Vytvorenie spustiteľného inštalátora pre macOS

Externý disk alebo sekundárny oddiel môžete použiť ako štartovací disk, z ktorého sa má inštalovať operačný systém Macu.

Tento pokročilý postup je určený primárne pre správcov systému a ďalších skúsených používateľov, ktorí vedia zadávať príkazy v Termináli. 

Na upgrade systému macOS ani preinštalovanie systému macOS spustiteľný inštalátor nepotrebujete. Môže sa však zísť, ak chcete inštalovať macOS na viacerých počítačoch bez nutnosti zakaždým sťahovať inštalátor alebo ak nemôžete nainštalovať kompatibilný macOS z Findera alebo z Obnovy macOS.

 


Čo je potrebné na vytvorenie spustiteľného inštalátora

 • Flashová jednotka USB alebo iný sekundárny oddiel s dostupným úložiskom najmenej 14 GB formátovaný ako Mac OS Extended.
 • Inštalátor pre OS X El Capitan alebo novší systém. Aby ste mohli získať úplný inštalátor, váš Mac musí používať najnovšiu verziu systému OS X El Capitan, najnovšiu verziu systému macOS Sierra alebo ktorúkoľvek novšiu verziu systému macOS. Systém si stiahnite na Macu, ktorý je kompatibilný so systémom macOS, ktorý sťahujete. Podnikoví správcovia: stiahnite si ho od spoločnosti Apple, a nie z lokálne hosteného servera s aktualizáciami. 

  Stiahnutie systému macOS

 


Použitie Terminálu na vytvorenie spustiteľného inštalátora

Okno Terminálu so zobrazeným dokončeným procesom 

 1. Pripojte flashovú jednotku USB alebo iný oddiel, ktorý používate pre spustiteľný inštalátor. 
 2. Otvorte Terminál. Nachádza sa v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 3. Do Terminálu napíšte alebo vložte jeden z príkazov uvedených nižšie a potom daný príkaz zadajte stlačením klávesu Return. Pri týchto príkazoch sa predpokladá, že inštalátor je v priečinku Aplikácie a názov flashovej jednotky USB alebo iného použitého oddielu je MyVolume. Ak má oddiel iný názov, parameter MyVolume v príslušnom príkaze nahraďte názvom svojho oddielu.
 4. Po zobrazení výzvy zadajte svoje heslo správcu. V Termináli sa počas zadávania nezobrazujú žiadne znaky. Potom stlačte kláves Return.
 5. Po zobrazení výzvy zadaním znaku Y potvrďte, že chcete oddiel vymazať, a potom stlačte kláves Return. V Termináli sa pri mazaní oddielu zobrazuje priebeh.
 6. Po vymazaní oddielu sa môže zobraziť upozornenie, že Terminál chce získať prístup k súborom v odpojiteľnom oddiele. Kliknutím na OK povoľte pokračovanie kopírovania. 
 7. Keď sa v Termináli zobrazí správa o tom, že sa operácia dokončila, bude mať oddiel rovnaký názov ako inštalátor, ktorý ste stiahli, napríklad Inštalátor macOS Monterey. Teraz môžete opustiť Terminál a vysunúť oddiel.

Príkazy

V závislosti od toho, ktorý macOS ste si stiahli, zadajte v Termináli podľa uvedených pokynov jeden z nasledujúcich príkazov.

Ak váš Mac používa macOS Sierra alebo starší systém, príkaz musí byť zakončený parametrom --applicationpath, po ktorom nasleduje príslušná cesta k inštalátoru, ako sa to uvádza nižšie v príkaze pre El Capitan.

Ventura

sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Monterey

sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Big Sur

sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Catalina

sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Mojave

sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

High Sierra

sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

El Capitan

sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app

 


Použitie spustiteľného inštalátora

Zistite, či používate Mac s čipom Apple Silicon, a potom postupujte podľa príslušných krokov:

Apple Silicon

 1. Zapojte spustiteľný inštalátor do Macu, ktorý je pripojený na internet a kompatibilný s verziou systému macOS, ktorú inštalujete. (Spustiteľný inštalátor nesťahuje macOS z internetu, no vyžaduje pripojenie na internet, aby mohol získať firmvér a ďalšie informácie špecifické pre príslušný model Macu.)
 2. Zapnite Mac a držte vypínač stlačený, až kým sa neotvorí okno možností spustenia, v ktorom sú zobrazené štartovacie oddiely.
 3. Vyberte oddiel obsahujúci spustiteľný inštalátor a potom kliknite na Pokračovať.
 4. Po otvorení inštalátora systému macOS postupujte podľa inštalačných pokynov na obrazovke.

Procesor Intel

 1. Zapojte spustiteľný inštalátor do Macu, ktorý je pripojený na internet a kompatibilný s verziou systému macOS, ktorú inštalujete. (Spustiteľný inštalátor nesťahuje macOS z internetu, no vyžaduje pripojenie na internet, aby mohol získať firmvér a ďalšie informácie špecifické pre príslušný model Macu.)
 2. Zapnite Mac a okamžite stlačte a podržte kláves Option (Alt).
 3. Keď sa zobrazí tmavá obrazovka so zoznamom štartovacích oddielov, uvoľnite kláves Option.
 4. Vyberte oddiel obsahujúci spustiteľný inštalátor. Potom kliknite na šípku na obrazovke alebo stlačte kláves Return. 
  Ak sa vám nedarí spustenie zo spustiteľného inštalátora, uistite sa, že Utilita zabezpečeného štartovania povoľuje štartovanie z externého alebo vymeniteľného média.
 5. Ak sa zobrazí výzva, vyberte požadovaný jazyk.
 6. V okne Utility vyberte Inštalátor macOS (alebo Inštalátor OS X), kliknite na Pokračovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 


Viac informácií

Ak chcete získať informácie o príkaze createinstallmedia a o argumentoch, ktoré s ním môžete použiť, uistite sa, že sa inštalátor systému macOS nachádza v priečinku Aplikácie, a potom v Termináli zadajte príslušnú cestu:

/Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia
/Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia
/Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia
/Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia
/Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia
/Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia
/Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia
Dátum zverejnenia: