Používanie hlavičiek a piat v aplikácii Numbers

Aplikácia Numbers pre Mac obsahuje možnosti pre hlavičky a päty pri tlači tabuľky.

Pridávanie hlavičiek a piat do dokumentu aplikácie Numbers

  1. Keď máte tabuľku otvorenú v aplikácii Numbers, vyberte v menu Súbor položku Tlačiť. Mal by sa zobraziť náhľad prvého hárka po vytlačení. Hárok sa môže vytlačiť na niekoľko strán.
  2. Ak tabuľka obsahuje viacero hárkov, môžete po kliknutí na tab v hornej časti náhľadu upravovať hlavičky a päty príslušného hárka. Každý hárok môže v hlavičkách a pätách obsahovať jedinečné informácie.
  3. Ak chcete upravovať hlavičky alebo päty hárka, presuňte ukazovateľ nad začiatok alebo koniec hárka tak, aby sa zobrazili tri polia. Potom kliknite na požadované pole a zadajte obsah. Ak chcete využiť jednoduchšie možnosti úprav obsahu hlavičiek a piat, kliknite na vyskakovacie menu Zmeniť veľkosť na paneli s nástrojmi a vyberte úroveň priblíženia.
  4. Ak chcete pokračovať v číslovaní strán z predchádzajúceho hárka, na postrannom paneli Nastavenia tlačiarne vyberte položku Pokračovať od predošlého hárka. Čísla strán sú predvolene umiestnené uprostred všetkých piat v tabuľke. 
  5. Ak chcete čísla strán odstrániť, kliknite do päty, vyberte číslo strany a stlačte kláves Delete na klávesnici. 
  6. Ak chcete tabuľku vytlačiť, kliknite na položku Tlačiť na spodnej strane postranného panela. 
  7. Ak chcete opustiť obrazovku Nastavenia tlačiarne bez tlače, kliknite v inšpektorovi na položku Hotovo.

Vykonané zmeny hlavičiek a piat sa uložia ako súčasť tabuľky.

Dátum zverejnenia: