Postup pri vytváraní spustiteľného inštalátora pre systém macOS

Externý disk alebo sekundárny oddiel môžete použiť ako štartovací disk, z ktorého sa má inštalovať operačný systém Macu.

Tieto pokročilé kroky sú určené predovšetkým pre správcov systému a ďalších používateľov, ktorí vedia používať príkazový riadok. Na upgradovanie systému macOS alebo preinštalovanie systému macOS spustiteľný inštalátor nepotrebujete, ale môže byť užitočný, ak chcete inštaláciu vykonať na viacerých počítačoch bez toho, aby ste museli inštalátor vždy znova stiahnuť.

Čo potrebujete na vytvorenie spustiteľného inštalátora

 • USB flash jednotka alebo iný sekundárny oddiel formátovaný ako Mac OS Extended aspoň s 12 GB dostupného úložiska
 • Stiahnutý inštalátor pre macOS Big Sur, Catalina, Mojave, High Sierra alebo El Capitan

Stiahnutie systému macOS

 • Stiahnite si požadovaný súbor: macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave alebo macOS High Sierra 
  Tieto súbory sa stiahnu do priečinka Aplikácie ako apka s názvom Inštalátor macOS [názov verzie]. Ak sa inštalátor po stiahnutí spustí, ukončite ho bez pokračovania v inštalácii. Aby ste získali správny inštalátor, stiahnite si ho z Macu, ktorý používa systém macOS Sierra 10.12.5 alebo novší, alebo El Capitan 10.11.6. Ak ste podnikový správca, stiahnite si ho od spoločnosti Apple, nie z lokálne hosťovaného aktualizačného servera. 
 • Stiahnutie: OS X El Capitan
  Tento súbor sa stiahne ako obraz disku s názvom InstallMacOSX.dmg. Na Macu, ktorý je kompatibilný so systémom El Capitan, otvorte obraz disku a spustite inštalátor, ktorý v ňom nájdete: InstallMacOSX.pkg. Do priečinka Aplikácie sa nainštaluje apka s názvom Inštalátor OS X El Capitan. Spustiteľný inštalátor vytvoríte z tejto apky, nie z obrazu disku ani z inštalátora .pkg.

Použitie príkazu createinstallmedia v Termináli

 1. Pripojte USB flash jednotku alebo iný oddiel, ktorý používate pre spustiteľný inštalátor. 
 2. Otvorte Terminál. Nachádza sa v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 3. V Termináli zadajte alebo vložte jeden z nasledujúcich príkazov. Pri týchto príkladoch sa predpokladá, že inštalátor  sa nachádza v priečinku Aplikácie a že názov USB flash jednotky alebo inej používanej jednotky je MyVolume. Ak má iný názov, nahraďte parameter MyVolume v týchto príkazoch názvom oddielu, ktorý používate.

Big Sur:*

sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Catalina:*

sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Mojave:*

sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

High Sierra:*

sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

El Capitan:

sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app

* Ak na Macu používate systém macOS Sierra alebo starší, zadajte aj argument --applicationpath a cestu k inštalátoru (podobne ako v príkaze pre systém El Capitan).


Po zadaní príkazu:

 1. Stlačením klávesu Return príkaz odošlite.
 2. Po zobrazení výzvy zadajte heslo správcu a znova stlačte kláves Return. V Termináli sa počas zadávania hesla nezobrazujú žiadne znaky.
 3. Po zobrazení výzvy potvrďte zadaním znaku Y, že chcete oddiel vymazať, a potom stlačte kláves Return. V Termináli sa pri mazaní oddielu zobrazuje priebeh.
 4. Po vymazaní oddielu sa môže zobraziť upozornenie, že Terminál chce získať prístup k súborom v odpojiteľnom oddiele. Kliknutím na OK povoľte pokračovanie kopírovania. 
 5. Keď sa v Termináli zobrazí správa o tom, že sa operácia dokončila, oddiel bude mať rovnaký názov ako inštalátor, ktorý ste stiahli, napríklad Inštalátor macOS Big Sur. Teraz môžete opustiť Terminál a vysunúť oddiel.


Použitie spustiteľného inštalátora

Zistite, či používate Mac s čipom Apple Silicon, a potom postupujte podľa príslušných krokov:

Apple Silicon

 1. Zapojte spustiteľný inštalátor do Macu, ktorý je pripojený na internet a kompatibilný s verziou systému macOS, ktorú inštalujete.
 2. Zapnite Mac a držte tlačidlo napájania, kým sa neotvorí okno možností spustenia, v ktorom sú zobrazené štartovacie oddiely a ikona ozubeného kolieska s označením Možnosti.
 3. Vyberte oddiel obsahujúci spustiteľný inštalátor a potom kliknite na Pokračovať.
 4. Po otvorení inštalátora systému macOS postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Procesor Intel

 1. Zapojte spustiteľný inštalátor do Macu, ktorý je pripojený na internet a kompatibilný s verziou systému macOS, ktorú inštalujete.
 2. Stlačte a podržte kláves Option (Alt) ⌥ okamžite po zapnutí alebo reštartovaní Macu.
 3. Keď sa zobrazí tmavá obrazovka so zoznamom štartovacích oddielov, uvoľnite kláves Option.
 4. Vyberte oddiel obsahujúci spustiteľný inštalátor. Potom kliknite na šípku nahor alebo stlačte kláves Return. 
  Ak sa vám nedarí spustiť zo spustiteľného inštalátora, uistite sa, že nastavenie Externé štartovanie v Utilite zabezpečeného štartovania povoľuje štartovanie z externého média.
 5. Ak sa zobrazí výzva, vyberte požadovaný jazyk.
 6. V okne Utility vyberte Inštalátor macOS (alebo Inštalátor OS X), kliknite na Pokračovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Viac informácií

Ak chcete získať ďalšie informácie o príkaze createinstallmedia a o argumentoch, ktoré s ním môžete použiť, uistite sa, že sa inštalátor systému macOS nachádza v priečinku Aplikácie a potom v Termináli zadajte príslušnú cestu:

 • Big Sur: /Aplikácie/Install\ macOS\ Big \ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia
 • Catalina: /Aplikácie/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia
 • Mojave: /Aplikácie/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia
 • High Sierra: /Aplikácie/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia
 • El Capitan: /Aplikácie/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Spustiteľný inštalátor nesťahuje systém macOS z internetu, no vyžaduje pripojenie na internet, aby mohol získať firmvér a ďalšie informácie špecifické pre príslušný model Macu.

Dátum zverejnenia: