Riešenie problémov s bezdrôtovou aktualizáciou systému iOS

iPhone, iPad alebo iPod touch sa vám nemusí podariť bezdrôtovo aktualizovať z niektorého z nasledujúcich dôvodov:

  • Nedostatok dostupného miesta v zariadení
  • Stiahnutie aktualizácie trvá dlho
  • Server aktualizácií sa nedá kontaktovať
  • Aktualizácia sa nedokončí

Nie je k dispozícii dostatok miesta na vykonanie aktualizácie

Ak v zariadení nie je dostatok miesta na stiahnutie a nainštalovanie aktualizácie, jeho softvér sa pokúsi miesto uvoľniť. Odstráni len dáta aplikácií, ktoré môže stiahnuť znovu. Neodstráni ani nepremiestni žiadne vaše dáta. Ak v zariadení stále nie je dostatok miesta, môžete na jeho aktualizáciu použiť počítač.

Ak sa zariadenie nedá pripojiť k počítaču, môžete z neho odstrániť obsah a aplikácie, ktoré nepoužívate, a uvoľniť tak miesto na aktualizáciu. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko [zariadenie].

Prečítajte si ďalšie informácie o mieste, ktoré využívajú aplikácie a obsah.


Sťahovanie trvá dlho

Na aktualizáciu zariadenia je potrebné pripojenie na internet. Čas sťahovania aktualizácie sa líši v závislosti od veľkosti aktualizácie a rýchlosti pripojenia na internet. Zariadenie môžete počas sťahovania aktualizácie normálne používať. Upozorní vás, keď bude aktualizácia pripravená na inštaláciu. Ak chcete zvýšiť rýchlosť sťahovania, nesťahujte iný obsah, a ak je to možné, použite Wi-Fi sieť.


Nie je dostupný server aktualizácií alebo nie je možné overiť aktualizáciu

Pri pokuse o aktualizáciu zariadenia sa môže zobraziť niektorá z týchto správ:

„Nie je možné vyhľadať aktualizáciu. Počas hľadania aktualizácie softvéru sa vyskytla chyba.“
 

„Nie je možné overiť aktualizáciu. Overovanie aktualizácie [softvér] zlyhalo, pretože už nie ste pripojení na internet.“
 

Skúste zariadenie znova aktualizovať použitím tej istej siete. Ak sa aj naďalej zobrazuje jedna z týchto správ, skúste zariadenie aktualizovať pomocou inej siete alebo ho aktualizujte cez počítač. Ak problém pretrváva aj po tom, ako ste sa zariadenie pokúsili aktualizovať použitím viacerých sietí, odstráňte aktualizáciu.

Prečítajte si ďalšie informácie o aktualizáciách systémov iOS a iPadOS.


Aktualizácia sa nedokončí

Počas inštalácie aktualizácie sa môže indikátor priebehu pohybovať pomaly. Čas potrebný na nainštalovanie aktualizácie závisí od jej veľkosti a od počtu súborov vo vašom zariadení.

Keď vykonávate bezdrôtovú aktualizáciu, nechajte zariadenie pripojené k zdroju napájania. Ak sa batéria zariadenia vybije, pripojte zariadenie k zdroju napájania, zapnite ho a nechajte proces aktualizácie alebo obnovenia dokončiť.

Ak sa aktualizácia nedokončí a indikátor priebehu sa dlhší čas nepohol, skúste zariadenie reštartovať. Prečítajte si, čo robiť, ak sa zariadenie javí ako zamrznuté alebo sa nedá zapnúť.


Odstránenie a opätovné stiahnutie aktualizácie

Ak stále nemôžete nainštalovať najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS, skúste aktualizáciu stiahnuť znova:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko [názov zariadenia].
  2. V zozname aplikácií vyhľadajte aktualizáciu.
  3. Klepnite na aktualizáciu a potom klepnite na položku Vymazať aktualizáciu.
  4. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru a stiahnite si najnovšiu aktualizáciu.

Ak sa aktualizácia v zozname aplikácií nezobrazuje alebo sa problém objaví znovu, zariadenie musíte aktualizovať cez počítač pomocou Findera alebo iTunes.

Dátum zverejnenia: