Postup pri resetovaní radiča na správu systému (SMC) v Macu

Prečítajte si, kedy a ako resetovať radič na správu systému (SMC) v Macu s procesorom Intel.

Činnosť radiča SMC

Radič na správu systému (SMC) zodpovedá za tieto a iné základné funkcie v počítačoch Mac s procesorom Intel:

 • Reakcia na stlačenia tlačidla napájania
 • Reakcia na otvorenie a zatvorenie krytu s displejom na notebookoch Mac
 • Správa batérie
 • Správa teploty
 • Senzor náhleho pohybu (SMS)
 • Rozpoznávanie okolitého svetla
 • Podsvietenie klávesnice
 • Správa kontrolky stavu (SIL)
 • Kontrolky stavu batérie
 • Výber externého zdroja videa (namiesto interného) pre niektoré displeje iMacu

Ako zistiť, či je potrebné resetovať radič SMC

Tieto symptómy môžu indikovať, že je potrebné resetovať radič SMC:

 • Rýchlosť ventilátorov počítača je vysoká, hoci záťaž počítača vysoká nie je a počítač sa riadne vetrá.
 • Podsvietenie klávesnice nefunguje správne.
 • Kontrolka stavu (ak je k dispozícii) nefunguje správne.
 • Kontrolky batérie (ak sú k dispozícii) sa na notebookoch Mac s napevno namontovanou batériou.
 • Podsvietenie displeja nereaguje správne na zmeny okolitého osvetlenia.
 • Mac nereaguje na stlačenie tlačidla napájania.
 • Notebook Mac nereaguje správne na zatvorenie alebo otvorenie krytu.
 • Mac sa neočakávane uspáva alebo vypína a nemožno ho znova zapnúť.
 • Batéria sa nenabíja správne.
 • MacBook alebo MacBook Pro sa nenabíja cez vstavaný port USB-C.
 • MacBook alebo MacBook Pro nerozpoznáva externé zariadenia pripojené k jeho vstavanému portu USB-C.
 • Kontrolka napájacieho adaptéra MagSafe (ak je k dispozícii) neindikuje správne nabíjanie.
 • Mac je nezvyčajne pomalý, hoci záťaž procesora nie je nadmerná.
 • Mac, ktorý podporuje režim cieľového displeja, sa do režimu cieľového displeja alebo z neho neprepína podľa očakávania, alebo sa do režimu cieľového displeja alebo z neho prepína neočakávane.
 • Osvetlenie okolo vstupných a výstupných portov na Mac Pro (z konca roka 2013) sa pri posunutí počítača neaktivuje.

Pred resetovaním radiča SMC

Pred resetovaním radiča SMC skúste vykonať každý z týchto krokov v uvedenom poradí. Po každom kroku otestujte, či problém pretrváva.

 1. Ak Mac nereaguje, stlačte tlačidlo napájania a držte ho, kým sa Mac nevypne. Prídete o neuloženú prácu vo všetkých otvorených aplikáciách. Potom stlačením tlačidla napájania Mac znova zapnite.
 2. Stlačením kombinácie klávesov Command-Option*-Escape vynúťte ukončenie všetkých aplikácií, ktoré nereagujú.
 3. Uspite Mac výberom menu Apple () > Spať. Po uspaní počítač zobuďte.
 4. Reštartujte Mac výberom menu Apple > Reštartovať.
 5. Vypnite Mac výberom menu Apple > Vypnúť a potom stlačením tlačidla napájania Mac znova zapnite.

Ak používate notebook Mac, v ktorom dochádza k problémom s napájaním alebo batériou, postupujte takto:

 1. Na niekoľko sekúnd odpojte napájací adaptér od Macu a od zásuvky elektrickej siete a potom ho znova pripojte.
 2. Vyberte menu Apple > Vypnúť a počkajte, kým sa Mac nevypne.
 3. Ak sa batéria dá vybrať, vyberte ju a znova ju nasaďte.
 4. Opätovným stlačením tlačidla napájania Mac znova zapnite.

Ak problém pretrváva, možno bude nutné resetovať radič SMC vykonaním nasledujúcich krokov. 

* Na niektorých klávesniciach má kláves Option označenie Alt.

Postup pri resetovaní radiča SMC v notebookoch Mac

Ak je notebook Mac vybavený bezpečnostným čipom Apple T2, prejdite do časti T2.

Pri resetovaní radiča SMC v notebooku Mac najskôr určite, či sa batéria dá vybrať. Väčšina starších notebookov Mac je vybavená batériou, ktorá sa dá vybrať. Medzi notebooky Mac, z ktorých batérie nemožno vybrať, patrí MacBook Pro (začiatok roka 2009 a neskôr), všetky modely MacBooku Air, MacBook (koniec roka 2009) a MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2015 a neskôr). Prečítajte si viac o batériách v notebookoch Mac.

Ak sa batéria nedá vybrať:

 1. Vyberte menu Apple > Vypnúť a počkajte, kým sa Mac nevypne.
 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift-Control-Option na ľavej strane vstavanej klávesnice a súčasne stlačte tlačidlo napájania. Držte klávesy a tlačidlo napájania stlačené 10 sekúnd. Ak máte MacBook Pro s funkciou Touch ID, je tlačidlo Touch ID súčasne tlačidlom napájania.
 3. Uvoľnite všetky klávesy.
 4. Opätovným stlačením tlačidla napájania Mac znova zapnite.
   

Ak sa batéria dá vybrať:

 1. Vypnite Mac.
 2. Vyberte batériu. Ak pri vyberaní batérie potrebujete pomoc, obráťte sa na autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple alebo na obchod Apple Store.
 3. Stlačte tlačidlo napájania a držte ho stlačené 5 sekúnd.
 4. Znova nasaďte batériu.
 5. Opätovným stlačením tlačidla napájania Mac znova zapnite.
   

Postup pri resetovaní radiča SMC v stolných počítačoch Mac

Ak je stolný počítač Mac vybavený bezpečnostným čipom Apple T2, prejdite do časti T2.

V prípade iMacu, Macu mini, Macu Pro a Xserve postupujte podľa týchto krokov.

 1. Vyberte menu Apple > Vypnúť a počkajte, kým sa Mac nevypne.
 2. Odpojte napájací kábel.
 3. Počkajte 15 sekúnd.
 4. Znova pripojte napájací kábel.
 5. Počkajte 5 sekúnd a potom stlačením tlačidla napájania Mac znova zapnite.

Ak prestanú reagovať počítače Xserve s procesorom Intel, môžete ich vypnúť lokálne alebo prostredníctvom vzdialených príkazov. Môžete tiež stlačiť tlačidlo napájania a držať ho stlačené 5 sekúnd.

Postup pri resetovaní radiča SMC v Macu s bezpečnostným čipom Apple T2

V prípade počítačov Mac s bezpečnostným čipom Apple T2 postupujte podľa týchto pokynov.

Stolné počítače Mac s čipom T2

Najskôr vyskúšajte tento postup:

 1. Vyberte menu Apple > Vypnúť a počkajte, kým sa Mac nevypne.
 2. Stlačte tlačidlo napájania a držte ho stlačené 10 sekúnd.
 3. Uvoľnite tlačidlo napájania a niekoľko sekúnd počkajte.
 4. Opätovným stlačením tlačidla napájania Mac znova zapnite.

Ak sa problém neodstráni, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte menu Apple > Vypnúť a počkajte, kým sa Mac nevypne.
 2. Odpojte napájací kábel.
 3. Počkajte 15 sekúnd.
 4. Znova pripojte napájací kábel.
 5. Počkajte 5 sekúnd a potom stlačením tlačidla napájania Mac znova zapnite.
   

Notebooky Mac s čipom T2

Najskôr vyskúšajte tento postup:

 1. Vyberte menu Apple > Vypnúť a počkajte, kým sa Mac nevypne.
 2. Stlačte tlačidlo napájania a držte ho stlačené 10 sekúnd.
 3. Uvoľnite tlačidlo napájania a niekoľko sekúnd počkajte.
 4. Opätovným stlačením tlačidla napájania Mac znova zapnite.

Ak sa problém neodstráni, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte menu Apple > Vypnúť a počkajte, kým sa Mac nevypne.
 2. Stlačte pravý kláves Shift, ľavý kláves Option a ľavý kláves Control a držte ich stlačené 7 sekúnd. Je možné, že sa Mac zapne a na displeji sa zobrazí logo Apple. Držte tieto klávesy stlačené, stlačte tlačidlo napájania a podržte ho stlačené ďalších 7 sekúnd. Ak sa Mac pri prvom stlačení klávesov zapol, teraz sa vypne.
 3. Uvoľnite všetky tri klávesy a tlačidlo napájania a niekoľko sekúnd počkajte.
 4. Opätovným stlačením tlačidla napájania Mac znova zapnite.
   

Ďalšie informácie

Resetovaním radiča SMC sa neresetuje ani inak nezmení obsah pamäte NVRAM alebo PRAM v modeloch Macu s procesorom Intel.

Dátum zverejnenia: