Ak sa záložky v iCloude alebo Safari nesynchronizujú

Zistite, ako postupovať v prípade problémov s používaním iCloud Záložiek alebo zoznamu Na prečítanie. Tento článok vám môže pomôcť napríklad v prípade, že potrebujete získať prístup k záložke, ktorú ste omylom vymazali, alebo že vykonáte zmeny vo webovom prehliadači, no tie sa neaktualizujú na vašich ostatných zariadeniach.

Skôr než začnete

 • Prejdite na stránku stavu služieb a skontrolujte, či sa nevyskytli problémy ovplyvňujúce iCloud Záložky, pretože problém nemusí byť spôsobený vaším zariadením.
 • Uistite sa, že dátum a čas nastavený na zariadení so systémom iOS alebo na Macu je správny. Problémy spôsobené nesprávnym nastavením dátumu a času možno jednoducho vyriešiť zadaním správnych informácií.
 • Môžete si vytvárať kópie záložiek, aby ste mali istotu, že neprídete o dôležité informácie. 
 • Ak sa záložky nezobrazujú na všetkých vašich zariadeniach v rovnakom poradí, skontrolujte, koľko záložiek priečinok obsahuje. Ak priečinok obsahuje viac než 500 záložiek, ich poradie nemusí byť na všetkých zariadeniach rovnaké.

Ak potrebujete získať prístup k záložke, ktorú ste vymazali v uplynulých 30 dňoch, môžete ju obnoviť na stránke iCloud.com. Kliknite na Nastavenia a v časti Rozšírené kliknite na Obnoviť záložky.

Prečítajte si ďalšie informácie, ak potrebujete pomoc s používaním funkcie Taby z iCloudu.

iPhone, iPad, iPod touch

Po vykonaní každého kroku skontrolujte, či problém pretrváva.

Zapnite záložky a aktualizujte zariadenie

Skontrolujte pripojenie na internet

 1. Otvorte Safari a prejdite na stránku www.apple.com/sk. Ak sa nemôžete pripojiť na internet, iCloud Záložky a zoznam Na prečítanie* sa v apke Safari nebudú aktualizovať. Získajte pomoc s pripojením na internet.
 2. Otvorte na zariadení so systémom iOS zabezpečenú webovú stránku a overte tak, či sú prístupné porty 80 a 443. Safari vyžaduje prístup k portu 443 na synchronizáciu aktualizácií medzi iCloudom a vašimi zariadeniami.

* Zoznam Na prečítanie je podporovaný iba na zariadeniach so systémom iOS alebo macOS.

Skontrolujte podrobnosti svojho účtu

Uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou toho istého Apple ID, ktoré používate na ostatných podporovaných zariadeniach. Klepnite na Nastavenia > [vaše meno].

Reštartujte Safari

Zatvorte apku Safari a znova ju spustite na zariadení so systémom iOS. Ak neviete, ako zatvoriť Safari, postupujte podľa týchto krokov.

Vypnite a znova zapnite iCloud Záložky

 1. Klepnite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud.
 2. Vypnite možnosť Safari. 
 3. Ak máte dáta uložené na jednom alebo viacerých počítačoch, môžete vybrať Vymazať z [zariadenie]. V opačnom prípade vyberte Ponechať na [zariadenie].
 4. Počkajte niekoľko minút a potom znova zapnite možnosť Safari.

Reštartujte zariadenie

Reštartujte zariadenie. Ak si nie ste istý, ako to urobiť, postupujte takto.

Mac

Po vykonaní každého kroku skontrolujte, či problém pretrváva.

Zapnite iCloud Záložky a aktualizujte softvér

 

Skontrolujte pripojenie na internet

 1. Zatvorte prehliadač Safari a znova ho otvorte.
 2. Pokúste sa v Safari prejsť na stránku www.apple.com/sk. Ak sa nemôžete pripojiť na internet, iCloud Záložky a zoznam Na prečítanie sa v apke Safari nebudú aktualizovať. Získajte pomoc s pripojením na internet.
 3. Otvorte na Macu zabezpečenú webovú stránku a overte tak, či sú prístupné porty 80 a 443. Safari vyžaduje prístup k portu 443 na synchronizáciu aktualizácií medzi iCloudom a vašimi zariadeniami.

Skontrolujte podrobnosti svojho účtu

Vyberte menu Apple () a kliknite na iCloud. Uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou toho istého Apple ID, ktoré používate na ostatných podporovaných zariadeniach.

Vypnite a znova zapnite iCloud Záložky

 1. Ukončite Safari.
 2. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia. Ak používate systém macOS Catalina, kliknite na Apple ID. Kliknite na iCloud.
 3. Zrušte výber položky Safari.
 4. Zatvorte Systémové nastavenia a počkajte približne minútu.
 5. Otvorte Systémové nastavenia a kliknite na iCloud.
 6. Vyberte Safari.
 7. Otvorte Safari.

Reštartujte počítač

Reštartujte počítač a skontrolujte, či problém pretrváva.

Microsoft Windows

Po vykonaní každého kroku skontrolujte, či problém pretrváva.

Skontrolujte systémové požiadavky

Uistite sa, že váš počítač PC a prehliadač spĺňajú systémové požiadavky iCloudu.

Skontrolujte pripojenie na internet

 1. Pokúste sa prejsť na stránku www.apple.com/sk. Ak sa nemôžete pripojiť na internet, iCloud Záložky sa nebudú aktualizovať. Získajte pomoc s pripojením na internet.
 2. Otvorte zabezpečenú webovú stránku a overte tak, či sú prístupné porty 80 a 443. Safari a Internet Explorer vyžadujú prístup k portu 443 na synchronizáciu aktualizácií medzi iCloudom a vašimi zariadeniami.

Zatvorte a znova otvorte iCloud pre Windows

Ak nainštalujete prehliadač, keď je otvorený iCloud pre Windows, môže byť potrebné iCloud pre Windows ukončiť a znova otvoriť. Nový prehliadač sa potom zobrazí v zozname možností záložiek v nastaveniach iCloudu pre Windows.

Skontrolujte nastavenia

Otvorte iCloud pre Windows a uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou toho istého Apple ID, ktoré používate na ostatných podporovaných zariadeniach.

Obnovte obsah prehliadača

Zmeny, ktoré ste naposledy vykonali vo webovom prehliadači, sa niekedy nemusia aktualizovať na vašich ostatných zariadeniach (alebo naopak). Ukončením a opätovným otvorením webového prehliadača aktualizujte vykonané zmeny.

Záložky v prehliadači Google Chrome sa nemusia aktualizovať tak rýchlo ako v prehliadači Internet Explorer* alebo Firefox.

* Ak v prehliadači Internet Explorer používate iCloud pre Windows 10 alebo novšiu verziu, vaše záložky sa môžu zobrazovať v nesprávnom poradí.

Skontrolujte záložky v inom prehliadači

Ak iCloud Záložky nemôžete používať v jednom prehliadači, skúste ich použiť v inom prehliadači.

Prehliadač Microsoft Edge v systéme Windows 10 nepodporuje iCloud Záložky. Ak chcete iCloud Záložky používať vo Windowse 10, použite podporovaný prehliadač, ako je napríklad Google Chrome, Mozilla Firefox alebo Internet Explorer. Prečítajte si viac informácií o systémových požiadavkách služby iCloud.

Ak napríklad zvyčajne používate Internet Explorer, skúste použiť Firefox. Ak sa problém vyskytuje v konkrétnom prehliadači, postupujte podľa krokov pre príslušný prehliadač uvedených v tejto časti. Ak problém ovplyvňuje viaceré prehliadače, skontrolujte, či nedošlo k problémom s počítačom, sieťovými nastaveniami a pripojeniami.

Skontrolujte umiestnenie priečinka obľúbených položiek prehliadača Internet Explorer

Ak ste zmenili umiestnenie na ukladanie obľúbených položiek (záložiek) prehliadača Internet Explorer, vaše obľúbené položky sa nebudú automaticky aktualizovať na vašich ostatných zariadeniach. Pri riešení tohto problému postupujte podľa nasledujúcich krokov: 

 1. Otvorte iCloud pre Windows.
 2. Zrušte výber položky Záložky a kliknite na Použiť. 
 3. Zmeňte umiestnenie priečinka obľúbených položiek späť na predvolené umiestnenie (zvyčajne C:\Users\meno používateľa\Obľúbené položky). 
 4. Vráťte sa do iCloudu pre Windows, vyberte Záložky a kliknite na Použiť.

Prepnite Internet Explorer 10 alebo Google Chrome do režimu aplikácie pre pracovnú plochu

Ak chcete režim aplikácie pre pracovnú plochu nastaviť v prehliadači Internet Explorer 10 ako predvolený, postupujte takto:

 1. Otvorte Internet Explorer.
 2. Kliknite na Nástroje > Možnosti siete internet a potom kliknite na tab Programy.
 3. Začiarknite políčko Vždy v programe Internet Explorer na pracovnej ploche. Kliknite na OK.
 4. Začiarknite políčko Otvoriť dlaždice programu Internet Explorer na pracovnej ploche. Kliknite na OK.

Ak chcete režim aplikácie pre pracovnú plochu nastaviť v Google Chrome ako predvolený, postupujte takto:

 1. Otvorte Chrome.
 2. Kliknite na Chrome a potom vyberte možnosť Spustiť Chrome znova na klasickej ploche. 
  Ak sa zobrazuje možnosť s názvom Spustiť Chrome znova v režime systému Windows 8, prehliadač sa už predvolene spúšťa v režime aplikácie pre pracovnú plochu.

Aktivujte rozšírenie alebo doplnok iCloud Záložky v Google Chrome alebo Firefoxe

Google Chrome:

 1. Otvorte Chrome.
 2. Kliknite na menu Chrome v pravom hornom rohu a potom vyberte Ďalšie nástroje > Rozšírenia.
 3. Začiarknite políčko Aktivovať vedľa rozšírenia iCloud Záložky.

Firefox:

 1. Otvorte Firefox
 2. Kliknite na menu Firefox v pravom hornom rohu a potom vyberte Doplnky.
 3. Kliknite na Rozšírenia.
 4. Kliknite na Povoliť vedľa rozšírenia iCloud Záložky.

Vypnite a znova zapnite iCloud Záložky

 1. Zatvorte prehliadač.
 2. Otvorte iCloud pre Windows.
 3. Zrušte začiarknutie políčka Záložky a kliknite na Použiť. 
 4. Počkajte niekoľko sekúnd, začiarknite políčko Záložky a potom kliknite na Použiť.
 5. Otvorte prehliadač.

Reštartujte počítač

Po reštartovaní počítača skontrolujte, či problém pretrváva.

Vypnite automatické aktualizovanie záložiek v Google Chrome alebo Firefoxe

Ak chcete vypnúť automatické aktualizovanie záložiek v Google Chrome alebo Firefoxe, zakážte rozšírenie alebo doplnok iCloudu v prehliadači:

 1. Otvorte iCloud pre Windows.
 2. Kliknite na Možnosti vedľa položky Záložky.
 3. Zrušte začiarknutie políčka Chrome alebo Firefox. Kliknite na OK.
 4. Kliknite na Použiť a potom na Odstrániť.
 • Ak ste v iCloude pre Windows vypli možnosť Chrome, v prehliadači Chrome sa otvorí tab Rozšírenia. Ak chcete rozšírenie iCloud Záložky zakázať, zrušte začiarknutie políčka Povolené vedľa rozšírenia alebo kliknutím na ikonu koša rozšírenie odstráňte.
 • Ak ste v iCloude pre Windows vypli možnosť Firefox, v prehliadači Firefox sa otvorí Správca doplnkov. Kliknutím na Zakázať vedľa doplnku iCloud Záložky zakážte doplnok alebo ho odstráňte kliknutím na Odstrániť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: