Ako systém iOS určuje, ku ktorej bezdrôtovej sieti sa má automaticky pripojiť

Pri automatickom pripájaní k sieťam systém iOS začína najviac preferovanou sieťou, potom pokračuje súkromnými sieťami a potom verejnými sieťami.

Keď zariadenie so systémom iOS vyhodnocuje identifikátory SSID a určuje sieť, ku ktorej sa má pripojiť automaticky, bude sa pokúšať o pripájanie k sieťam v tomto poradí:

  1. Vaša „najviac preferovaná“ sieť.
  2. Súkromná sieť, ku ktorej ste sa pripojili naposledy.
  3. Súkromná sieť.
  4. Verejná sieť.

Verejné siete sú určené pre všeobecný prístup na verejných miestach, ako je hotel, letisko alebo kaviareň. Medzi ďalšie príklady patria pripojenia Hotspot 2.0, Passpoint, EAP-SIM alebo Wi-Fi poskytované niektorými mobilnými operátormi a poskytovateľmi káblového pripojenia. Súkromné siete sú všetky ostatné siete vrátane tých, ktoré sú vytvorené v domácnostiach a kanceláriách, a služby Zdieľanie internetu vo vašom zariadení so systémom iOS.

Známe siete majú priradené „hodnotenie“ na základe vašich akcií. Ak na niektorý identifikátor SSID siete prepnete manuálne, jeho hodnotenie sa zvýši. Ak sa od niektorého identifikátora SSID siete manuálne odpojíte, jeho hodnotenie sa zníži. „Najviac preferované“ siete majú vyššie hodnotenie.

Ak systém iOS nájde po vyhodnotení uvedených kritérií viac sietí, nastaví prioritu príslušných identifikátorov SSID sietí podľa úrovne zabezpečenia a jeden vyberie podľa nasledujúceho poradia:

  Kategória siete Zabezpečenie siete
1 Súkromná EAP
2 Súkromná WPA3
3 Súkromná WPA2/WPA
4 Súkromná WEP
5 Súkromná Nezabezpečená/otvorená
6 Verejná HS2.0/Passpoint
7 Verejná EAP
8 Verejná WPA3
9 Verejná WPA2/WPA
10 Verejná WEP
11 Verejná Nezabezpečená/otvorená

Ak systém iOS nájde viac sietí z tej istej kategórie a s tou istou úrovňou zabezpečenia, vyberie identifikátor SSID siete s najsilnejším indikátorom intenzity prijatého signálu (RSSI). Prečítajte si viac o indikátore RSSI a bezdrôtovom roamingu pre podniky.

Informácie o automatickom pripojení po reštartovaní

Po reštartovaní zariadenia sú prihlasovacie údaje sietí Wi-Fi v systéme iOS dostupné až po odomknutí zariadenia. Systém iOS pred automatickým pripojením ku ktorejkoľvek sieti v blízkosti počká, kým sa zariadenie neodomkne.

Dátum zverejnenia: