Prenos fotiek a videí z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Prečítajte si, ako z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch preniesť fotky a videá do Macu alebo PC. Ukážeme vám tiež, ako si fotky sprístupniť vo všetkých svojich zariadeniach prostredníctvom iCloud Fotiek.

Aplikácia Fotky na iPhone a Macu

Výber umiestnenia fotiek a videí

Najskôr sa rozhodnite, kde má byť zbierka fotiek a videí umiestnená. Môžete ju sprístupniť vo všetkých svojich zariadeniach prostredníctvom iCloud Fotiek. Môžete sa tiež rozhodnúť, že ju budete mať uloženú len lokálne na Macu alebo PC.

iCloud Fotky

Prostredníctvom iCloud Fotiek máte k dispozícii prístup k svojim fotkám a videám z iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu, Apple TV, na stránke iCloud.comdokonca aj na PC. Vaše najnovšie snímky sa do iCloud Fotiek pridávajú automaticky a všetky zmeny usporiadania alebo úpravy sa vždy prejavia vo všetkých vašich zariadeniach.*

Skôr než začnete:

 1. Skontrolujte, či na iPhone, iPade alebo iPode touch, na Macu a na Apple TV máte najnovšiu verziu softvéru.
 2. Nastavte iCloud na všetkých svojich zariadeniach. Ak používate PC, stiahnite si iCloud pre Windows. Skontrolujte, či ste prihlásený do iCloudu pomocou toho istého účtu Apple ID na všetkých zariadeniach.
 3. Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k Wi-Fi.

Zapnutie iCloud Fotiek:

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky a zapnite iCloud Fotky.
 • Na Macu prejdite do menu Systémové nastavenia > iCloud. Vedľa položky Fotky kliknite na tlačidlo Možnosti a potom vyberte položku iCloud Fotky.
 • Na Apple TV prejdite do menu Nastavenia > Účty > iCloud > iCloud Fotky.
 • Na PC postupujte podľa krokov na nastavenie iCloud Fotiek.

Ak už ste do zariadenia so systémom iOS synchronizovali fotky z iTunes a potom na zariadení so systémom iOS zapnete iCloud Fotky, zobrazí sa správa „Fotky a videá synchronizované z iTunes budú odstránené.“ Fotky a videá, ktoré ste synchronizovali z počítača, v počítači zostanú, ale odstránia sa zo zariadenia so systémom iOS.

Tieto fotky a videá môžete do zariadenia so systémom iOS znova načítať, ak zapnete iCloud Fotky na Macu alebo PC. Keď tento krok vykonáte, fotky z počítača sa nahrajú do iCloudu, aby ste k nim mali prístup na všetkých zariadeniach. Po zapnutí iCloud Fotiek sú všetky fotky uložené v iCloude a prístupné z aplikácie Fotky na Macu alebo z priečinka na PC.

K dispozícii je ďalšia pomoc s používaním iCloud Fotiek na Macu alebo PC.

* Fotky a videá uložené v iCloud Fotkách zaberajú priestor úložiska iCloud. Preto pred zapnutím iCloud Fotiek skontrolujte, či máte v iCloude dostatok miesta na uloženie celej zbierky. Môžete si pozrieť, koľko miesta potrebujete, a potom v prípade potreby upgradovať úložisko.

Importovanie do Macu

Prostredníctvom aplikácie Fotky môžete importovať fotky z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch do Macu bez použitia iCloud Fotiek. Tieto kroky je možné použiť aj pri importovaní obrázkov z digitálnych fotoaparátov a SD kariet. 

 1. Uistite sa, že máte v Macu najnovšiu verziu iTunes. Importovanie fotiek do Macu vyžaduje aplikáciu iTunes 12.5.1 alebo novšiu.
 2. Pripojte iPhone, iPad, iPod touch alebo digitálny fotoaparát k Macu pomocou USB kábla. Ak používate SD kartu, vložte ju do slotu pre SD karty na Macu alebo ju pripojte pomocou čítačky kariet.
 3. Možno bude potrebné odomknúť zariadenie so systémom iOS pomocou kódu. Na zariadení so systémom iOS sa tiež môže zobraziť otázka, či tomuto počítaču dôverovať. Pokračujte klepnutím na položku Dôverovať.
 4. Na Macu sa automaticky otvorí aplikácia Fotky. Ak sa tak nestane, otvorte ju.
 5. V aplikácii Fotky sa zobrazí obrazovka Import so všetkými fotkami a videami, ktoré sa nachádzajú v pripojenom zariadení. Ak sa obrazovka Import nezobrazí automaticky, kliknite na kartu Import v hornej časti aplikácie Fotky alebo kliknite na názov zariadenia na ľavom postrannom paneli aplikácie Fotky.
 6. Ak chcete importovať výber fotiek, kliknite na požadované fotky a potom kliknite na položku Importovať označené. Ak chcete importovať všetky nové fotky, kliknite na položku Importovať všetky nové fotky.
  Obrazovka Importovať v iTunes
 7. Teraz môžete zariadenie odpojiť od Macu. Ak ste fotky importovali z SD karty alebo iného USB zariadenia, najskôr zariadenie bezpečne vysuňte.

V systéme macOS High Sierra alebo novšom sa importované fotky zobrazia v albume Import aplikácie Fotky. Ak používate staršiu verziu systému macOS, nájdete ich v albume Posledný import.

Fotky a videá, ktoré synchronizujete z počítača do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch pomocou iTunes, nemožno importovať späť do počítača. 

Prečítajte si, ako postupovať, ak nemôžete importovať fotky z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch do počítača.

Importovanie do PC

Fotky je možné importovať do PC pripojením zariadenia k počítaču a použitím aplikácie Windows Fotografie:

 1. Uistite sa, že máte v PC najnovšiu verziu iTunes. Importovanie fotiek do PC vyžaduje aplikáciu iTunes 12.5.1 alebo novšiu.
 2. Pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k PC pomocou USB kábla.
 3. Možno bude potrebné odomknúť zariadenie so systémom iOS pomocou kódu.
 4. Na zariadení so systémom iOS sa tiež môže zobraziť otázka, či tomuto počítaču dôverovať. Pokračujte klepnutím na položku Dôverovať alebo Povoliť.

Potom postupujte podľa krokov v týchto článkoch vedomostnej databázy spoločnosti Microsoft a zistite, ako importovať fotky do aplikácie Windows Fotografie:

Pri importovaní videí zo zariadenia so systémom iOS do PC sa môže stať, že niektoré budú v aplikácii Windows Fotografie otočené nesprávne. Ak chcete tieto videá prehrávať so správnou orientáciou, môžete ich pridať do iTunes.

Ak máte zapnuté iCloud Fotky, musíte si pred importovaním do PC stiahnuť do iPhonu pôvodné verzie fotiek v plnom rozlíšení. Prečítajte si, ako postupovať.

Fotky a videá, ktoré synchronizujete z počítača do zariadenia so systémom iOS pomocou iTunes, nemožno importovať späť do počítača. 

Prečítajte si, ako postupovať, ak nemôžete importovať fotky z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch do počítača.

Prenos fotiek z počítača do zariadenia so systémom iOS

Môžete si vybrať z niekoľkých možností prenosu fotiek a videí z počítača do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch:

 • Pri použití iCloud Fotiek v kombinácii s aplikáciou Fotky pre macOS alebo iCloudom pre Windows môžete mať fotky bezpečne uložené a k dispozícii v aktuálnej podobe na všetkých zariadeniach.
 • Pomocou technológie AirDrop môžete fotky a videá bezdrôtovo odosielať z Macu do zariadenia so systémom iOS. Tento postup je možné použiť len pre Mac. Umožňuje rýchlo a jednoducho odoslať niekoľko položiek. Keď odošlete fotky a videá do zariadenia so systémom iOS prostredníctvom technológie AirDrop, zobrazia sa v aplikácii Fotky príslušného zariadenia.
 • Manuálne synchronizujte fotky s iTunes. Pri každej synchronizácii zariadenia so systémom iOS s iTunes sa fotky a videá v zariadení so systémom iOS aktualizujú, aby zodpovedali albumom v počítači.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: