Používanie utility príkazového riadka kickstart v systéme macOS Mojave 10.14 alebo novšom

Ak chcete vzdialený Mac ovládať prostredníctvom funkcie Zdieľanie obrazovky, zapnite v cieľovom zariadení funkciu Vzdialená správa. Ak chcete spravovať zariadenia registrované v správe mobilných zariadení (MDM), môžete vykonať aj tieto kroky.

Z dôvodu zvýšenia zabezpečenia v systéme macOS 10.14 alebo novšom poskytuje funkcia Zdieľanie obrazovky len prístup na zobrazenie, keď použijete nástroj príkazového riadka kickstart na povolenie funkcie Vzdialená správa na Macu. Ak chcete vzdialený Mac prostredníctvom funkcie Zdieľanie obrazovky sledovať aj ovládať, otvorte na cieľovom Macu menu Systémové nastavenia, kliknite na položku Zdieľanie a potom zaškrtnite políčko Vzdialená správa. Ak je políčko Vzdialená správa už zaškrtnuté, zrušte jeho zaškrtnutie a znova ho zaškrtnite.

Používanie funkcie Zdieľanie obrazovky na ovládanie Macu registrovaného v správe mobilných zariadení (MDM)

Ak je Mac registrovaný v správe mobilných zariadení (MDM) na základe registrácie v správe mobilných zariadení schválenej používateľom alebo prostredníctvom funkcie Registrácia zariadenia, môžete povoliť ovládanie Macu prostredníctvom funkcie Zdieľanie obrazovky.

  1. Prostredníctvom príkazu kickstart povoľte funkciu Vzdialená správa.
  2. Použite dátovú časť utility PPPC (Privacy Preferences Policy Control). Použite kľúč PostEvent a nastavte reťazec Identifier na hodnotu com.apple.screensharing.agent. Nastavte reťazec IdentifierType na hodnotu bundleID.

Tu je príklad dátovej časti com.apple.TCC.configuration-profile-policy, ktorú môžete použiť ako súčasť konfiguračného profilu:

<key>Services</key>
<dict>
  <key>PostEvent</key>
  <array>
    <dict>
      <key>Allowed</key>
      <true/>
      <key>CodeRequirement</key>
      <string>identifier "com.apple.screensharing.agent" and anchor apple</string>
      <key>Comment</key>
      <string>Allow Control mode when starting Remote Management via kickstart</string>
      <key>Identifier</key>
      <string>com.apple.screensharing.agent</string>
      <key>IdentifierType</key>
      <string>bundleID</string>
    </dict>
  </array>
</dict>
Dátum zverejnenia: