Resetovanie radiča na správu systému (SMC) Macu

Resetovaním radiča na správu systému (SMC) sa môžu vyriešiť určité problémy týkajúce sa napájania, batérie a ďalších funkcií.

Radič na správu systému (SMC) je zodpovedný za riadenie správania v súvislosti s nasledujúcimi funkciami. Ak sa vyskytujú problémy s niektorou z nich, pravdepodobne bude potrebné radič na správu systému (SMC) resetovať. 

 • Napájanie vrátane tlačidla napájania a napájania portov USB
 • Batéria a nabíjanie
 • Ventilátory a ďalšie funkcie riadenia teploty
 • Indikátory alebo senzory, ako sú napríklad kontrolky stavu (stav spánku, stav nabíjania batérie a ďalšie), senzor náhleho pohybu, senzor okolitého osvetlenia a podsvietenie klávesnice
 • Správanie pri otvorení a zatvorení krytu notebooku

 


Resetovanie radiča na správu systému (SMC) na počítačoch s čipom T2

Notebooky s čipom T2

Pred resetovaním radiča na správu systému (SMC) vyskúšajte tieto kroky:

 1. Vypnite Mac.
 2. Stlačte tlačidlo napájania, podržte ho 10 sekúnd a potom ho uvoľnite.
 3. Počkajte niekoľko sekúnd a stlačením tlačidla napájania Mac zapnite.

Ak problém pretrváva, resetujte radič na správu systému (SMC) vykonaním týchto krokov:

 1. Vypnite Mac.
 2. Na vstavanej klávesnici stlačte a podržte všetky nasledujúce klávesy. Je možné, že sa Mac zapne.
  • Control  na ľavej strane klávesnice
  • Option (Alt)  na ľavej strane klávesnice
  • Shift  na pravej strane klávesnice
 3. Držte všetky tri klávesy stlačené 7 sekúnd a potom stlačte a podržte aj tlačidlo napájania. Ak je Mac zapnutý, podržanie klávesov spôsobí jeho vypnutie.
  Klávesnica notebooku so všetkými štyrmi klávesmi stlačenými
 4. Držte všetky štyri klávesy stlačené ďalších 7 sekúnd a potom ich uvoľnite.
 5. Počkajte niekoľko sekúnd a stlačením tlačidla napájania Mac zapnite.

Stolné počítače s čipom T2

 1. Vypnite Mac a potom odpojte napájací kábel.
 2. Počkajte 15 sekúnd a potom napájací kábel znova pripojte.
 3. Počkajte 5 sekúnd a potom stlačením tlačidla napájania Mac zapnite.

 


Resetovanie radiča na správu systému (SMC) na iných počítačoch

Ak váš Mac nemá bezpečnostný čip Apple T2, vykonajte tieto kroky.

Notebooky s batériou, ktorá sa nedá vybrať

Patria sem všetky modely MacBooku Air a tiež modely MacBookuMacBooku Pro uvedené na trh v polovici roka 2009 alebo neskôr s výnimkou MacBooku (13-palcový, polovica roka 2009).

 1. Vypnite Mac.
 2. Na vstavanej klávesnici stlačte a podržte všetky tieto klávesy:
  • Shift  na ľavej strane klávesnice
  • Control  na ľavej strane klávesnice
  • Option (Alt)  na ľavej strane klávesnice
 3. Kým držíte všetky tri klávesy stlačené, stlačte a podržte aj tlačidlo napájania.
  Klávesnica notebooku so všetkými štyrmi klávesmi stlačenými
 4. Držte všetky štyri klávesy stlačené 10 sekúnd.
 5. Uvoľnite všetky klávesy a potom stlačením tlačidla napájania zapnite Mac.

Notebooky s batériou, ktorá sa dá vybrať

Patria sem všetky modely MacBookuMacBooku Pro uvedené na trh začiatkom roka 2009 alebo skôr a tiež MacBook (13-palcový, polovica roka 2009). 

 1. Vypnite Mac.
 2. Vyberte batériu. (Ak pri jej vyberaní potrebujete pomoc, obráťte sa na predajňu Apple Store alebo na autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple.)
 3. Stlačte tlačidlo napájania a držte ho stlačené 5 sekúnd.
 4. Znova nasaďte batériu.
 5. Stlačením tlačidla napájania Mac znova zapnite.

Stolné počítače

 1. Vypnite Mac a potom odpojte napájací kábel.
 2. Počkajte 15 sekúnd a potom napájací kábel znova pripojte.
 3. Počkajte 5 sekúnd a potom stlačením tlačidla napájania Mac zapnite.

 


Ďalšie informácie

Resetovanie radiča na správu systému (SMC) nemá vplyv na obsah pamäte VRAM ani PRAM.

Dátum zverejnenia: