Zadávanie textu v Macu pomocou hlasu

Funkcia Diktovanie konvertuje vaše hovorené slovo na text.

Nastavenie Diktovania

Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Klávesnica a potom na položku Diktovanie. Zapnite Diktovanie a vyberte si z nasledujúcich možností Diktovania:

 • Vyberte, či chcete použiť rozšírené diktovanie, ktoré vám umožňuje používať diktovanie, keď nemáte pripojenie na internet.
 • Vyberte jazyk a dialekt. Niektoré jazyky, ako napríklad angličtina, majú viaceré dialekty.
 • Vyberte klávesovú skratku, ktorú budete používať na spustenie diktovania. 
 • Vyberte preferovaný mikrofón v rozbaľovacom menu pod ikonou mikrofónu.


V systéme macOS Sierra môžete o zapnutie diktovania požiadať Siri. Siri nie je to isté, čo Diktovanie, ale Siri môžete požiadať o vytváranie krátkych správ, ako sú e-mailové správy a SMS správy.

Používanie funkcie Diktovanie

 1. Prejdite do dokumentu alebo iného textového poľa a umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zobraziť diktovaný text.
 2. Stlačte klávesovú skratku diktovania na začatie diktovania alebo vyberte položky Upraviť > Spustiť diktovanie. Predvolená skratka je Fn Fn (dvakrát stlačíte kláves Fn). 

  Ak je Mac v aktivovanom stave, zobrazí zarovno s kurzorom mikrofón na ľavej alebo pravej strane stránky. Ak zapnete rozšírené príkazy diktovania, v pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí mikrofón, ktorý môžete presunúť na iné miesto. Keď vás Mac počuje, merač vstupu mikrofónu počas vášho hovorenia stúpa a klesá.

 3. Vyslovujte slová, ktoré má Mac napísať. Diktovanie si osvojí charakteristiky vášho hlasu a prispôsobí sa vášmu prízvuku, takže čím viac ho budete používať, tým lepšie vám bude rozumieť. Ak vám nerozumie, zistite, ako postupovať.
 4. Ak chcete prestať s diktovaním, kliknite na tlačidlo Hotovo pod ikonou mikrofónu, stlačte kláves Fn alebo prejdite do iného okna.

Ak chcete zadať interpunkciu alebo iné znaky, vyslovte nasledujúce slová. Tieto slová sa môžu líšiť v závislosti od jazyka alebo dialektu.

 • apostrof  '
 • počiatočná hranatá zátvorka  [
 • koncová hranatá zátvorka  ]
 • počiatočná zátvorka  (
 • koncová zátvorka  )
 • počiatočná zložená zátvorka  {
 • koncová zložená zátvorka  }
 • počiatočná lomená zátvorka  <
 • koncová lomená zátvorka  >
 • dvojbodka  :
 • čiarka  ,
 • spojovník  -
 • tri bodky  …
 • výkričník  !
 • spojovník  -
 • bodka  .
 • otáznik  ?
 • počiatočné dvojité úvodzovky  „
 • koncové dvojité úvodzovky  “
 • počiatočná jednoduchá úvodzovka  '
 • koncová jednoduchá úvodzovka  '
 • bodkočiarka  ;
 • ampersand  &
 • hviezdička  *
 • zavináč  @
 • spätná lomka  \
 • lomka  /
 • vokáň  ^
 • stredová bodka  ·
 • veľká stredová bodka  •
 • stupeň  °
 • hashtag alebo krížik  #
 • percento  %
 • znak podčiarknutia  _
 • zvislá čiara  |
 • dolár  $
 • cent  ¢
 • libra  £
 • euro  €
 • jen  ¥
 • usmiata tvár s prižmúrenými očami  XD
 • ustarostená tvár  :-(
 • usmiata tvár  :-)
 • žmurkajúca tvár  ;-)
 • znak autorských práv  ©
 • znak registrovanej ochrannej známky  ®
 • znak ochrannej známky  ™
 • znak rovnosti  =
 • znak väčšie ako  >
 • znak menšie ako  <
 • znamienko mínus  -
 • znamienko násobenia  x
 • znamienko plus  +


Ak chcete zmeniť formátovanie, vyslovte tieto slová:

 • zapnuté veľké počiatočné  (formátuje nasledujúcu frázu s veľkými počiatočnými písmenami)
 • vypnuté veľké počiatočné  (obnoví predvolenú veľkosť písmen)
 • všetky veľké  (formátuje nasledujúce slovo na samé veľké písmená)
 • zapnuté všetky veľké  (pokračuje v písaní veľkými písmenami)
 • vypnuté všetky veľké  (obnoví predvolenú veľkosť písmen)
 • nový riadok  (pridá zlom riadka)
 • číslice  (formátuje nasledujúcu frázu ako číslo)
 • rímske číslice  (formátuje nasledujúcu frázu ako rímske číslice)
 • nový odsek  (pridá zlom odseku)
 • zapnúť žiadne medzery  (formátuje nasledujúcu frázu bez medzier)
 • vypnúť žiadne medzery  (obnoví predvolené rozstupy)
 • kláves TAB  (posunie kurzor na nasledujúcu odrážku)


Ak ste zapli rozšírené diktovanie, príkazy diktovania môžete použiť aj na formátovanie tučným písmom, kurzívou a podčiarknutím, výber, kopírovanie, vymazanie, odvolanie a vykonávanie ďalších akcií.

Rozšírené diktovanie

Rozšírené diktovanie je k dispozícii v systéme OS X Mavericks, verzii v10.9 alebo novšej. Rozšírené diktovanie umožňuje:

 • nepretržité diktovanie,
 • diktovanie bez pripojenia k internetu,
 • rýchlejšiu konverziu vašich slov na text,
 • povedať Macu pomocou príkazov diktovania, čo má urobiť.

Keď nepoužívate rozšírené diktovanie, vyslovené slová a určité ďalšie údaje sa odosielajú do spoločnosti Apple, kde sa konvertujú na text a pomáhajú Macu porozumieť, čo máte na mysli. Mac tak musí byť pripojený k internetu, slová sa nemusia skonvertovať na text tak rýchlo a nemôžete naraz rozprávať dlhšie než 40 sekúnd (alebo 30 sekúnd v systéme OS X Yosemite alebo staršom).

Ak ste v podnikovej alebo školskej sieti, ktorá používa proxy server, diktovaniu sa nemusí podariť pripojiť sa k internetu. Požiadajte správcu siete o kontrolu zoznamu sieťových portov, ktoré používajú softvérové produkty Apple.

Diktovanie a ochrana osobných údajov

Ak chcete získať informácie o diktovaní a ochrane osobných údajov, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Klávesnica, na položku Diktovanie a potom na tlačidlo Diktovanie a súkromie. Informácie zhromažďované spoločnosťou Apple sa vždy spracúvajú v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie

 • Ak chcete používať diktovanie v iPhone, iPade alebo iPode touch, klepnite na mikrofón  na klávesnici na obrazovke a potom hovorte. Podrobnosti nájdete v užívateľskej príručke pre iPhone alebo iPad.
 • Ak je na paneli Prístupnosť v systémových nastaveniach zapnutá funkcia Pomalé klávesy alebo Sticky klávesy, predvolené klávesové skratky pre diktovanie nemusia fungovať. Ak potrebujete používať tieto funkcie prístupnosti, vytvorte vlastnú skratku pre diktovanie: vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na položku Klávesnica, kliknite na položku Diktovanie a potom v Menu skratiek vyberte možnosť Prispôsobiť.
Dátum zverejnenia: