Postup pri vytváraní spustiteľného inštalačného programu pre systém macOS

Ako štartovací disk, z ktorého sa má inštalovať operačný systém Macu, môžete použiť externý disk alebo sekundárny oddiel.

Tieto pokročilé kroky sú určené predovšetkým pre správcov systému a ďalších používateľov, ktorí vedia používať príkazový riadok. Na inštaláciu systému macOS nepotrebujete spustiteľný inštalačný program, môže však byť užitočný, ak chcete inštaláciu vykonať na viacerých počítačoch bez nutnosti opakovaného sťahovania inštalačného programu. 

Stiahnutie systému macOS

Stiahnite inštalačný program systému macOS.* Príslušný odkaz na stiahnutie nájdete v pokynoch na upgrade pre systém macOS Catalina, macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS SierraOS X El Capitan.

 • Ak sa inštalačný program systému macOS po stiahnutí spustí, ukončite ho bez pokračovania v inštalácii. 
 • Systémy macOS Sierra a El Capitan sa stiahnu ako obraz disku, ktorý obsahuje inštalačný program s názvom InstallOS.pkg alebo InstallMacOSX.pkg. Pred pokračovaním spustite tento inštalačný program.
 • Ak sťahujete systém macOS Catalina, macOS Mojave alebo macOS High Sierra, aby ste vytvorili spustiteľný inštalačný program, musíte v Macu používať systém macOS Sierra 10.12.5 alebo novší, prípadne El Capitan 10.11.6. Ak ste podnikovým správcom, stiahnite si systém zo serverov Apple, a nie z lokálneho servera aktualizácií softvéru.

Potom vyhľadajte inštalačný program v priečinku Aplikácie. Ide o jeden súbor, ktorý má v názve slovo Install, napríklad Install macOS Catalina.

Použitie príkazu createinstallmedia v Termináli

 1. Pripojte flashovú jednotku USB alebo iný oddiel, ktorý používate pre spustiteľný inštalačný program. Uistite sa, že máte k dispozícii minimálne 12 GB úložiska a že úložisko používa formát Mac OS Extended.
 2. Otvorte Terminál. Nachádza sa v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 3. V Termináli zadajte alebo vložte jeden z nasledujúcich príkazov. Predpokladá sa, že inštalačný program máte ešte stále v priečinku Aplikácie. Parameter MyVolume predstavuje názov flashovej jednotky USB alebo iného oddielu, ktorý používate. Ak má iný názov, nahraďte parameter MyVolume v týchto príkazoch názvom oddielu, ktorý používate.

  Catalina:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  Mojave:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  High Sierra:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  Sierra:
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
  

  El Capitan:
  sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
  

 4. Po zadaní príkazu stlačte kláves Return.
 5. Po zobrazení výzvy zadajte heslo správcu a znova stlačte kláves Return. V Termináli sa počas zadávania hesla nezobrazujú žiadne znaky.
 6. Po zobrazení výzvy potvrďte zadaním znaku Y, že chcete oddiel vymazať, a potom stlačte kláves Return. V Termináli sa bude zobrazovať priebeh vytvárania spustiteľného inštalačného programu.  
 7. Keď sa v Termináli zobrazí správa o tom, že sa operácia dokončila, bude mať oddiel rovnaký názov ako inštalačný program, ktorý ste stiahli, napríklad Install macOS Mojave. Teraz môžete opustiť Terminál a vysunúť oddiel.

* Ak v Macu používate systém macOS Sierra alebo starší, zadajte aj argument --applicationpath. Tento argument sa používa podobne ako v príkazoch pre systémy Sierra a El Capitan.

Použitie spustiteľného inštalačného programu

Po vytvorení spustiteľného inštalačného programu ho môžete používať, keď vykonáte tieto kroky.

 1. Pripojte sa spustiteľným inštalačným programom ku kompatibilnému Macu. 
 2. Prostredníctvom nastavení Správca štartovania alebo Štartovací disk vyberte spustiteľný inštalačný program ako štartovací disk a potom z neho spustite systém. Mac sa spustí v režime Obnovy macOS
  Prečítajte si o tom, ako vybrať štartovací disk, vrátane informácií o postupe v prípade, že sa Mac z neho nespustí.
 3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte požadovaný jazyk.
 4. Spustiteľný inštalačný program nesťahuje systém macOS z internetu, no vyžaduje pripojenie na internet, aby mohol zisťovať informácie špecifické pre príslušný model Macu, napríklad o aktualizáciách firmvéru. Ak sa potrebujete pripojiť k Wi-Fi sieti, použite menu Wi-Fi  na lište. 
 5. V okne Utility vyberte položku Inštalátor macOS (Inštalátor OS X), kliknite na položku Pokračovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ďalšie informácie

Ak chcete získať ďalšie informácie o príkaze createinstallmedia a argumentoch, ktoré preň môžete použiť, uistite sa, že sa inštalačný program systému macOS nachádza v priečinku Aplikácie, a potom v Termináli zadajte túto cestu:

Catalina:

/Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Mojave:

/Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia

High Sierra:

/Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Sierra:

/Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia

El Capitan:

/Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia
Dátum zverejnenia: