Ak sa Mac nepripája na internet cez Wi-Fi

Ak je Mac nastavený tak, aby sa pripájal k Wi-Fi sieti, môže analyzovať pripojenie a zisťovať problémy, ktoré ovplyvňujú výkon, vrátane pripojenia na internet.

Ak ste vykonali kroky pripojenia Macu k Wi-Fi sieti, no pripojenie k sieti alebo na internet nie je spoľahlivé, môžu vám pomôcť kroky uvedené v tomto článku.

Kontrola odporúčaní pre Wi-Fi

Keď sa Mac pokúsi pripojiť k Wi-Fi sieti, skontroluje, či existujú problémy, ktoré by mohli ovplyvniť jeho schopnosť vytvoriť rýchle, stabilné a bezpečné pripojenie. Ak sa zistí problém, v menu stavu Wi-Fi pripojenia  na lište sa zobrazí nová položka: Odporúčania pre Wi-Fi. Vyberte ju a zobrazia sa odporúčané riešenia.

Odporúčania pre Wi-Fi sú k dispozícii v systéme macOS Sierra alebo novšom.

Analýza bezdrôtového prostredia

Mac môže pomocou Bezdrôtovej diagnostiky vykonať ďalšiu analýzu. 

 1. Ukončite všetky otvorené aplikácie, a ak je to možné, pripojte sa k svojej Wi-Fi sieti.
 2. Stlačte kláves Option (Alt) ⌥, podržte ho a v menu stavu Wi-Fi pripojenia  vyberte položku Otvoriť aplikáciu Bezdrôtová diagnostika.
 3. Po zobrazení výzvy zadajte meno a heslo správcu.

Bezdrôtová diagnostika spustí analýzu vášho bezdrôtového prostredia:

Ak ide o občasný problém, môžete sa rozhodnúť pre monitorovanie Wi-Fi pripojenia:


Ak si chcete zobraziť odporúčania, pokračujte na zhrnutie. Bezdrôtová diagnostika si od vás vypýta ďalšie informácie o základni alebo inom routeri, aby ich mohla zahrnúť do správy, ktorú vám uloží v Macu.

Kliknutím na tlačidlo Informácie vedľa jednotlivých položiek v zhrnutí si môžete zobraziť detaily. Zásady používania Wi-Fi sú tipy, ktoré sa dajú využiť pri väčšine Wi-Fi sietí.


Pred zmenou nastavení siete alebo routera na základe týchto odporúčaní si zálohujte alebo poznačte pôvodné nastavenia – pre prípad, že by ste ich znova potrebovali.

Monitorovanie Wi-Fi pripojenia

Mac môže vo vašom Wi-Fi pripojení monitorovať občasné problémy, napríklad prerušenie pripojenia. Postupujte podľa krokov na analýzu bezdrôtového prostredia, no pri zobrazení výzvy vyberte možnosť Monitorovať moje Wi-Fi pripojenie.

Počas monitorovania sa v okne zobrazuje, že prebieha monitorovanie. Monitorovanie zostane spustené, pokým je toto okno otvorené a vy používate tú istú Wi-Fi sieť (dokonca aj keď máte Mac v režime spánku).

Ak Bezdrôtová diagnostika nájde problém, monitorovanie zastaví a zobrazí stručný popis daného problému. Monitorovanie môžete potom znova spustiť alebo môžete pokračovať na zhrnutie, kde nájdete podrobnosti a odporúčania.

Vytvorenie správy o diagnostike

Bezdrôtová diagnostika automaticky uloží správu o diagnostike a potom vám zobrazí jej zhrnutie. Rovnakú správu môžete kedykoľvek vytvoriť aj vy. Stačí podržať kláves Option a v menu stavu Wi-Fi pripojenia  vybrať položku Vytvoriť správu o diagnostike. Vytvorenie správy môže Macu trvať niekoľko minút.

 • Systém macOS Sierra alebo novší správu uloží do priečinka /var/tmp štartovacieho disku a potom tento priečinok otvorí.
  Ak tento priečinok chcete otvoriť manuálne, v lište Findera vyberte položky Prejsť > Prejsť do priečinka a potom zadajte text /var/tmp.
 • Systém OS X El Capitan alebo starší vám správu uloží na plochu.

Táto správa je komprimovaný súbor s názvom, ktorý sa začína textom WirelessDiagnostics. Obsahuje veľa súborov, ktoré podrobne popisujú vaše bezdrôtové prostredie. Podrobnejšie ich môže preskúmať sieťový špecialista.

Použitie iných diagnostických utilít

Súčasťou Bezdrôtovej diagnostiky sú aj ďalšie utility pre sieťových špecialistov. Otvoriť ich môžete v menu Okno na lište Bezdrôtovej diagnostiky: 

 • Informácie zhromažďujú kľúčové detaily o vašich aktuálnych sieťových pripojeniach.
 • Záznamy umožňujú vytvárať na pozadí záznamy k Wi-Fi a ostatným systémovým komponentom. Výsledok sa v Macu uloží do súboru .log v umiestnení správ o diagnostike. Zaznamenávanie pokračuje aj po ukončení aplikácie alebo reštartovaní Macu, takže ho po skončení nezabudnite vypnúť.
 • Vyhľadať vyhľadá Wi-Fi routery vo vašom prostredí a zhromaždí o nich kľúčové informácie.
 • Výkon používa dynamické grafy na znázornenie výkonu Wi-Fi pripojenia:
  • Rýchlosť ukazuje priebežnú prenosovú rýchlosť v megabitoch za sekundu.
  • Kvalita ukazuje priebežný pomer signálu k šumu. Ak je kvalita príliš nízka, zariadenie sa od Wi-Fi routera odpojí. Medzi faktory ovplyvňujúce kvalitu patrí vzdialenosť medzi zariadením a routerom, ako aj objekty, ktoré bránia v šírení signálu z routera, napríklad steny. Ďalšie informácie.
  • Signál zobrazuje priebežné merania signálu (RSSI) aj šumu. Indikátor RSSI by mal byť vysoký a šum nízky, takže čím je medzi nimi väčší rozdiel, tým lepšie. 
 • Sniffer zachytáva aktivitu vo Wi-Fi pripojení, čo sa môže zísť pri diagnostike reprodukovateľného problému. Ak chcete zaznamenať aktivitu na kanáli, vyberte kanál a šírku a potom kliknite na položku Spustiť. Po kliknutí na položku Zastaviť sa v Macu do umiestnenia správ o diagnostike uloží súbor .wcap.

Ďalšie informácie

Ďalšie odporúčania k čo najlepšiemu výkonu Wi-Fi pripojenia:

Prečítajte si o ďalších možnostiach pripojenia na internet.

Dátum zverejnenia: