Ak sa Mac nepripojí na internet cez Wi-Fi

Ak je Mac pripojený k Wi-Fi sieti, no nemôže sa pripojiť k webovým stránkam, e-mailom ani žiadnym iným internetovým službám, vyskúšajte tieto riešenia.

Ak sa chcete pripojiť na internet cez Wi-Fi, Mac musí byť najskôr pripojený k Wi-Fi sieti a táto sieť musí poskytovať pripojenie na internet. Ak sa chcete pripojiť k Wi-Fi sieti, kliknite na Wi-Fi ovládacom centre alebo na lište a potom v menu vyberte sieť. Ak webové stránky, e-maily ani žiadne iné internetové služby nie sú po pripojení k Wi-Fi sieti k dispozícii, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Reštartovanie Macu

Reštartovanie môže pomôcť, pretože Mac si potom automaticky obnoví internetovú adresu, ktorá mu bola priradená pri pripájaní k Wi-Fi sieti. Alebo môžete obnoviť IP adresu manuálne. Toto sa označuje ako pridelenie adresy službou DHCP. Ak platnosť pridelenia adresy vypršala a adresu už používa iné zariadenie, Macu sa priradí nová adresa.

Kontrola siete VPN alebo iného bezpečnostného softvéru

Ak ste si nainštalovali sieť VPN alebo iný softvér, ktorý monitoruje vaše sieťové pripojenia alebo s nimi komunikuje, tento softvér môže ovplyvňovať prístup na internet. Prečítajte si o problémoch so sieťou súvisiacich so sieťou VPN a iným softvérom

Používanie vstavaných diagnostických nástrojov

Odporúčania týkajúce sa Wi-Fi sietí. Kliknite na Wi-Fi  v ovládacom centre alebo na lište a vyhľadajte v menu položku Odporúčania pre Wi-Fi. Ak sa zobrazuje, znamená to, že Mac zistil problém a ponúka odporúčania. Ak chcete získať ďalšie informácie, vyberte Odporúčania pre Wi-Fi.*

Bezdrôtová diagnostika.Stlačte kláves Option na klávesnici, držte ho stlačený a kliknite na Wi-Fi  v ovládacom centre alebo na lište. Potom v menu vyberte Otvoriť Bezdrôtovú diagnostiku. Prečítajte si viac o používaní Bezdrôtovej diagnostiky na analýzu prostredia bezdrôtových pripojení.

Okno Bezdrôtová diagnostika so zobrazenými výsledkami diagnostiky

Aktualizácia Wi-Fi routera

Ak spravujete Wi-Fi router príslušnej siete, nainštalujte si najnovšie aktualizácie firmvéru routera podľa odporúčaní výrobcu. Môže tiež pomôcť jednoducho reštartovať router a používať odporúčané nastavenia pre Wi-Fi routery a prístupové body od spoločnosti Apple.

Použitie inej siete alebo kontaktovanie poskytovateľa internetových služieb

Ak máte prístup na internet po pripojení k inej sieti alebo ak si nie ste istý, overte si u správcu siete alebo u poskytovateľa internetových služieb, či sieť funguje správne.

 


* Odporúčania pre Wi-Fi nie sú k dispozícii pre osobné hotspoty ani siete, ktoré používajú určité podnikové bezpečnostné protokoly, napríklad WPA Enterprise alebo WPA2 Enterprise.

Dátum zverejnenia: