Používanie Launchpadu na Macu

Pomocou Launchpadu môžete otvárať, vyhľadávať a usporadúvať aplikácie.

Launchpad v systéme macOS

Ikona Launchpadu


Launchpad predstavuje jednoduchý spôsob, ako na Macu vyhľadávať a spúšťať aplikácie. Aplikácie v ňom dokonca môžete usporiadať do priečinkov.

Otvorenie aplikácie

  • Kliknite v Docku na ikonu Launchpadu alebo zovrite na trackpade palec a tri prsty. Keď na aplikáciu kliknete, otvorí sa. 
  • Aplikáciu môžete vyhľadať aj zadaním jej názvu v Launchpade a otvoriť ju stlačením klávesu Return.
  • Ak chcete Launchpad zatvoriť bez otvorenia aplikácie, kliknite na pozadie alebo na trackpade rozovrite palec a tri prsty.

Usporiadanie aplikácií

  • Usporiadanie aplikácií: Potiahnite aplikáciu na nové miesto.
  • Vytvorenie priečinka: Potiahnite jednu aplikáciu na druhú. 
  • Zatvorenie priečinka: Kliknite mimo priečinka.
  • Premenovanie priečinka: Otvorte priečinok a kliknite na jeho názov. Potom zadajte nový názov.

Otvorený priečinok v Launchpade

Pridanie alebo vymazanie aplikácie

  • Aplikácie, ktoré si stiahnete z obchodu App Store alebo ktoré sú súčasťou systému macOS, sa automaticky zobrazia v Launchpade. Keď si aplikáciu stiahnete z iného zdroja, môžete ju do Launchpadu pridať tak, že ju presuniete do priečinka Aplikácie.
  • Prečítajte si, ako vymazať aplikáciu z Macu, čím sa odstráni aj z Launchpadu.
Dátum zverejnenia: