Ako systém iOS, iPadOS alebo macOS rozhoduje o tom, ku ktorej bezdrôtovej sieti sa má automaticky pripojiť

Pri automatickom pripájaní k sieťam sa v systémoch macOS Ventura, iOS a iPadOS začína najviac preferovanou sieťou a pokračuje sa súkromnými sieťami a potom verejnými sieťami.

Keď zariadenie so systémom iOS či iPadOS alebo Mac so systémom macOS Ventura či novším vyhodnocuje identifikátory SSID (Service Set Identifier) a určuje, ku ktorej sieti sa má automaticky pripojiť, pokúša sa pripojiť k sieťam v tomto poradí:

 1. Vaša „najviac preferovaná“ sieť
  Známe siete majú priradené hodnotenie na základe vašich akcií. Ak na niektorú sieť prepnete manuálne, jej hodnotenie sa zvýši. Ak sa od niektorej siete manuálne odpojíte, jej hodnotenie sa zníži. „Najviac preferovaná“ sieť je sieť s najvyšším hodnotením.
 2. Súkromná sieť
  Súkromné siete sú nastavené v domácnostiach a kanceláriách. Medzi ne môže patriť aj osobný hotspot na zariadení so systémom iOS či iPadOS alebo na Macu so systémom macOS Ventura či novším. Systém macOS Ventura, iOS alebo iPadOS sa opätovne pripája k známym súkromným sieťam v poradí podľa posledného pripojenia.
 3. Verejná sieť
  Verejné siete sú určené pre všeobecný prístup na verejných miestach, ako je hotel, letisko alebo kaviareň. Medzi ďalšie príklady patria pripojenia Hotspot 2.0, Passpoint, EAP-SIM alebo Wi-Fi poskytované mobilnými operátormi a poskytovateľmi internetového pripojenia.

Ak systém macOS Ventura, iOS alebo iPadOS nájde viacero súkromných alebo verejných sietí, určí ich priority podľa nasledujúcich kritérií v tomto poradí:

 1. Spôsob konfigurácie (iOS 16.4, iPadOS 16.4 a macOS Ventura 13.3 alebo novší): Súkromné siete nakonfigurované s použitím správy mobilných zariadení (MDM) majú prednosť pred sieťami s ručným pripojením.
 2. Najvyšší podporovaný štandard Wi-Fi: Napríklad siete Wi-Fi 6 sa uprednostňujú pred sieťami Wi-Fi 5.
 3. Frekvenčné pásmo: 6 GHz, potom 5 GHz, potom 5 GHz (DFS), potom 2,4 GHz.
 4. Zabezpečenie: WPA Enterprise, potom WPA Personal, potom WEP.
 5. Sila signálu: Prečítajte si viac o indikátore RSSI a bezdrôtovom roamingu pre podniky.

Systém sa k nezabezpečeným alebo otvoreným sieťam nebude pripájať automaticky, pokiaľ nebol k danej sieti pripojený v priebehu posledných dvoch týždňov.


Informácie o automatickom pripojení po reštartovaní

Po reštartovaní sú prihlasovacie údaje systému iOS a iPadOS pre Wi-Fi sieť k dispozícii až po odomknutí zariadenia. V systémoch iOS a iPadOS sa pred automatickým pripojením k sieti v blízkosti čaká na odomknutie zariadenia. To platí aj pre systém macOS Ventura, keď je povolená funkcia FileVault.

Dátum zverejnenia: