth hardvérom.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

NDR001
NDR003
NDR004
NDR005
NDR006
Je možné, že ide o problém s trackpadom.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

NDT001
NDT002
NDT003
NDT004
NDT005
NDT006
Je možné, že ide o problém s Thunderbolt hardvérom. Odpojte externé Thunderbolt zariadenia a zopakujte test.

Ak sa tento kód vyskytne znova, môže byť potrebné vykonať ďalšie kroky riešenia problémov. Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

NNN001

Nebolo zdetegované sériové číslo. 

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

PFM001
PFM002
PFM003
PFM004
PFM005
PFM006
PFM007
Je možné, že ide o problém s radičom správy systému (SMC).

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

PFR001

Je možné, že ide o problém s firmvérom počítača.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

PPF001
PPF003
PPF004
Je možné, že ide o problém s ventilátorom.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

PPM001

Je možné, že ide o problém s pamäťovým modulom.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

PPM002
PPM003
PPM004
PPM005
PPM006
PPM007
PPM008
PPM009
PPM010
PPM011
PPM012
PPM013
PPM014
PPM015
Je možné, že ide o problém so vstavanou pamäťou.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

PPP001
PPP002
PPP003
Je možné, že ide o problém s napájacím adaptérom. Odpojte napájací adaptér od počítača a zásuvky a potom ho znovu pripojte. Zopakujte test.

Ak sa tento kód vyskytne znova, môže byť potrebné vykonať ďalšie kroky riešenia problémov. Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

PPP007

Napájací adaptér nebol testovaný. Je možné, že ide o problém s napájacím adaptérom, prípadne adaptér nie je pripojený k počítaču alebo zásuvke. Skontrolujte pripojenia a zopakujte test.

Ak sa tento kód vyskytne znova, kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

PPR001

Je možné, že ide o problém s procesorom

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

PPT001

Batéria sa nenašla.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

PPT002
PPT003
Batériu bude čoskoro potrebné vymeniť. Funguje normálne, ale má nižšiu nabíjaciu kapacitu, než keď bola nová. 

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

PPT004 Batéria vyžaduje servis. Batéria nefunguje normálne, aj keď ste si nemuseli všimnúť zmenu jej správania alebo nabíjacej kapacity. Batériu môžete naďalej používať bez rizika poškodenia počítača, aj keď ešte nebude skontrolovaná. Ak používate Mac s procesorom Intel, tento výsledok môžete potvrdiť pomocou Diagnostiky Apple cez internet: vyberte v menu Apple  položku Vypnúť. Potom znova zapnite Mac a okamžite stlačte klávesovú skratku Option + D a podržte ju stlačenú, kým sa nespustí Diagnostika Apple.

Ak sa tento kód vyskytne znova alebo používate Mac s procesorom Apple, kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.
PPT005 Batéria je nesprávne nainštalovaná. Vypnite počítač a nepoužívajte ho. Počítač vyžaduje servis.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

PPT006 Batéria vyžaduje servis. Batéria nefunguje normálne, aj keď ste si nemuseli všimnúť zmenu jej správania alebo nabíjacej kapacity. Batériu môžete naďalej používať bez rizika poškodenia počítača, aj keď ešte nebude skontrolovaná.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

PPT007

Batériu je potrebné vymeniť. Batéria funguje normálne, má však podstatne nižšiu nabíjaciu kapacitu oproti tomu, keď bola nová. Batériu môžete naďalej používať bez rizika poškodenia počítača, až kým ju nevymeníte.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

VDC001
VDC003
VDC004
VDC005
VDC006
VDC007
Je možné, že ide o problém s čítačkou SD kariet.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

VDH002
VDH004
Je možné, že ide o problém s úložným zariadením. 

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

VDH005 Nie je možné spustiť Obnovu macOS.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

VFD001 
VFD002 
VFD003 
VFD004 
VFD005 
VFD007

 

Je možné, že ide o problém s displejom.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

VFD006

Je možné, že ide o problém s grafickým procesorom.

Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.

VFF001
VFF002
VFF003

Je možné, že ide o problém s audiohardvérom. Kontaktujte spoločnosť Apple alebo vezmite počítač k autorizovanému poskytovateľovi servisu produktov Apple alebo do obchodu Apple Store a zistite, ktoré služby a možnosti podpory sú k dispozícii.
Dátum zverejnenia: