Oprava dátumu zakúpenia alebo dátumu vypršania platnosti vašej zmluvy AppleCare

Ak chcete v našich záznamoch aktualizovať informácie o kúpe vášho zariadenia alebo o zmluvnej dokumentácii, sme tu pre vás.

Podrobnosti o poskytovaných informáciách

Ak sa oboznámite s obmedzeniami systému servisného krytia spoločnosti Apple (ďalej len „Systém“), môžete sa tým vyhnúť problémom. Informácie zahrnuté v Systéme majú zákazníkom pomôcť zorientovať sa v tom, či je servis určený pre ich produkty súčasťou obmedzenej záruky alebo rozšírenej servisnej zmluvy spoločnosti Apple, ako je napríklad program AppleCare Protection Plan a AppleCare+.

Ak sa na produkty zákazníkov vzťahujú v krajine alebo oblasti ich bydliska alebo zakúpenia zariadenia zákony alebo nariadenia o ochrane spotrebiteľov, servisné krytie, ktoré popisuje Systém, nemusí zohľadňovať všetky práva a možnosti náhrady škody, ktoré určujú dané zákony a nariadenia. K takýmto právam patrí napríklad právo zákazníkov z Kalifornie a iných jurisdikcií na predĺženie záručnej lehoty o počet celých dní, ktoré bol produkt v záručnom servise a zákazník ho nemohol používať. Pri určovaní počtu dní, o ktoré sa má záručná lehota predĺžiť, môže spoločnosť Apple od svojich zákazníkov požadovať predloženie originálu dokladu o kúpe produktu a poskytnutie dokumentácie o vykonaní servisu. Chceli by sme vás upozorniť na to, že informácie v Systéme nezohľadňujú žiadne iné doplnkové programy na predĺženie záruky spoločnosti Apple, ako napríklad programy popisované na webovej stránke programov rozšírenej výmeny a opravy.

Informácie o servisnom krytí obsiahnuté v Systéme vychádzajú z informácií o dátume nákupu produktu, ktorými disponuje spoločnosť Apple. Odhadnutý dátum zakúpenia produktu nemusí byť správny. Závisí to od toho, kedy a či ste svoj produkt zaregistrovali, či ste ho zakúpili u autorizovaného predajcu Apple alebo v predajni Apple Store. Ak si myslíte, že informácie nie sú presné, pomocou odkazu na tejto stránke kontaktujte spoločnosť Apple a informácie aktualizujte. Záznamy Systému nemusia zohľadňovať nedávno zadané informácie ani záručné servisné krytie. Zákazníci nesmú používať Systém na žiadne nezákonné alebo zakázané účely, ani na vykonávanie akýchkoľvek nezákonných či iných činností, ktoré porušujú práva spoločnosti Apple alebo iných subjektov.

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Výhody ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple1, programu AppleCare Protection Plan a programu AppleCare+ dopĺňajú práva stanovené zákonom o ochrane spotrebiteľa. Podrobnosti nájdete tu

Ak si myslíte, že máte platný nárok na základe zákona o ochrane spotrebiteľa, kontaktujte nás

Doklad o kúpe a doklad o záručnom krytí si bezpečne uschovajte

Chceli by sme vás požiadať, aby ste si bezpečne uschovali doklad o kúpe produktu a dokument slúžiaci ako doklad o záručnom krytí AppleCare (ak ho využívate). V prípade akýchkoľvek pochybností o nároku vášho produktu na servisné krytie v rámci servisnej zmluvy AppleCare vás môžeme požiadať o poskytnutie kópií týchto dokumentov. Pri žiadosti o servis vás môže spoločnosť Apple požiadať o poskytnutie originálu dokladu o kúpe produktu s cieľom overiť oprávnenosť nároku na záručný servis, a to dokonca aj vtedy, ak ste si produkt už zaregistrovali. Záruka zostáva rovnaká a nezávisí od registrácie produktu.

Prečítajte si viac o aktualizovaní záznamov spoločnosti Apple

Dátum skončenia krytia je nesprávny

Ak je odhadovaný dátum skončenia telefonickej technickej podpory, obmedzenej záruky alebo zmluvy AppleCare, ktorý je priradený k vášmu sériovému číslu, nesprávny, kontaktujte nás. Na aktualizáciu dátumu zakúpenia budeme od vás potrebovať, aby ste originál dokladu o kúpe produktu odoslali spoločnosti Apple. Za platný doklad o nákupe sa považuje doklad o kúpe s číslom dokladu, popisom produktu, originálnym dátumom nákupu, cenou a podrobnosťami o maloobchodnom predajcovi.

Ak chcete aktualizovať dátum zakúpenia, odošlite spoločnosti Apple doklad o nákupe

Ak chýba vaša zmluva AppleCare

Ak ste si zakúpili zmluvu AppleCare, ako napríklad program AppleCare Protection Plan, no nezobrazuje sa vo výsledkoch, zrejme bude potrebné zmluvu zaregistrovať.

Registrácia zmluvy AppleCare

Ďalšie informácie o krytí, ktoré poskytuje spoločnosť Apple pre váš produkt

Ďalšie informácie o možnostiach servisu

Spoločnosť Apple ponúka rôzne možnosti servisu produktov vrátane donesenia produktu do servisného strediska, poslania náhradných súčastí poštou a svojpomocnej opravy súčastí. Dostupnosť týchto služieb závisí od konkrétneho produktu a krajiny alebo oblasti, kde zákazník žiada o poskytnutie služby.

  • Bližšie informácie nájdete priamo na našej webovej stránke, ktorá ponúka overenie krytia. Ak chcete zobraziť možnosti služieb, ktoré sú k dispozícii, zadajte sériové číslo.
  • Návody, súbory na stiahnutie, rady na riešenie problémov a ďalšie informácie nájdete na stránke podpory spoločnosti Apple.

1. V Turecku sa na zariadenia vzťahuje dvojročná obmedzená záruka spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: