Riešenie problémov s bezdrôtovou aktualizáciou systému iOS

iPhone, iPad alebo iPod touch sa vám nemusí podariť bezdrôtovo aktualizovať z niektorého z nasledujúcich dôvodov:

  • Nedostatok dostupného miesta v zariadení
  • Stiahnutie aktualizácie trvá dlho
  • Server aktualizácií sa nedá kontaktovať
  • Aktualizácia sa nedokončí

Nie je k dispozícii dostatok miesta na vykonanie aktualizácie

Ak v zariadení nie je dostatok miesta na stiahnutie a nainštalovanie aktualizácie, systém iOS sa pokúsi miesto uvoľniť. Odstráni len dáta aplikácií, ktoré môže stiahnuť znovu. Žiadne vaše dáta neodstráni ani nepremiestni.  Ak v zariadení stále nie je dostatok miesta, môžete na aktualizáciu zariadenia použiť iTunes.

Ak sa zariadenie nedá pripojiť k iTunes, môžete z neho odstrániť obsah, ktorý nepoužívate, a uvoľniť tak miesto pre aktualizáciu.

  • Odstránenie obsahu v systéme iOS 10: Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko a využitie iCloudu a klepnite na položku Spravovať úložisko.
  • Odstránenie obsahu v systéme iOS 11: Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko iPhonu.

Prečítajte si ďalšie informácie o mieste, ktoré využívajú aplikácie a obsah.

Sťahovanie trvá dlho

Na aktualizáciu systému iOS je potrebné pripojenie na internet. Čas sťahovania aktualizácie sa líši v závislosti od veľkosti aktualizácie a rýchlosti pripojenia na internet. Zariadenie môžete počas sťahovania aktualizácie systému iOS normálne používať. Systém iOS vás upozorní, keď bude aktualizácia pripravená na inštaláciu. Ak chcete zvýšiť rýchlosť sťahovania, nesťahujte iný obsah a nepoužívajte Wi-Fi sieť (ak je to možné).

Nie je dostupný server aktualizácií alebo nie je možné overiť aktualizáciu

Pri pokuse o aktualizáciu systému iOS vo vašom zariadení sa môže zobraziť niektorá z týchto správ:


„Nie je možné vyhľadať aktualizácie. Počas hľadania aktualizácie softvéru sa vyskytla chyba.“
 


„Nie je možné overiť aktualizáciu. Overovanie aktualizácie iOS zlyhalo, pretože už nie ste pripojení na internet.“
 

Skúste zariadenie aktualizovať znova s použitím tej istej siete. Ak sa aj naďalej zobrazuje jedna z týchto správ, skúste zariadenie aktualizovať s použitím inej siete alebo zariadenie aktualizujte prostredníctvom iTunes. Ak problém pretrváva aj po tom, ako ste sa zariadenie pokúsili aktualizovať s použitím viacerých sietí, odstráňte aktualizáciu.

Prečítajte si ďalšie informácie o aktualizáciách systému iOS.

     

Aktualizácia sa nedokončí

Počas inštalácie aktualizácie sa môže indikátor priebehu pohybovať pomaly. Doba potrebná na nainštalovanie aktualizácie závisí od jej veľkosti a od počtu súborov vo vašom zariadení.

Keď vykonávate bezdrôtovú aktualizáciu, nechajte zariadenie pripojené k zdroju napájania. Ak sa batéria zariadenia vybije, pripojte zariadenie k zdroju napájania, zapnite ho a nechajte proces aktualizácie alebo obnovenia dokončiť.

Ak sa aktualizácia nedokončí a indikátor priebehu sa dlhšiu dobu nepohol, skúste zariadenie reštartovať. Prečítajte si, čo robiť, ak sa zariadenie javí ako zamrznuté alebo sa nedá zapnúť.

Odstránenie a opätovné stiahnutie aktualizácie systému iOS

Ak stále nemôžete nainštalovať najnovšiu verziu systému iOS, skúste aktualizáciu stiahnuť znova:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko iPhonu.
  2. V zozname aplikácií vyhľadajte príslušnú aktualizáciu systému iOS.
  3. Klepnite na príslušnú aktualizáciu systému iOS a potom klepnite na položku Vymazať aktualizáciu.
  4. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru a stiahnite si najnovšiu aktualizáciu systému iOS.

Ak sa aktualizácia nezobrazuje v zozname aplikácií alebo sa problém zopakuje, budete musieť aktualizovať zariadenie prostredníctvom služby iTunes.

Dátum zverejnenia: