Porty používané nástrojom Profile Manager v systéme macOS Server

Nástroj Profile Manager používa určité porty na registráciu a správu zariadení. 

Ak chcete používať nástroj Profile Manager, mali by ste sa uistiť, že nasledujúce porty máte v sieti nastavené ako otvorené.


Port
Prichádzajúca alebo odchádzajúca premávka
TCP/UDP

Popis
2195, 2196 Odchádzajúca TCP Používa ho nástroj Profile Manager 5.8 alebo starší na odosielanie push hlásení
2197 Odchádzajúca TCP Používa ho nástroj Profile Manager 5.9 alebo novší na odosielanie push hlásení
5223 Odchádzajúca TCP Používa sa na udržiavanie trvalého pripojenia k službe APNS a na prijímanie push hlásení
443 Prichádzajúca TCP Poskytuje prístup k webovému rozhraniu pre správcovský a používateľský portál nástroja Profile Manager. Zaisťuje prístup k certifikačnej autorite cez SCEP v systéme macOS Server 5.9 alebo novšom.

80

Prichádzajúca

TCP

Zaisťuje prístup k certifikačnej autorite cez SCEP v systémoch macOS Server 5.3 až macOS Server 5.8.
1640 Prichádzajúca TCP Zaisťuje prístup k certifikačnej autorite cez SCEP v systéme staršom ako macOS Server 5.3.
Dátum zverejnenia: