Ak kábel alebo napájací adaptér MagSafe nefunguje

Prečítajte si, ako postupovať, ak kábel alebo napájací adaptér MagSafe dodaný s notebookom Mac prestane Mac nabíjať alebo vykazuje iný problém.

Identifikácia kábla alebo adaptéra MagSafe

Ak váš Mac používa na nabíjanie batérie konektor MagSafe, používa konektor MagSafe 3, MagSafe 2 alebo MagSafe typu T alebo typu L. Ak chcete identifikovať svoj kábel alebo adaptér, vyhľadajte svoj konektor MagSafe v zozname nižšie. 

Konektor MagSafe 3
Konektor MagSafe 3

Konektor MagSafe 2
Konektor MagSafe 2

Konektor MagSafe typu L
Konektor MagSafe typu L

Konektor MagSafe typu T
Konektor MagSafe typu T

Ak váš Mac používa konektor MagSafe 3, Mac môžete nabíjať káblom USB-C/MagSafe 3 a napájacím adaptérom USB-C.

Ak váš Mac používa konektor MagSafe 2, Mac môžete nabíjať napájacím adaptérom MagSafe 2 alebo napájacím adaptérom MagSafe pripojeným pomocou konvertora MagSafe/MagSafe 2

Ak váš Mac používa konektor MagSafe, Mac môžete nabíjať napájacím adaptérom MagSafe typu T alebo typu L.

Konektor MagSafe a port MagSafe na notebooku Mac obsahujú magnet, ktorý môže vymazať dáta na kreditnej karte alebo v iných magnetických zariadeniach. Magnetické médiá uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od konca adaptéra MagSafe a od portu MagSafe.

Napájacie adaptéry MagSafe 2 a MagSafe nie sú kompatibilné s nabíjačkou MagSafe 3.


Kontrola napájania

Prečítajte si, ako skontrolovať elektrickú zásuvku a výkon adaptéra. 

Kontrola elektrickej zásuvky

Uistite sa, že ste napájací adaptér pripojili k funkčnej elektrickej zásuvke. Odpojte napájací adaptér od elektrickej zásuvky a potom do nej zapojte preverené zariadenie, napríklad lampu alebo hodiny, a uistite sa, že sa zariadenie správne zapne. Ak elektrická zásuvka funguje, pripojte napájací adaptér a skúste Mac nabiť. Ak sa Mac stále nenabíja, vypnite ho, na 30 sekúnd zatvorte displej, potom ho otvorte a skúste Mac znova nabiť. Ak máte Mac s procesorom Intel, resetujte radič na správu systému (SMC).

Kontrola výkonu adaptéra

Uistite sa, že pre svoj notebook používate napájací adaptér so správnym výkonom. Najlepšie nabitie dosiahnete, ak použijete napájací adaptér a kábel, ktoré ste dostali s notebookom Mac.

Kontrola problémov so šumom vo vedení

Odpojte napájací adaptér od elektrickej zásuvky, počkajte 60 sekúnd a potom adaptér znova zapojte.

  • Ak adaptér po tomto 60-sekundovom „odpočinku“ funguje, s najväčšou pravdepodobnosťou máte problém so šumom vo vedení do zdroja napájania. Adaptér by ste mali pravidelne resetovať opakovaním tohto odpočinku. Tento problém sa vyskytuje, keď funkcia ochrany proti prepätiu AC adaptéra zistí zemné rušenie a potom adaptér vypne.
  • Medzi možné zdroje šumu vo vedení patria reflektory so stabilizátorom, chladničky alebo minichladničky na tom istom elektrickom okruhu ako počítač. Táto situácia nemusí nastať, ak napájací adaptér pripojíte k zdroju neprerušovaného napájania (UPS) alebo do iného okruhu.

Ak sa napájací adaptér aj naďalej vypína, hoci je pripojený k preverenej funkčnej zásuvke, odneste ho k autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple alebo do obchodu Apple Store na ďalšie preskúšanie.

Ak zbadáte iskru

Po zapojení napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky môžete niekedy zbadať iskru. Zvyčajne je to normálne a môže k tomu dôjsť pri zapájaní ľubovoľného elektrického spotrebiča do elektrickej zásuvky pod prúdom. Ak iskra nevznikne na kolíkoch zástrčky, ale na inom mieste, ak došlo k poškodeniu adaptéra či zmene jeho farby alebo ak máte v súvislosti s iskrením iné obavy, kontaktujte spoločnosť Apple.


Kontrola zástrčky, napájacieho portu a konektora alebo kábla MagSafe

Prečítajte si, ako vykonať test zástrčky alebo kábla na napájanie z elektrickej siete, skontrolovať napájací port a zistiť, či nedošlo k poškodeniu.

Kontrola zástrčky alebo kábla

Napájací adaptér sa dodáva s odnímateľnou zástrčkou s vodičmi, ktoré sa zasúvajú do zásuvky elektrickej siete. Ak sa notebook Mac nenabíja zo zástrčky napájacieho adaptéra, skúste použiť inú zástrčku alebo predlžovací kábel k napájaciemu adaptéru Apple (predáva sa samostatne).

Ak po výmene zástrčky alebo napájacieho kábla napájací adaptér funguje, pôvodnú zástrčku alebo napájací kábel by ste mali vymeniť a už ich nepoužívať.

Kontrola, či napájací port neobsahuje nečistoty

Uistite sa, že napájací port (do ktorého zapájate konektor MagSafe) je čistý a bez nečistôt. Port je magnetický a môže priťahovať kovové predmety.

Ak indikátor bliká

Ak sa batéria nabíja alebo ak je nabíjanie pozastavené, indikátor svieti oranžovo. Ak indikátor na konektore MagSafe 3 opakovane bliká oranžovo, vyskúšajte tieto kroky:

  1. Odpojte kábel USB-C/MagSafe 3 od Macu a napájacieho adaptéra.
  2. Odpojte napájací adaptér USB-C od elektrickej zásuvky.
  3. Suchou handričkou utrite port MagSafe 3 a konektor MagSafe 3. Uistite sa, že port aj konektor sú suché a bez nečistôt.
  4. Uistite sa, že port USB-C na napájacom adaptéri a konektor USB-C neobsahujú nečistoty.
  5. Reštartujte Mac.
  6. Pripojte napájací adaptér USB-C k sieťovej zásuvke, pripojte kábel USB-C/MagSafe 3 k napájaciemu adaptéru a Macu a potom skúste nabíjanie zopakovať.

Ak indikátor opakovane bliká, kontaktujte spoločnosť Apple.

Kontrola napnutia kábla (MagSafe 2 alebo starší konektor)

Ak sa kábel s jednosmerným prúdom (tenký kábel, ktorým je konektor MagSafe 2 alebo MagSafe pripojený k napájaciemu adaptéru) na niektorom konci oddelí, kábel okamžite prestaňte používať a dajte skontrolovať kábel a napájací zdroj.


Ak sa adaptér zahrieva

Napájací adaptér sa môže pri normálnom používaní veľmi zahriať, preto ho používajte na dobre vetraných miestach. Napájací adaptér vždy pripájajte priamo do elektrickej zásuvky pomocou zástrčky alebo ho položte na stôl či iné dobre vetrané miesto.

Adaptér neumiestňujte na nedostatočne vetrané miesta, napríklad na pohovku, koberec s vysokým vlasom, lôžkoviny alebo vankúš. Adaptér taktiež nezakrývajte dekou ani iným izolujúcim predmetom.

Napájací adaptér sa môže vypnúť, ak sa príliš zahreje. Ak táto situácia nastane, odpojte konektor MagSafe od notebooku Mac a nechajte napájací adaptér pred manipuláciou s ním vychladnúť.


Vyhľadanie aktualizácií

V niektorých prípadoch môžu byť pre počítač k dispozícii aktualizácie softvéru alebo firmvéru, ktoré zlepšujú komunikáciu s napájacím adaptérom. Ak sa MacBook, MacBook Air alebo MacBook Pro nenabíja podľa očakávania, zistite, či pre Mac nie sú k dispozícii aktualizácie softvéru.


Dohodnutie servisu alebo zakúpenie nového kábla či adaptéra

Ak kábel alebo napájací adaptér stále nefunguje, môžete ho spolu s notebookom Mac priniesť do predajne Apple Store alebo autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple na kontrolu.

Ak chcete kúpiť náhradný produkt, vyberte svoj kábel alebo napájací adaptér nižšie:

Ak si nie ste istý, ktorý kábel alebo napájací adaptér pre svoj Mac použiť, prečítajte si, ako identifikovať napájací adaptér Macu.

Dátum zverejnenia: