Ak služba iTunes nemôže kontaktovať server aktualizácií softvéru pre iPhone, iPad alebo iPod

Prečítajte si, ako postupovať, ak služba iTunes nemôže kontaktovať server aktualizácií softvéru, keď sa pokúšate obnoviť alebo aktualizovať iPhone, iPad alebo iPod.

Keď na aktualizáciu alebo obnovenie iPhonu, iPadu alebo iPodu použijete iTunes, môže sa zobraziť varovná správa s informáciou o tom, že služba iTunes nemôže kontaktovať server aktualizácií softvéru, pretože nie ste pripojený na internet. Odporučí vám uistiť sa, že máte aktívne pripojenie na internet, a skúsiť to znova. Pri riešení problému postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Aktualizácia alebo obnovenie zariadenia so systémom iOS bez použitia iTunes

Ak ste zabudli heslo a zariadenie so systémom iOS je zablokované alebo ak je zariadenie v režime zotavovania, musíte na aktualizáciu alebo obnovenie zariadenia použiť iTunes.

V ostatných prípadoch môžete aktualizáciu alebo obnovenie vykonať bez použitia iTunes pomocou týchto krokov:

 1. Odpojte iPhone, iPad alebo iPod touch od počítača. 
 2. V zariadení zapnite Wi-Fi. Pri sťahovaní aktualizácií softvéru vám odporúčame pripojiť sa k sieti, a nie k osobnému hotspotu.
 3. Aktualizujte zariadenie výberom položky Nastavenia >Všeobecné >Aktualizácia softvéru. 

Ak sa tým problém neodstráni, prejdite na ďalšie riešenie.

Pripojenie na internet a k obchodu iTunes Store

Otvorte na počítači prehliadač a zistite, či dokáže načítať webovú stránku. Potom sa pokúste pripojiť k obchodu iTunes Store.

 • Ak sa nemôžete pripojiť na internet, požiadajte o pomoc správcu počítača alebo poskytovateľa internetových služieb. Môžete tiež vyskúšať iný počítač alebo sieť.
 • Ak sa môžete pripojiť na internet, no pri pokuse o pripojenie k obchodu iTunes Store sa zobrazuje chybové hlásenie, pozrite si riešenia možných chýb obchodu iTunes Store.
 • Ak sa môžete pripojiť na internet, no namiesto obchodu iTunes Store sa zobrazuje prázdna biela stránka, vyhľadajte a odstráňte softvér Layered Service Provider.

 Ak tieto riešenia problém neodstránia, upravte alebo obnovte súbor hosts.

Úprava alebo obnovenie súboru hosts

Súbor hosts môže blokovať prístup na server aktualizácií softvéru. Tu sa dozviete, ako súbor hosts upraviť alebo obnoviť.

Ak používate Mac

Ak používate pracovný počítač, pred úpravou súboru hosts sa poraďte so správcom počítača.

 1. Vo Finderi vyberte na lište položku Aplikácie > Utility >Terminál.
 2. V aplikácii Terminál otvorte súbor hosts zadaním nasledujúceho príkazu a stlačením klávesu Enter:
  sudo nano /private/etc/hosts
 3. Po zobrazení výzvy zadajte svoje používateľské heslo. Pri zadávaní hesla sa v okne Terminál nezobrazuje nič.
 4. V súbore hosts sa môžete pohybovať pomocou klávesov so šípkami na klávesnici. 
 5. Ak niektorý riadok obsahuje reťazec apple.com, pridajte na začiatok riadku krížik (#) a medzeru.
 6. Súbor hosts uložte stlačením kombinácie klávesov Control-O.
 7. Keď sa zobrazí výzva na zadanie názvu súboru, stlačte kláves Enter. 
 8. Ukončite operáciu stlačením kombinácie klávesov Control-X.

Ak sa tým problém neodstráni, je možné, že bezpečnostný softvér je zastaraný alebo nesprávne nakonfigurovaný. Môžete odstrániť problémy medzi iTunes a bezpečnostným softvérom.

Ak používate PC so systémom Windows

Na PC so systémom Windows obnovte súbor hosts

Ak sa tým problém neodstráni, je možné, že bezpečnostný softvér je zastaraný alebo nesprávne nakonfigurovaný. Môžete odstrániť problémy medzi iTunes a bezpečnostným softvérom.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: