Ak sa iCloud alebo záložky v prehliadači Safari nesynchronizujú

Zistite, ako postupovať v prípade problémov s používaním záložiek alebo zoznamu Na prečítanie služby iCloud. Tento článok vám môže pomôcť napríklad v prípade, ak potrebujete získať prístup k záložke, ktorú ste omylom vymazali, alebo ak vykonáte zmeny vo webovom prehliadači, no tie sa neaktualizujú na vašich ostatných zariadeniach.

Skôr než začnete

 • Prejdite na stránku stavu služieb a skontrolujte, či sa nevyskytli problémy ovplyvňujúce záložky služby iCloud, pretože problém nemusí spôsobovať vaše zariadenie.
 • Uistite sa, že dátum a čas nastavený na zariadení so systémom iOS alebo na Macu je správny. Problémy spôsobené nesprávnym nastavením dátumu a času možno jednoducho vyriešiť zadaním správnych informácií.
 • Môžete si vytvárať kópie záložiek, aby ste mali istotu, že neprídete o dôležité informácie. 
 • Ak sa záložky nezobrazujú vo všetkých vašich zariadeniach v rovnakom poradí, skontrolujte, koľko záložiek priečinok obsahuje. Ak priečinok obsahuje viac než 500 záložiek, ich poradie nemusí byť vo všetkých zariadeniach rovnaké.

Ak potrebujete získať prístup k záložke, ktorú ste vymazali v uplynulých 30 dňoch, môžete ju obnoviť na stránke iCloud.com. Kliknite na položku Nastavenia a v časti Rozšírené kliknite na položku Obnoviť záložky.

Prečítajte si ďalšie informácie, ak potrebujete pomoc s používaním tabov služby iCloud.

iPhone, iPad, iPod touch

Po vykonaní každého kroku skontrolujte, či problém pretrváva.

Zapnite záložky a aktualizujte zariadenie

Skontrolujte pripojenie na internet

 1. Otvorte prehliadač Safari a prejdite na stránku www.apple.com/sk. Ak sa nemôžete pripojiť na internet, záložky a zoznam Na prečítanie* služby iCloud sa v prehliadači Safari nebudú aktualizovať. Získajte pomoc s pripojením na internet.
 2. Otvorte na zariadení so systémom iOS zabezpečenú webovú stránku a overte tak, či sú prístupné porty 80 a 443. Safari vyžaduje prístup k portu 443 na synchronizáciu aktualizácií medzi službou iCloud a vašimi zariadeniami.

* Zoznam Na prečítanie je podporovaný iba na zariadeniach so systémom iOS alebo macOS.

Skontrolujte podrobnosti svojho účtu

Uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou rovnakého účtu Apple ID, aký používate na ostatných podporovaných zariadeniach. Klepnite na Nastavenia > [vaše meno].

Reštartujte Safari

Zatvorte a znova spustite Safari na zariadení so systémom iOS. Ak neviete, ako zatvoriť Safari, postupujte podľa týchto krokov.

Vypnite a znova zapnite záložky služby iCloud

 1. Klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > iCloud.
 2. Vypnite možnosť Safari. 
 3. Ak máte dáta uložené na jednom alebo viacerých počítačoch, môžete vybrať možnosť Vymazať z [zariadenie]. V opačnom prípade vyberte možnosť Ponechať na [zariadenie].
 4. Počkajte niekoľko minút a potom znova zapnite možnosť Safari.

Reštartujte zariadenie

Reštartujte zariadenie. Ak si nie ste istý, ako to urobiť, postupujte takto.

Mac

Po vykonaní každého kroku skontrolujte, či problém pretrváva.

Zapnite záložky služby iCloud a aktualizujte softvér

 • Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia. Ak používate systém macOS Catalina, kliknite na položku Apple ID. Kliknite na položku iCloud a potom vyberte položku Safari.
 • Upgradujte na najnovšiu verziu systému macOS, ktorú váš Mac podporuje.

 

Skontrolujte pripojenie na internet

 1. Zatvorte prehliadač Safari a znova ho otvorte.
 2. Pokúste sa v prehliadači Safari prejsť na stránku www.apple.com/sk. Ak sa nemôžete pripojiť na internet, záložky a zoznam Na prečítanie služby iCloud sa v prehliadači Safari nebudú aktualizovať. Získajte pomoc s pripojením na internet.
 3. Otvorte na Macu zabezpečenú webovú stránku a overte tak, či sú prístupné porty 80 a 443. Safari vyžaduje prístup k portu 443 na synchronizáciu aktualizácií medzi službou iCloud a vašimi zariadeniami.

Skontrolujte podrobnosti svojho účtu

Vyberte menu Apple () a kliknite na položku iCloud. Uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou rovnakého účtu Apple ID, aký používate na ostatných podporovaných zariadeniach.

Vypnite a znova zapnite záložky služby iCloud

 1. Ukončite Safari.
 2. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia. Ak používate systém macOS Catalina, kliknite na položku Apple ID. Kliknite na položku iCloud.
 3. Zrušte výber položky Safari.
 4. Zatvorte okno Systémové nastavenia a počkajte približne jednu minútu.
 5. Otvorte okno Systémové nastavenia a kliknite na položku iCloud.
 6. Vyberte položku Safari.
 7. Otvorte Safari.

Reštartujte počítač

Reštartujte počítač a skontrolujte, či problém pretrváva.

Microsoft Windows

Po vykonaní každého kroku skontrolujte, či problém pretrváva.

Skontrolujte systémové požiadavky

Uistite sa, že váš počítač PC a prehliadač spĺňajú systémové požiadavky služby iCloud.

Skontrolujte pripojenie na internet

 1. Pokúste sa prejsť na stránku www.apple.com/sk. Ak sa nemôžete pripojiť na internet, záložky služby iCloud sa nebudú aktualizovať. Získajte pomoc s pripojením na internet.
 2. Otvorte zabezpečenú webovú stránku a overte tak, či sú prístupné porty 80 a 443. Prehliadače Safari a Internet Explorer vyžadujú prístup k portu 443 na synchronizáciu aktualizácií medzi službou iCloud a vašimi zariadeniami.

Zatvorte a znova otvorte aplikáciu iCloud pre Windows

Ak nainštalujete prehliadač, keď je otvorená aplikácia iCloud pre Windows, môže byť potrebné túto aplikáciu ukončiť a znova otvoriť. Nový prehliadač sa potom zobrazí v zozname možností záložiek v nastaveniach aplikácie iCloud pre Windows.

Skontrolujte nastavenia

Otvorte aplikáciu iCloud pre Windows a uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou rovnakého účtu Apple ID, aký používate na ostatných podporovaných zariadeniach.

Obnovte prehliadač

Zmeny, ktoré ste naposledy vykonali vo webovom prehliadači, sa niekedy nemusia aktualizovať na vašich ostatných zariadeniach (alebo naopak). Ukončením a opätovným otvorením webového prehliadača obnovte zmeny.

Záložky v prehliadači Google Chrome sa nemusia aktualizovať tak rýchlo ako v prehliadači Internet Explorer* alebo Firefox.

* Ak v prehliadači Internet Explorer používate aplikáciu iCloud pre Windows 10 alebo novšiu, vaše záložky sa môžu zobrazovať v nesprávnom poradí.

Skontrolujte záložky v inom prehliadači

Ak záložky služby iCloud nemôžete používať v jednom prehliadači, skúste ich použiť v inom prehliadači.

Prehliadač Microsoft Edge v systéme Windows 10 nepodporuje záložky služby iCloud. Ak chcete záložky služby iCloud používať v systéme Windows 10, použite podporovaný prehliadač, ako je napríklad Google Chrome, Mozilla Firefox alebo Internet Explorer. Prečítajte si viac informácií o systémových požiadavkách služby iCloud.

Ak napríklad zvyčajne používate prehliadač Internet Explorer, skúste použiť prehliadač Firefox. Ak sa problém vyskytuje v konkrétnom prehliadači, postupujte podľa krokov pre príslušný prehliadač uvedených v tejto časti. Ak problém ovplyvňuje viaceré prehliadače, skontrolujte, či nedošlo k problémom s počítačom a sieťovými nastaveniami a pripojeniami.

Skontrolujte umiestnenie priečinka obľúbených položiek prehliadača Internet Explorer

Ak ste zmenili umiestnenie na ukladanie obľúbených položiek (záložiek) prehliadača Internet Explorer, vaše obľúbené položky sa nebudú automaticky aktualizovať na vašich ostatných zariadeniach. Pri riešení tohto problému postupujte podľa nasledujúcich krokov: 

 1. Otvorte aplikáciu iCloud pre Windows.
 2. Zrušte výber položky Záložky a kliknite na tlačidlo Použiť. 
 3. Zmeňte umiestnenie priečinka obľúbených položiek späť na predvolené umiestnenie (zvyčajne C:\Users\meno používateľa\Obľúbené položky). 
 4. Vráťte sa do aplikácie iCloud pre Windows, vyberte položku Záložky a kliknite na tlačidlo Použiť.

Prepnite prehliadač Internet Explorer 10 alebo Google Chrome do režimu aplikácie pre pracovnú plochu

Ak chcete režim aplikácie pre pracovnú plochu nastaviť v prehliadači Internet Explorer 10 ako predvolený, postupujte takto:

 1. Otvorte prehliadač Internet Explorer.
 2. Kliknite na položky Nástroje > Možnosti siete internet a potom kliknite na kartu Programy.
 3. Začiarknite políčko Vždy v programe Internet Explorer na pracovnej ploche. Kliknite na tlačidlo OK.
 4. Začiarknite políčko Otvoriť dlaždice programu Internet Explorer na pracovnej ploche. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete režim aplikácie pre pracovnú plochu nastaviť v prehliadači Google Chrome ako predvolený, postupujte takto:

 1. Otvorte prehliadač Chrome.
 2. Kliknite na položku Chrome a potom vyberte možnosť Spustiť Chrome znova na klasickej ploche. 
  Ak sa zobrazuje možnosť s názvom Spustiť Chrome znova v režime systému Windows 8, prehliadač sa už predvolene spúšťa v režime aplikácie pre pracovnú plochu.

Aktivujte rozšírenie alebo doplnok iCloud Záložky v prehliadači Google Chrome alebo Firefox

Google Chrome:

 1. Otvorte prehliadač Chrome.
 2. Kliknite na ponuku Chrome v pravom hornom rohu a potom vyberte položky Ďalšie nástroje > Rozšírenia.
 3. Začiarknite políčko Aktivovať vedľa rozšírenia iCloud Záložky.

Firefox:

 1. Otvorte prehliadač Firefox
 2. Kliknite na ponuku Firefox v pravom hornom rohu a potom vyberte položku Doplnky.
 3. Kliknite na položku Rozšírenia.
 4. Kliknite na tlačidlo Povoliť vedľa rozšírenia iCloud Záložky.

Vypnite a znova zapnite záložky služby iCloud

 1. Zatvorte prehliadač.
 2. Otvorte aplikáciu iCloud pre Windows.
 3. Zrušte začiarknutie políčka Záložky a kliknite na tlačidlo Použiť. 
 4. Počkajte niekoľko sekúnd, začiarknite políčko Záložky a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
 5. Otvorte prehliadač.

Reštartujte počítač

Po reštartovaní počítača skontrolujte, či problém pretrváva.

Vypnite automatické aktualizovanie záložiek v prehliadači Google Chrome alebo Firefox

Ak chcete vypnúť automatické aktualizovanie záložiek v prehliadači Google Chrome alebo Firefox, zakážte rozšírenie alebo doplnok služby iCloud v prehliadači:

 1. Otvorte aplikáciu iCloud pre Windows.
 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti vedľa položky Záložky.
 3. Zrušte začiarknutie políčka Chrome alebo Firefox. Kliknite na tlačidlo OK.
 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na položku Odstrániť.
 • Ak ste v aplikácii iCloud pre Windows vypli prehliadač Chrome, otvorí sa v prehliadači Chrome karta Rozšírenia. Ak chcete rozšírenie iCloud Záložky zakázať, zrušte začiarknutie políčka Povolené vedľa rozšírenia alebo kliknutím na ikonu koša rozšírenie odstráňte.
 • Ak ste v aplikácii iCloud pre Windows vypli prehliadač Firefox, otvorí sa v prehliadači Firefox Správca doplnkov. Kliknutím na tlačidlo Zakázať vedľa doplnku iCloud Záložky zakážte doplnok alebo ho odstráňte kliknutím na tlačidlo Odstrániť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: