iTunes pre systém Windows: Aplikácia iTunes nemôže kontaktovať server softvérových aktualizácií pre iPhone, iPad alebo iPod

Pri pokuse o aktualizovanie alebo obnovenie iPhonu, iPadu alebo iPodu v aplikácii iTunes sa zobrazí jedno z nasledujúcich upozornení

 • iPhone: Aplikácii iTunes sa nepodarilo kontaktovať server softvérových aktualizácií pre iPhone, pretože nie ste pripojení na internet. Uistite sa, že je vaše internetové pripojenie aktívne, a skúste to znovu.
 • iPad: Aplikácii iTunes sa nepodarilo kontaktovať server softvérových aktualizácií pre iPad, pretože nie ste pripojení na internet. Uistite sa, že je vaše internetové pripojenie aktívne, a skúste to znovu.
 • iPod: Aplikácii iTunes sa nepodarilo kontaktovať server softvérových aktualizácií pre iPod, pretože nie ste pripojení na internet. Uistite sa, že je vaše internetové pripojenie aktívne, a skúste to znovu.

Ak máte prístup k ponuke nastavení zariadenia a môžete sa pripojiť k Wi-Fi sieti, pomocou ponuky Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru nainštalujte najnovšiu verziu systému iOS prostredníctvom Wi-Fi pripojenia. Ak je zariadenie uzamknuté pomocou hesla, ktoré ste zabudli, alebo ak sa nachádza v režime zotavovania, na obnovenie zariadenia bude potrebné použiť aplikáciu iTunes.

Ak sa pri pokuse o aktualizovanie alebo obnovenie zariadenia so systémom iOS zobrazí jedno z upozornení uvedených vyššie, pripojte sa na internet pomocou preferovaného prehliadača a prejdite do obchodu iTunes Store.

Ak sa pomocou webového prehliadača nemôžete pripojiť na internet

Obráťte sa na správcu počítača alebo na svojho poskytovateľa internetových služieb. Ak pripojenie na internet nefunguje, skúste aktualizáciu alebo obnovenie vykonať pomocou iného počítača a siete.

Ak sa na internet môžete pripojiť, ale pri prístupe k obchodu iTunes Store sa zobrazuje chyba

Prečítajte si informácie o možných chybách obchodu iTunes Store.

Ak sa namiesto stránky obchodu iTunes Store zobrazuje prázdna biela stránka

Ak sa obchod iTunes Store úspešne otvorí

   

Windows XP

 1. V ponuke Štart vyberte položku Ovládací panel.
 2. Otvorte ovládací panel Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Pripojenia.
 4. Kliknite na tlačidlo Nastavenie siete LAN.
 5. Začiarknite políčko Automaticky zistiť nastavenie.
  Nastavenie siete LAN v systéme Windows XP
 6. Kliknite na tlačidlo OK v oboch oknách.
 7. Znova otvorte aplikáciu iTunes a pripojte zariadenie.
 8. Aktualizujte alebo obnovte zariadenie.

Windows Vista a Windows 7

 1. V ponuke Štart vyberte položku Ovládací panel.
 2. Vyberte položku Sieť a internet a potom vyberte položku Možnosti siete Internet. Ak používate klasické zobrazenie, otvorte ovládací panel Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Pripojenia.
 4. Kliknite na tlačidlo Nastavenie siete LAN.
 5. Začiarknite políčko Automaticky zistiť nastavenie.
  Nastavenie siete LAN v systéme Windows 7
 6. Kliknite na tlačidlo OK v oboch oknách.
 7. Znova otvorte aplikáciu iTunes a pripojte zariadenie.
 8. Aktualizujte alebo obnovte zariadenie.

Windows 8

 1. Premiestnite kurzor do pravého horného rohu.
 2. Kliknite na ikonu lupy.
 3. Zadajte text Ovládací panel. Kliknite na ikonu Ovládací panel.
 4. Vyberte položku Sieť a internet a potom vyberte položku Možnosti siete Internet. Ak používate klasické zobrazenie, otvorte ovládací panel Možnosti siete Internet.
 5. Kliknite na kartu Pripojenia.
 6. Kliknite na tlačidlo Nastavenie siete LAN.
 7. Začiarknite políčko Automaticky zistiť nastavenie.
  Nastavenie proxy servera v systéme Windows 8
 8. Kliknite na tlačidlo OK v oboch oknách.
 9. Znova otvorte aplikáciu iTunes a pripojte zariadenie.
 10. Aktualizujte alebo obnovte zariadenie.

Ďalšie informácie

Je možné, že súbor hosts blokuje prístup k serveru gs.apple.com.

 1. Vyberte súbor hosts (zvyčajne sa nachádza v priečinku C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC).
 2. Kliknite na ponuku Úpravy a vyberte položku Kopírovať.
 3. Znova kliknite na ponuku Úpravy a vyberte položku Prilepiť. Mal by sa vytvoriť duplicitný súbor hosts s názvom „Kópia hosts“ (Windows XP) alebo „hosts – kópia“ (Windows Vista, 7 a Windows 8).
 4. Pomocou myši presuňte pôvodný súbor hosts na pracovnú plochu. Ak systém Windows vyžaduje pred pokračovaním povolenie, kliknite na položku Pokračovať.
 5. Pomocou myši presuňte súbor „Kópia hosts“ (Windows XP) alebo „hosts – kópia“ (Windows Vista, 7 a 8) na pracovnú plochu.
 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor „Kópia hosts“ (Windows XP) alebo „hosts – kópia“ (Windows Vista, 7 a 8) a vyberte položku Otvoriť. Môže sa zobraziť výzva na výber programu, ktorý sa má použiť na otvorenie súboru. Dvakrát kliknite na program Poznámkový blok.
 7. Po otvorení programu Poznámkový blok kliknite na ponuku Úpravy a vyberte položku Vybrať všetko. V ponuke Úpravy vyberte položku Odstrániť.
 8. V ponuke Súbor vyberte položku Uložiť. Zatvorte program Poznámkový blok.
 9. Pomocou myši presuňte súbor „Kópia hosts“ (Windows XP) alebo „hosts – kópia“ (Windows Vista, 7 a 8) z pracovnej plochy späť do pôvodného umiestnenia. Ak systém Windows vyžaduje pred pokračovaním povolenie, kliknite na položku Pokračovať.
 10. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor „Kópia hosts“ (Windows XP) alebo „hosts – kópia“ (Windows Vista, 7 a 8) a vyberte položku Premenovať.
 11. Zadajte názov hosts a stlačte kláves Enter.
 12. Reštartujte počítač a skúste sa pripojiť k serveru softvérových aktualizácií.

Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť pomocou krokov uvedených vyššie, jeho pravdepodobnou príčinou je zastaraný alebo nesprávne nakonfigurovaný bezpečnostný softvér. Tento problém môžete vyriešiť podľa pokynov v článku iTunes pre systém Windows: Riešenie problémov s bezdrôtovým softvérom.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: