Úpravy obrázkov a pridávanie značiek do súborov PDF pomocou aplikácie Náhľad na Macu

Prečítajte si, ako pridávať značky a podpisy do súborov PDF, upravovať obrázky a vykonávať ďalšie akcie.

Pridávanie značiek do súborov PDF

Pomocou panela s nástrojmi na prácu so značkami v aplikácii Náhľad môžete pridávať text a komentáre, podpisovať dokumenty, zvýrazňovať text a vykonávať ďalšie akcie. Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi na prácu so značkami, kliknite na tlačidlo Zobraziť panel značiek  v hornej časti okna alebo vyberte položku Zobraziť > Zobraziť panel značiek.

Pridanie textu

Vo väčšine súborov PDF môžete jednoducho kliknúť na textové pole a potom do poľa zadať text.

Ak do poľa nemožno zadávať text, použite namiesto neho textové pole:

 • Kliknite na tlačidlo Text  na paneli s nástrojmi na prácu so značkami alebo vyberte položku Nástroje > Anotácie > Text.
 • Ak chcete zobraziť možnosti písma, veľkosti a farby textu v textovom poli, kliknite na tlačidlo Štýl textu  na paneli s nástrojmi na prácu so značkami.
 • Textové pole môžete jednoducho posúvať potiahnutím.

Zvýrazňovanie textu

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim zvýrazňovania, kliknite na tlačidlo Zvýrazniť  na paneli s nástrojmi. Keď je režim zvýrazňovania zapnutý, po vybratí textu sa zobrazia zvýraznenia. 

 • Ak chcete zmeniť farbu zvýraznenia alebo prepnúť na prečiarknutie či podčiarknutie, kliknite na tlačidlo  šípka dolu vedľa tlačidla Zvýrazniť  a potom vyberte požadovanú možnosť.
 • Ak chcete odstrániť zvýraznenie, kliknite na príslušný text so stlačeným klávesom Control a potom vyberte príkaz Odstrániť zvýraznenie.

Pridávanie poznámok

Ak chcete pridať poznámku, kliknite na tlačidlo Poznámka  na paneli s nástrojmi na prácu so značkami alebo vyberte položku Nástroje > Anotácie > Poznámka.

 • Ak chcete poznámku zatvoriť, kliknite mimo rámčeka s poznámkou. Poznámky môžete v rámci dokumentu ľubovoľne presúvať.
 • Ak chcete poznámku otvoriť, kliknite do rámčeka s poznámkou.
 • Ak chcete zobraziť všetky poznámky a zvýraznenia, vyberte položku Zobraziť > Zvýraznenia a poznámky. 

Pridanie podpisu

 1. Kliknite na tlačidlo Podpísať Tlačidlo Podpisu na paneli s nástrojmi na prácu so značkami alebo vyberte položku Nástroje > Anotácie > Podpis.
 2. Kliknite na položku Vytvoriť podpis a potom vyberte, či chcete na vytvorenie podpisu použiť trackpad, vstavanú kameru alebo zariadenie so systémom iOS:
 3. Kliknite na tlačidlo Hotovo.
 4. Vyberte si podpis, ktorý chcete pridať do dokumentu. V rámci dokumentu ho môžete ľubovoľne presúvať a meniť jeho veľkosť.

Úpravy obrázkov

 • Orezanie: Potiahnutím vyberte oblasť orezania a potom zvoľte Nástroje > Orezať.
 • Otočenie: Vyberte položku Nástroje > Otočiť doľava alebo Otočiť doprava.
 • Úprava farby: Vyberte položku Nástroje > Upraviť farbu a potom potiahnutím posuvníka upravte nastavenie.
 • Úprava veľkosti: Vyberte položku Nástroje > Upraviť veľkosť, zadajte požadované rozmery a kliknite na tlačidlo OK.
 • Rýchly prístup k ovládacím prvkom úprav: Kliknite na tlačidlo Zobraziť panel značiek  Tlačidlo panelu s nástrojmi na prácu so značkami v hornej časti okna.

Zdieľanie a exportovanie

 • Ak chcete súbor zdieľať, kliknite na tlačidlo Zdieľať  alebo vyberte položku Súbor > Zdieľať. Potom vyberte jednu z možností.
 • Ak chcete dokument alebo obrázok uložiť v inom formáte, vyberte položku Súbor > Exportovať, zvoľte formát a kliknite na položku Uložiť.

Dátum zverejnenia: