Na iPhone, iPade alebo iPode touch nemožno odosielať alebo prijímať e-maily

Ak sa vám v aplikácii Mail na zariadení so systémom iOS nedarí odosielať alebo prijímať e-maily, pozrite sa, čo môžete robiť.

Skôr než začnete

Pamätajte na niekoľko vecí a skontrolujte nastavenia:

 • Zálohy systému iOS vytvorené v iCloude a iTunes obsahujú len nastavenia aplikácie Mail, nie samotné e-maily. Ak nastavenia e-mailového účtu vymažete alebo zmeníte, môžu sa e-maily, ktoré sa predtým stiahli, zo zariadenia so systémom iOS odstrániť. 
 • Uistite sa, že je zariadenie pripojené na internet. Ak chcete skontrolovať pripojenie cez mobilné dáta alebo Wi-Fi, prejdite do Safari a otvorte webovú stránku.
 • Na webovej stránke poskytovateľa e‑mailových služieb si overte, či nedošlo k dočasnému výpadku služieb.

Skontrolujte neodoslané e-maily v schránke Odchádzajúce

Ak sa vám zobrazí správa o tom, že váš e-mail sa neodoslal, tento e-mail sa uložil do schránky Odchádzajúce. Skontrolujte schránku Odchádzajúce a skúste e-mail odoslať znova:

 1. V aplikácii Mail klepnite na položku Schránky v ľavom hornom rohu.
 2. Klepnite na položku Odchádzajúce. Ak sa schránka Odchádzajúce nezobrazuje, e-mail sa odoslal.
  Schránky
 3. Klepnite na e-mail v schránke Odchádzajúce. Skontrolujte správnosť e-mailovej adresy príjemcu.
 4. Klepnite na položku Odoslať.    

Skontrolujte e-mailovú adresu a heslo

Ak vás aplikácia Mail vyzve na zadanie hesla k e-mailovému účtu, uistite sa, že heslo je správne. Ak chcete skontrolovať svoju e-mailovú adresu a heslo, skúste sa prihlásiť na webovú stránku poskytovateľa e-mailových služieb.

Ak sa aj naďalej zobrazuje chyba týkajúca sa používateľského mena alebo hesla, kontaktujte poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu systému. 

Skontrolujte nastavenia funkcií načítania a hlásení v aplikácii Mail v systéme iOS

Nastavenia funkcie Načítanie dát sú predvolene založené na konfigurácii e-mailovej služby. Ak nie je dostupné nastavenie Push, v účte sa bude predvolene používať nastavenie Načítať (fetch). Tieto nastavenia majú vplyv na spôsob, akým zariadenie prijíma e-maily. Ak chcete tieto nastavenia upraviť, postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Heslá a účty.
 3. Klepnite na položku Načítanie dát.
 4. Vyberte nastavenie, napríklad Automaticky alebo Manuálne, alebo vyberte, ako často má aplikácia Mail načítavať dáta.

V systéme iOS 11 a novšom sa predvolene používa nastavenie Automaticky. Zariadenie bude načítavať nové dáta na pozadí len v prípade, že je pripojené k zdroju napájania a Wi‑Fi sieti.

Skontrolujte, či sú pre aplikáciu Mail nakonfigurované správne nastavenia hlásení:

 1. Prejdite do menu Nastavenia a klepnite na položku Hlásenia.
 2. Klepnite na položku Mail.
 3. Klepnite na e-mailový účet.
 4. Upravte nastavenia Upozornenia, Zvuky a Odznaky.

Skontrolujte nastavenia aplikácie Mail

Pri nastavovaní e-mailového účtu v zariadení systém iOS automaticky použije správne nastavenia účtu pre mnohých poskytovateľov e-mailových služieb.

Ak chcete skontrolovať správnosť nastavení účtu, porovnajte nastavenia v aplikácii Mail s nastaveniami pre e-mailový účet:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty a klepnite na svoj e-mailový účet.
 2. Vedľa položky Účet klepnite na svoju e-mailovú adresu, čím sa vám zobrazia informácie o účte, ako sú napríklad servery prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty.
 3. Skontrolujte odporúčané nastavenia e-mailového účtu v nástroji na vyhľadanie nastavení aplikácie Mail a uistite sa, že sú zhodné s nastaveniami na obrazovke. Ak nastavenia pre svoj e-mailový účet nevidíte, kontaktujte poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu systému.

Ak máte e-mailový účet s protokolom POP3, e-maily si môžete naraz kontrolovať len na jednom zariadení. Zatvorte ostatné e-mailové programy a odhláste sa z webových stránok e-mailových služieb, ktoré máte otvorené. Ak si chcete overiť, či váš e-mailový účet používa protokol POP3, prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty, klepnite na svoj účet, klepnite na položku Účet a vyhľadajte časť s informáciami o účte s protokolom POP. Odporúčané nastavenia e-mailu pre e-mailový účet s protokolom POP3 si môžete pozrieť aj v nástroji na vyhľadanie nastavení aplikácie Mail.


Ak stále potrebujete pomoc

Kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb. Svoj účet môžete tiež odstrániť a znova vytvoriť.

Kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu systému

 1. Kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo skontrolujte jeho webovú stránku stavu, aby ste zistili, či nedošlo k výpadku služieb. 
 2. Opýtajte sa svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu systému, či sú pre váš e-mailový účet aktivované nejaké bezpečnostné funkcie alebo obmedzenia, ako je napríklad dvojfázové overenie. Je možné, že ak chcete odosielať alebo prijímať e-maily na svojom zariadení, potrebujete osobitné heslo alebo musíte požiadať o povolenie poskytovateľa e-mailových služieb.
 3. Spolu s poskytovateľom e-mailových služieb alebo správcom systému skontrolujte nastavenia e-mailového účtu a uistite sa, že sú správne.

Odstráňte svoj e-mailový účet a znova ho nastavte

 1. V počítači sa prihláste na webovú stránku svojho poskytovateľa e-mailových služieb. Uistite sa, že sú na nej k dispozícii všetky vaše e-maily alebo že ich máte uložené niekde inde ako vo svojom zariadení so systémom iOS.
 2. Na zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty.
 3. Klepnite na e-mailový účet, ktorý chcete odstrániť.
 4. Klepnite na položku Vymazať účet.
 5. Znova pridajte svoj účet.


Dátum zverejnenia: