Používanie panelu Možnosti prístupnosti na Macu

Panel Možnosti prístupnosti ponúka skratky na rýchle zapnutie alebo vypnutie bežných funkcií prístupnosti, ako sú Zväčšenie, VoiceOver a Sticky klávesy.

Otvorenie panelu Možnosti prístupnosti

Stlačte súčasne tieto klávesy: Option (⌥), Command (⌘) a F5. Na notebookoch s Touch Barom možno budete musieť stlačiť aj kláves Fn (Function).

Na notebookoch s funkciou Touch ID trikrát stlačte senzor Touch ID. (Ak počas tejto operácie stlačíte a podržíte kláves Command, funkcia VoiceOver sa zapne alebo vypne.)

Panel Možnosti prístupnosti

Ak chcete panel Možnosti prístupnosti zatvoriť, kliknite na Hotovo alebo kliknite kamkoľvek mimo okna.

 


Zmena klávesových skratiek na paneli Možnosti prístupnosti

Ak chcete zmeniť skratky uvedené na paneli Možnosti prístupnosti, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Prístupnosť. Na postrannom paneli vyberte Skratka a prostredníctvom zaškrtávacích políčok skratky zapnite alebo vypnite.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: