Používanie utility príkazového riadka kickstart v rámci funkcie Apple Remote Desktop

Prostredníctvom utility kickstart môžete spúšťať príkazy funkcie Apple Remote Desktop bez nutnosti reštartovania vzdialeného počítača.

Prostredníctvom utility kickstart môžete upravovať nastavenia funkcie Apple Remote Desktop. Môžete napríklad inštalovať, odinštalovávať, aktivovať, nastavovať alebo reštartovať komponenty funkcie Apple Remote Desktop.

Prečítajte si, ako ovládať vzdialený Mac s funkciou Zdieľanie obrazovky prostredníctvom utility príkazového riadka kickstart v systéme macOS Mojave 10.14 alebo novšom.

Začíname

Nástroj kickstart nájdete tu:
/Systém/Knižnica/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart

Príkazy uvedené v tomto článku zadávajte na jeden riadok. Ak sa text pri zadávaní zalomí na ďalší riadok, je to v poriadku. Nestláčajte kláves Return, kým nezadáte celý príkaz.

Ďalšie informácie o príkaze kickstart môžete získať použitím príznaku -help:

sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -help

Ukážky príkazov

Príkazy uvedené v tomto článku je možné používať s funkciou Apple Remote Desktop 3.2 alebo novšou.

Použiť môžete tieto príkazy:

 • Reštartovanie agenta ARD a pomocníka:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -restart -agent
  
 • Zapnutie funkcie Remote Desktop Sharing, povolenie prístupu pre všetkých používateľov a aktivovanie extra menu:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -allowAccessFor -allUsers -privs -all -clientopts -setmenuextra -menuextra yes
  
 • Zapnutie funkcie Remote Desktop Sharing a povolenie prístupu pre určených používateľov:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -allowAccessFor -specifiedUsers
  
  Ak chcete určiť skupinu používateľov a ich povolenia prístupu, musíte použiť možnosti -configure, -access a -privs v samostatnom príkaze. Tento príklad je napríklad použitý pre používateľov s krátkymi menami „teacher“ a „student“. Poskytuje im prístup na sledovanie (no nie ovládanie) počítača a na odosielanie textových správ:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -configure -users teacher,student -access -on -privs -ControlObserve -ObserveOnly -TextMessages
  
  Na rozdiel od iných možností príkazu kickstart nie je možné kombinovať možnosti allowAccessFor s inými možnosťami tohto príkazu. Je nutné použiť ho tak, ako ilustrujú posledné dva obrázky uvedené vyššie. Na dokončenie nastavenia počítača bude možno potrebné volať príkaz kickstart viackrát.
 • Odstránenie povolení prístupu pre určených používateľov (v tomto príklade „student“):
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -configure -users student -access -off
  
 • Zakázanie agenta ARD a odstránenie povolení prístupu pre všetkých používateľov:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -deactivate -configure -access -off
  
Dátum zverejnenia: