Reštartovanie Apple TV

Apple TV nemá žiadne tlačidlo napájania. Reštartovať ho môžete pomocou menu Nastavenia alebo diaľkového ovládača, prípadne odpojením od napájania.

Použitie menu Nastavenia

Použitie diaľkového ovládača

Odpojenie Apple TV od napájania

Ak sa Apple TV nedá reštartovať pomocou menu Nastavenia ani ovládača, odpojte ho od napájania. Počkajte šesť sekúnd a potom ho znova pripojte.

Získanie pomoci

*Apple TV 4K a Apple TV HD sa všade dodávajú s rovnakým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa tento diaľkový ovládač označuje ako Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri funguje pri používaní oboch diaľkových ovládačov, pokiaľ sa nachádzate v krajine alebo oblasti, ktorá podporuje Siri.

Dátum zverejnenia: