Na iPhone, iPade alebo iPode touch nemožno odosielať alebo prijímať e-maily

Ak sa vám v aplikácii Mail na zariadení so systémom iOS nedarí odosielať alebo prijímať e-maily, pozrite sa, čo môžete robiť.

Skôr než začnete

Zálohy systému iOS vytvorené v iCloude a iTunes obsahujú len nastavenia aplikácie Mail, nie samotné e-maily. Ak nastavenia e-mailového účtu vymažete alebo zmeníte, môžu sa e-maily, ktoré sa predtým stiahli, zo zariadenia so systémom iOS odstrániť. 

Keď budete mať všetko pripravené, vyskúšajte nasledujúce kroky. Po každom kroku skontrolujte, či ešte stále potrebujete pomoc.

Uistite sa, či sa vaše zariadenie môže pripojiť na internet

Ak chcete zistiť, či vaše zariadenie využíva pripojenie na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete alebo Wi-Fi siete, prejdite do Safari a otvorte webovú stránku, napríklad www.apple.com/sk.

Skontrolujte neodoslané e-maily v schránke Odchádzajúce

Ak sa vám zobrazí správa o tom, že váš e-mail sa neodoslal, tento e-mail sa uložil do schránky Odchádzajúce. Skontrolujte schránku Odchádzajúce a skúste e-mail odoslať znova:

 1. V aplikácii Mail klepnite na položku Schránky v ľavom hornom rohu.
 2. Klepnite na položku Odchádzajúce. Ak sa schránka Odchádzajúce nezobrazuje, e-mail sa odoslal.
  Schránky
 3. Klepnite na e-mail v schránke Odchádzajúce. Skontrolujte správnosť e-mailovej adresy príjemcu.
 4. Klepnite na položku Odoslať.    

Skontrolujte e-mailovú adresu a heslo

Ak vás aplikácia Mail vyzve na zadanie hesla k e-mailovému účtu, uistite sa, že heslo je správne. Ak chcete skontrolovať svoju e-mailovú adresu a heslo, skúste sa prihlásiť na webovú stránku poskytovateľa e-mailových služieb.

Ak sa aj naďalej zobrazuje chyba týkajúca sa používateľského mena alebo hesla, kontaktujte poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu systému. 

Skontrolujte nastavenia

Pri nastavovaní e-mailového účtu v zariadení systém iOS automaticky použije správne nastavenia účtu pre mnohých poskytovateľov e-mailových služieb.

Ak chcete skontrolovať správnosť nastavení účtu, porovnajte nastavenia v aplikácii Mail s nastaveniami pre e-mailový účet:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty a klepnite na svoj e-mailový účet.
 2. Vedľa položky Účet klepnite na svoju e-mailovú adresu, čím sa vám zobrazia informácie o účte, ako sú napríklad servery prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty.
 3. Skontrolujte odporúčané nastavenia e-mailového účtu v nástroji na vyhľadanie nastavení aplikácie Mail a uistite sa, že sú zhodné s nastaveniami na obrazovke. Ak nastavenia pre svoj e-mailový účet nevidíte, kontaktujte poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu systému.

Ak máte e-mailový účet s protokolom POP3, e-maily si môžete naraz kontrolovať len na jednom zariadení. Zatvorte ostatné e-mailové programy a odhláste sa z webových stránok e-mailových služieb, ktoré máte otvorené. Ak si chcete overiť, či váš e-mailový účet používa protokol POP3, prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty, klepnite na svoj účet, klepnite na položku Účet a vyhľadajte časť s informáciami o účte s protokolom POP. Odporúčané nastavenia e-mailu pre e-mailový účet s protokolom POP3 si môžete pozrieť aj v nástroji na vyhľadanie nastavení aplikácie Mail.

Ak váš poskytovateľ e-mailových služieb vyžaduje, aby ste v účte používali port 25, e-maily môžete odosielať len pri pripojení k sieti poskytovateľa e-mailových služieb. Informácie o nastaveniach a dostupnosti získate od svojho poskytovateľa e-mailových služieb.


Ak stále potrebujete pomoc

Kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb. Svoj účet môžete tiež odstrániť a znova vytvoriť.

Kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu systému

 1. Kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo skontrolujte jeho webovú stránku stavu, aby ste zistili, či nedošlo k výpadku služieb. 
 2. Opýtajte sa svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu systému, či sú pre váš e-mailový účet aktivované nejaké bezpečnostné funkcie alebo obmedzenia, ako napríklad dvojstupňové overovanie. Je možné, že ak chcete odosielať alebo prijímať e-maily na svojom zariadení, potrebujete osobitné heslo alebo musíte požiadať o povolenie poskytovateľa e-mailových služieb.
 3. Spolu s poskytovateľom e-mailových služieb alebo správcom systému skontrolujte nastavenia e-mailového účtu a uistite sa, že sú správne.

Odstráňte svoj e-mailový účet a znova ho nastavte

 1. V počítači sa prihláste na webovú stránku svojho poskytovateľa e-mailových služieb. Uistite sa, že sú na nej k dispozícii všetky vaše e-maily alebo že ich máte uložené niekde inde ako vo svojom zariadení so systémom iOS.
 2. Na zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty.
 3. Klepnite na e-mailový účet, ktorý chcete odstrániť.
 4. Klepnite na položku Vymazať účet.
 5. Znova pridajte svoj účet.


Dátum zverejnenia: