Aký vplyv majú aplikácie na výkon Macu, výdrž batérie, teplotu a činnosť ventilátorov

Monitor aktivity vám ukáže, či niektorá aplikácia na Macu nezaťažuje procesor viac, ako by mala.

Keď aplikácia nereaguje alebo nepracuje správne, možno zaťažuje procesor (CPU) viac, ako by mala, a to aj keď sa zdá, že je neaktívna. Čím je procesor zaťaženejší, tým viac energie spotrebúva, čo skracuje čas, počas ktorého môžete Mac používať na batériu. Okrem toho generuje aj teplo, čo môže spôsobiť, že sa ventilátory v Macu točia rýchlejšie. 

Kontrola aktivity procesora pomocou Monitora aktivity

Na paneli CPU v Monitore aktivity si môžete pozrieť, aký majú aplikácie (procesy) vplyv na procesor:

  1. Otvorte Monitor aktivity a potom vyberte položky Zobraziť > Všetky procesy.
  2. Kliknutím do hornej časti stĺpca % CPU zoradíte zoznam procesov podľa ich percentuálneho využitia procesora. 

panel CPU v Monitore aktivity

Percentuálne využite procesora aplikáciami je zvyčajne väčšie, keď aplikácie vykonávajú úlohy, ktoré si vyžadujú intenzívne výpočty, napríklad kódovanie videa. Využitie procesora by však po dokončení úlohy malo klesnúť a po zatvorení aplikácie sa úplne zastaviť. Každý proces (s výnimkou kernel_task), ktorý neustále využíva viac ako 70 % procesora, výrazne zaťažuje procesor a je možné, že nefunguje správne. 

Ukončenie nefunkčných procesov

Ak chcete ukončiť proces, najprv to vyskúšajte spraviť normálne. Ak chcete napríklad ukončiť prehliadač Safari, prepnite naň a vyberte položky Safari > Ukončiť Safari.

Ak sa proces nedá ukončiť normálne, môžete jeho ukončenie vynútiť v Monitore aktivity. Uložte všetky dokumenty, ktoré s daným procesom súvisia, potom ho vyberte v Monitore aktivity a vyberte položky Zobraziť > Ukončiť proces.

Ak nespoznávate názov niektorého procesu, možno patrí systému macOS alebo inému procesu, ktorý poznáte. Ak si chcete zobraziť vzťahy medzi procesmi, vyberte položky Zobraziť > Všetky procesy, hierarchicky. Ak vidíte, že proces patrí aplikácii, napríklad prehliadaču Safari alebo aplikácii Mail, najprv ukončite danú aplikáciu a až potom sa rozhodnite, či niektorý z jej procesov ukončiť.

Ak chcete zabrániť výskytu nefunkčných procesov, udržiavajte aplikácie, pluginy a operačný systém aktuálne.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: