Ako vypnúť alebo reštartovať Apple TV

Apple TV nemá žiadny vypínač. Apple TV môžete uspať, reštartovať alebo odpojiť od napájania.

Uspanie Apple TV

Po určitej dobe nečinnosti sa Apple TV automaticky uspí. Môžete aj vybrať Uspať v Nastaveniach alebo Apple TV uspať diaľkovým ovládačom:

  • Pomocou diaľkového ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote:* Stlačte tlačidlo TV/Ovládacie centrum  a podržte ho stlačené tri sekundy, aby sa zobrazilo Ovládacie centrum. Potom vyberte Spať 
  • Pomocou diaľkového ovládača Apple Remote (hliníkového alebo bieleho): Stlačte tlačidlo Prehrávať/Pozastaviť  a podržte ho stlačené päť sekúnd.

Na zobudenie Apple TV stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo Menu alebo tlačidlo TV/Ovládacie centrum .

Reštartovanie Apple TV

Ak Apple TV nereaguje, reštartujte ju pomocou diaľkového ovládača:

  • Pomocou diaľkového ovládača Siri Remote (2. generácia) alebo Apple TV Remote (2. generácia):* Podržte tlačidlá Späť  a TV/Ovládacie centrum  stlačené. Keď na zariadení začne blikať indikátor, tlačidlá pusťte.
  • Pomocou diaľkového ovládača Siri Remote (1. generácia) alebo Apple TV Remote (1. generácia):* Podržte tlačidlá Menu a TV/Ovládacie centrum  stlačené. Keď na zariadení začne blikať indikátor, tlačidlá pusťte.
  • Pomocou diaľkového ovládača Apple Remote (hliníkového alebo bieleho): Podržte tlačidlá Menu a Dolu stlačené. Keď na zariadení začne blikať indikátor, tlačidlá pusťte.

Odpojenie Apple TV od napájania

Ak sa Apple TV nedá reštartovať pomocou menu Nastavenia ani diaľkového ovládača, odpojte zariadenie od napájania. Počkajte šesť sekúnd a potom ho znova pripojte.

*Apple TV 4K a Apple TV HD sa všade dodávajú s tým istým diaľkovým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa tento diaľkový ovládač volá Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri funguje pri používaní oboch diaľkových ovládačov, pokiaľ sa nachádzate v krajine alebo oblasti, ktorá podporuje Siri.

Dátum zverejnenia: