Prehľad zabezpečenia a ochrany osobných údajov služby Apple Pay

Prečítajte si, ako spoločnosť Apple chráni pri používaní služby Apple Pay vaše osobné údaje, dáta transakcií a informácie o platbách.

Služba Apple Pay umožňuje jednoduché, bezpečné a dôverné platby v obchodoch, apkách alebo na webe. Pomocou služby Apple Cash (len v Spojených štátoch) si môžete aj navzájom posielať peniaze s priateľmi a členmi rodiny. Do Peňaženky si zas môžete pridať bezkontaktné vernostné karty a dostávať odmeny za platby cez Apple Pay.

Služba Apple Pay kladie dôraz na maximálne zabezpečenie a ochranu súkromia. Jej používanie je jednoduchšie a bezpečnejšie ako platenie fyzickými kreditnými, debetnými či predplatenými kartami. Služba Apple Pay chráni transakcie pomocou bezpečnostných funkcií vstavaných v hardvéri a softvéri vášho zariadenia. Pred používaním služby Apple Pay si na zariadení musíte nastaviť kód a prípadne aj funkciu Face ID alebo Touch ID.

Služba Apple Pay bola tiež navrhnutá tak, aby chránila vaše osobné údaje. Spoločnosť Apple neukladá pôvodné čísla kreditných, debetných ani predplatených kariet používaných so službou Apple Pay, ani k nim nemá prístup. Ak so službou Apple Pay používate svoju kreditnú, debetnú alebo predplatenú kartu, spoločnosť Apple neuchováva žiadne informácie o transakciách, ktoré by bolo možné prepojiť s vašou osobou. Vaše transakcie zostávajú medzi vami, obchodníkom alebo vývojárom a vašou bankou alebo vydavateľom karty.

Keď pridáte kreditné, debetné alebo predplatené karty

Keď do služby Apple Pay pridáte kreditnú, debetnú, predplatenú alebo dopravnú kartu (keď je k dispozícii), informácie, ktoré na zariadení zadáte, sa zašifrujú a odošlú na servery spoločnosti Apple. Ak na zadanie informácií o karte použijete kameru, tieto informácie sa nikdy neuložia do zariadenia ani do fotoknižnice.

Server spoločnosti Apple dáta dešifruje, rozpozná platobnú sieť vašej karty a potom dáta znova zašifruje pomocou kľúča, ktorý dokáže odomknúť len vaša platobná sieť (alebo ľubovoľný poskytovateľ autorizovaný vydavateľom vašej karty na jej poskytnutie a na zaistenie služby tokenov zabezpečenia).

Spoločnosti Apple sa môžu odosielať zadané informácie o karte, údaje o tom, aké máte na zariadení zapnuté nastavenia, a vzorce používania zariadenia (napríklad pomer času, kedy je zariadenie v pohybe, alebo približný počet hovorov uskutočnených za týždeň), aby mohla určiť, či máte na používanie služby Apple Pay nárok. Spoločnosť Apple môže odovzdávať informácie vydavateľovi karty, platobnej sieti a ďalším poskytovateľom, ktorých vydavateľ vašej karty poveril prevádzkovaním služby Apple Pay, aby tieto subjekty mohli určiť spôsobilosť vašej karty, nastaviť vám službu Apple Pay a predchádzať podvodom.

Keď bude vaša karta schválená, vaša banka, poskytovateľ servisných služieb autorizovaný vašou bankou alebo vydavateľ karty vytvorí číslo účtu zariadenia, ktoré je špecifické pre každé zariadenie, zašifruje ho a odošle ho spolu s ďalšími dátami (napríklad kľúčom potrebným na generovanie dynamických bezpečnostných kódov jedinečných pre každú transakciu) spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nedokáže číslo účtu zariadenia dešifrovať, len ho na vašom zariadení uloží do čipu Secure Element – štandardizovaného certifikovaného čipu slúžiaceho na bezpečné ukladanie platobných údajov. Na rozdiel od čísel bežných kreditných alebo debetných kariet môže vaša banka zakázať jeho používanie na kartách s magnetickým prúžkom, cez telefón alebo na webových stránkach. Číslo účtu zariadenia uložené v čipe Secure Element je izolované od systémov iOS, watchOS i macOS, nikdy sa neukladá na servery spoločnosti Apple a nikdy sa nezálohuje do iCloudu.

Spoločnosť Apple neukladá pôvodné čísla kreditných, debetných ani predplatených kariet pridaných do služby Apple Pay, ani k nim nemá prístup. V službe Apple Pay sa ukladá len časť celého čísla karty, časť čísla účtu zariadenia a popis karty. Aby sa vám karty ľahšie pridávali a spravovali na ďalších zariadeniach, priraďujú sa k vášmu Apple ID.

Dáta vašej Peňaženky (napríklad lístky alebo informácie o transakciách) okrem toho iCloud chráni šifrovaním pri prenose cez internet a ukladaním na serveroch spoločnosti Apple v šifrovanom formáte. Podporu iCloudu na zariadení môžete vypnúť tak, že prejdete na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a vypnete možnosť Peňaženka. Prečítajte si viac o tom, ako iCloud uchováva a chráni vaše dáta.

Keď pomocou služby Apple Pay platíte v obchodoch

Pri používaní služby Apple Pay v obchodoch, ktoré akceptujú bezkontaktné platby, používa služba Apple Pay na komunikáciu medzi zariadením a platobným terminálom technológiu NFC (Near Field Communication). NFC je štandardizovaná technológia bezkontaktného prenosu, ktorá je navrhnutá tak, aby fungovala len na krátke vzdialenosti. Keď je váš iPhone zapnutý a zistí pole NFC, ponúkne vám vašu predvolenú kartu. Ak chcete odoslať svoje platobné údaje, musíte sa overiť pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu (okrem prípadov, keď platobnú alebo dopravnú používate v expresnom režime). Ak používate Face ID alebo hodinky Apple Watch, platbu predvolenou kartou je potrebné potvrdiť tak, že zariadenie odomknete a dvakrát stlačíte bočné tlačidlo.

Čip Secure Element po overení transakcie oznámi platobnému terminálu číslo účtu zariadenia, dynamický bezpečnostný kód špecifický pre danú transakciu a ďalšie informácie potrebné na dokončenie transakcie. Opäť platí, že spoločnosť Apple ani vaše zariadenie neodosielajú číslo vašej platobnej karty. Pred schválením platby môže vaša banka, vydavateľ karty alebo platobná sieť overiť vaše platobné informácie skontrolovaním dynamického bezpečnostného kódu, aby sa uistila, že je jedinečný a priradený k vášmu zariadeniu.

Keď pomocou služby Apple Pay platíte v apkách alebo na webe

Pri používaní služby Apple Pay v apkách alebo na webe v systéme iOS, watchOS alebo macOS môže daná apka alebo webová stránka skontrolovať, či máte na zariadení zapnutú službu Apple Pay. Na zariadení so systémom iOS môžete túto možnosť spravovať v menu Nastavenia > Safari, na Macu ju zmeníte na tabe Súkromie v nastaveniach Safari.

Bezpečný prenos vašich platobných informácií pri nákupoch v apkách alebo na webe je zabezpečený tak, že služba Apple Pay prijme vašu zašifrovanú transakciu a pred jej odoslaním vývojárovi alebo spracovateľovi platieb ju znova zašifruje pomocou kľúča špecifického pre daného vývojára. Zabezpečí sa tým, že k zašifrovaným platobným informáciám bude mať prístup len apka alebo webová stránka, prostredníctvom ktorej práve nakupujete. Všetky webové stránky, ktoré ponúkajú platby cez Apple Pay, musia pri každej transakcii overiť svoju doménu. Rovnako ako pri nákupoch v obchodoch aj tu platí, že spoločnosť Apple odošle apke alebo webovej stránke číslo účtu vášho zariadenia spolu s dynamickým bezpečnostným kódom špecifickým pre danú transakciu. Spoločnosť Apple ani vaše zariadenie neodosielajú apke číslo vašej platobnej karty.

Spoločnosť Apple uchováva o transakcii anonymné informácie, napríklad približnú výšku platby, identifikačné údaje vývojára, názov apky, približný dátum a čas transakcie a informácie o tom, či transakcia prebehla úspešne. Spoločnosť Apple na základe týchto dát zlepšuje službu Apple Pay a ďalšie produkty a služby. Spoločnosť Apple tiež vyžaduje, aby apky a webové stránky v Safari, ktoré používajú službu Apple Pay, uplatňovali zásady ochrany osobných údajov, ktoré si môžete prečítať a v ktorých bude uvedené, ako spracovávajú vaše údaje.

Keď prostredníctvom služby Apple Pay na iPhone alebo hodinkách Apple Watch potvrdzujete nákup v Safari na Macu, na komunikáciu medzi Macom a druhým zariadením sa používa šifrovaný kanál, ktorý prechádza cez servery spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple žiadne z týchto údajov neuchováva v podobe, ktorá by umožňovala určiť vašu identitu. Možnosť používania služby Apple Pay na Macu môžete vypnúť v Nastaveniach na iPhone. Prejdite do sekcie Peňaženka a Apple Pay a vypnite možnosť Povoliť platby na Macu.

Keď pridávate a používate vernostné karty pre transakcie so službou Apple Pay v obchodoch

Keď si do Peňaženky pridáte bezkontaktné vernostné karty, všetky informácie sa uložia vo vašom zariadení a zašifrujú vaším kódom. Môžete nastaviť, aby sa vám pri nákupe cez službu Apple Pay v predajniach obchodníka automaticky zobrazovala vernostná karta (táto možnosť sa dá v Peňaženke vypnúť). Spoločnosť Apple vyžaduje, aby boli všetky údaje odosielané platobnému terminálu zašifrované. Informácie o vernostných kartách sa odosielajú len s vaším súhlasom. Spoločnosť Apple nedostane o vernostnej transakcii žiadne iné informácie okrem tých, ktoré sú uvedené na karte. iCloud vaše karty zálohuje a synchronizuje medzi vašimi zariadeniami.

Keď si založíte vernostnú kartu a oznámite obchodníkovi požadované údaje, ako je napríklad vaše meno, PSČ, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, spoločnosť Apple dostane len oznámenie o registrácii. Zadané údaje sa zo zariadenia odošlú priamo obchodníkovi a ďalej sa budú spracovávať v súlade s jeho zásadami ochrany osobných údajov.

Ak stratíte svoje zariadenie a budete chcieť pozastaviť službu Apple Pay alebo z nej odstrániť karty

Ak máte v zariadení zapnutú službu Nájsť, nemusíte svoje karty hneď rušiť, ale môžete jednoducho dočasne zablokovať službu Apple Pay tak, že zariadenie prepnete do režimu Stratené. Keď zariadenie nájdete, môžete službu Apple Pay zasa zapnúť.

Možnosť platby kreditnými, debetnými a predplatenými kartami, ktoré ste na zariadení používali so službou Apple Pay, môžete vypnúť na stránke svojho účtu Apple ID.

Keď v službe Nájsť na diaľku vymažete zariadenie, odstránite tým aj možnosť platby kartami, ktoré ste používali so službou Apple Pay. Vaše kreditné, debetné a predplatené karty budú v službe Apple Pay pozastavené vašou bankou, poskytovateľom služby autorizovaným vašou bankou, vydavateľom karty alebo poskytovateľom služby autorizovaným vaším vydavateľom, aj keď je zariadenie offline a nie je pripojené k mobilnej alebo Wi-Fi sieti. Keď zariadenie nájdete, môžete karty pomocou Peňaženky znova pridať.

O pozastavenie vašich kreditných, debetných alebo predplatených kariet a ich odstránenie zo služby Apple Pay môžete požiadať aj priamo svoju banku alebo vydavateľa. Možnosť používania vernostných kariet uložených v zariadení sa zablokuje len v prípade, že je zariadenie online.

Odosielanie a prijímanie peňazí pomocou služby Apple Cash (len v USA)

Pomocou služby Apple Cash si môžete navzájom posielať peniaze s ďalšími ľuďmi v apkách Správy a Peňaženka. Keď dostanete peniaze, pripíšu sa vám na kartu Apple Cash, ktorou potom môžete platiť v obchodoch, apkách alebo na webe pomocou služby Apple Pay. Transakcie medzi používateľmi a službou Apple Cash spracováva naša partnerská banka Green Dot Bank, ktorá je členom skupiny FDIC. Informácie o tom, ako banka Green Dot Bank chráni vaše informácie, si môžete prečítať v jej zásadách ochrany osobných údajov.

Pri nastavovaní služby Apple Cash môžu spoločnosti Green Dot Bank a Apple Payments Inc. získať rovnaké údaje, aké sa posielajú pri pridávaní kreditnej alebo debetnej karty. Spoločnosť Apple založila spoločnosť Apple Payments Inc. ako svoju stopercentnú dcérsku spoločnosť, ktorá má chrániť vaše súkromie uchovávaním a spracovávaním informácií o transakciách prostredníctvom služby Apple Cash oddelene od ostatných služieb spoločnosti Apple, aby k nim zvyšok spoločnosti Apple nemal prístup. Tieto informácie slúžia len na riešenie problémov, účely vyplývajúce zo zákona a ochranu služby Apple Cash pred podvodmi.

Aby mohli banka a jej poskytovateľ služieb overenia identity overiť vašu identitu, je možné, že im budete musieť poskytnúť niektoré údaje vrátane svojho mena a adresy. Tieto údaje slúžia len na ochranu pred podvodmi a na účely predpísané finančnou legislatívou USA. Vaše meno a adresu bezpečne uchovávajú partnerská banka a spoločnosť Apple Payments Inc. Spoločnosť Apple však nemá prístup k ostatným zadaným údajom, ako sú napríklad vaše číslo sociálneho poistenia, dátum narodenia, odpovede na otázky (napríklad názov ulice, na ktorej ste bývali v minulosti) alebo kópia vášho dokladu totožnosti.

Pri používaní služby Apple Cash – vrátane pridávania peňazí alebo prevodov na bankový účet – môžu naša partnerská banka a spoločnosti Apple a Apple Payments Inc. ukladať a používať údaje o vás, vašom zariadení a vašom účte s cieľom spracovania transakcie, riešenia problémov či ochrany pred podvodmi alebo na iné účely predpísané finančnými zákonmi. Spoločnosť Apple môže spoločnosti Apple Payments Inc. poskytovať približné vzorce toho, ako často na zariadení komunikujete s danou osobou cez telefón, e-mail alebo apku Správy. Obsah vašej komunikácie sa nezhromažďuje. Informácie sa ukladajú len na obmedzený čas a takým spôsobom, aby ich nebolo možné použiť na určenie vašej identity s výnimkou prípadov, keď príslušná transakcia vyžaduje podrobnejšie preskúmanie v dôsledku podozrivej aktivity.

Ďalšie informácie o používaní služby Apple Pay s dopravnou kartou

Keď si do služby Apple Pay pridáte dopravnú kartu a označíte ju ako svoju kartu Express Transit, môžete s ňou platiť a jazdiť bez toho, aby ste museli najskôr použiť Face ID, Touch ID alebo kód. Expresné dopravné karty môžete na iPhone spravovať v sekcii Nastavenia > Peňaženka a Apple Pay a na hodinkách Apple Watch prostredníctvom apky Apple Watch.

Svoje dopravné karty môžete dočasne pozastaviť tak, že pomocou služby Nájsť prepnete zariadenie do režimu Stratené. Dopravné karty môžete odstrániť aj tak, že zariadenie vymažete na diaľku pomocou služby Nájsť alebo odstránite všetky karty na stránke svojho účtu Apple ID. Dopravné karty sa nedajú odstrániť ani pozastaviť, keď je zariadenie offline.

Viac informácií

  • Viac informácií o službe Apple Pay a ochrane súkromia získate priamo v zariadení. Vo svojom iOS zariadení prejdite v Nastaveniach do sekcie Peňaženka a Apple Pay a klepnite na Informácie o správe vašich dát. Na Macu prejdite do sekcie Peňaženka a Apple Pay v Systémových nastaveniach a kliknite na Apple Pay a súkromie.
  • Ďalšie podrobnosti o tom, ako spoločnosť Apple chráni vaše informácie a osobné údaje, nájdete v príručke zabezpečenia systému iOS a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Apple.
Dátum zverejnenia: