Použitie klávesovej skratky pre možnosti prístupnosti

Zistite, ako môžete rýchlo vypnúť a zapnúť pomocné funkcie v okne možností prístupnosti.

     

Každý Mac sa štandardne dodáva s pomocnými technológiami, ktoré vám môžu pomôcť používať macOS.

V systéme macOS je k dispozícii okno možností prístupnosti, ktoré vám umožňuje rýchlo zapnúť alebo vypnúť bežné funkcie prístupnosti ako priblíženie, VoiceOver, Sticky klávesy a ďalšie. Toto okno môžete kedykoľvek otvoriť jednoduchou klávesovou skratkou.

  • Na vstavanej klávesnici prenosného počítača Mac stlačte klávesy Fn-Option-Command-F5.
  • Na prenosnom počítači Mac s tlačidlom Touch ID (tlačidlo napájania)* trikrát stlačte tlačidlo Touch ID.
  • Na externej klávesnici stlačte klávesy Option-Command-F5.

 Ak okno možností prístupnosti aktivujete omylom, zatvorte ho kliknutím na tlačidlo Hotovo alebo kliknite na ľubovoľné miesto mimo okna.

*MacBook Pro (15-palcový, 2016), MacBook Pro (13-palcový, 2016, štyri porty Thunderbolt 3)

Používanie Siri

Ak máte macOS Sierra, o zapnutie alebo vypnutie funkcií prístupnosti môžete požiadať Siri. 

Kliknite na ikonu Siri  na lište alebo v Docku. Siri sa opýta „What can I help you with?“ (S čím vám môžem pomôcť?) Vy potom môžete požiadať Siri o akcie, ako je napríklad zapnutie funkcie VoiceOver.

Môžete tiež podržať stlačené klávesy Command (⌘) a medzerník, kým sa Siri neopýta „S čím vám môžem pomôcť?“

Dátum zverejnenia: